Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

1/2021. (I. 29.) számú Polgármesteri Határozata az önkormányzat és intézménye 2019. évi maradvány korrekció elfogadásáról

2/2021. (II. 23.) számú Polgármesteri Határozata az önkormányzat saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

3/2021. (II. 23.) számú Polgármesteri Határozata a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről

2021. évi szabadság ütemezés melléklet a 3/2021. (II. 23.) számú Polgármesteri Határozathoz

4/2021. (III. 9.) számú Polgármesteri Határozata Tiszagyulaháza község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

Helyi esélyegyenlőségi program (felülvizsgált)

5/2021. (III. 10.) számú Polgármesteri Határozata a 2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

6/2021. (III. 23.) számú Polgármesteri Határozata Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervéről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési terve

7/2021. (III. 23.) számú Polgármesteri Határozata az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának meghatározására a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan

7/2021. (III. 23.) számú Polgármesteri Határozata a tiszagyulaházai tejcsarnok épületének helyi védelem alá helyezéséről

9/2021. (III. 23.) számú Polgármesteri Határozata a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda alapító okiratának módosításáról

10/2021. (IV. 8.) számú Polgármesteri Határozataa Pétegisz Nonprofit Kft-nél az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további jogviszony engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

11/2021. (IV. 30.) számú Polgármesteri Határozata a közrend, és a közbiztonság helyzetéről

Beszámoló Tiszagyulaháza község közbiztonságánakhelyzetéről

12/2021. (V. 10.) számú Polgármesteri Határozata a Tiszagyulaházi horgásztó további hasznosításáról

13/2021. (V. 21.) számú Polgármesteri Határozata Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

14/2021. (V. 21.) számú Polgármesteri Határozatalakossági használt sütőolaj gyűjtési pont létesítéséről

15/2021. (V. 21.) számú Polgármesteri Határozataelektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésének megszervezéséről

16/2021. (V. 21.) számú Polgármesteri Határozata a Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) és a fenntartásában működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 19.) 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

17/2021. (V. 21.) számú Polgármesteri Határozata az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

18/2021. (V. 28.) számú Polgármesteri Határozata a településen található közkifolyók szükségességének felülvizsgálatáról

19/2021. (VI. 4.) számú Polgármesteri Határozata a Méliusz Juhász Péter Könyvtár beszámolójáról

20/2021. (VI. 10.) számú Polgármesteri Határozata igazgatási szünet elrendeléséről

21/2021. (VI. 10.) számú Polgármesteri Határozata az Alapítvány Tiszagyulaházáért alapítvány 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (VI. 29.)) számú határozata A lejárt határidejű polgármesteri határozatok végrehajtásáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2/2021. (VI. 29.) számú határozata a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2020/2021-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  3/2021. (VI. 29.) számú határozata az orvosi ügyeleti ellátás további ellátásáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  4/2021. (VI. 29.) számú határozata a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 13-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 13.) számú határozata a háziorvosi körzet feladat-ellátásáról

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 13-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 13.) számú határozata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról

K I V O N A T Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 24-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 24.) számú határozata a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. szakma-struktúrájának kapacitáson belüli átcsoportosításáról

K I V O N A T Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 24-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 24.) számú határozata az önkormányzati tulajdonban lévő sporttelep felújítására érkezett ajánlatok elbírálásáról

K I V O N A T Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 24-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 24.) számú határozata az önkormányzati tulajdonban lévő Zrínyi Miklós utca felújítására érkezett ajánlatok elbírálásáról

K I V O N A T Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 24-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 24.) számú határozata az önkormányzati tulajdonban lévő Kinizsi Pál utca és a Zrínyi Miklós utca egy szakaszának felújítására érkezett ajánlatok elbírálásáról

K I V O N A T Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 7-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 7.) számú határozata a háziorvosi körzet feladat-ellátásáról

K I V O N A T Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 7-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 7.) számú határozata a háziorvosi rendelő bérbeadásáról