Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Archívum 

Karácsonyváró az iskolában és az óvodában

tovább >>

Betlehemi békeláng

A betlehemi békeláng története Ausztriában, Bécsben gyökerezik.
A háttérben az a tény állt, hogy az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy bécsi cserkészcsapat úgy gondolta, hogy méltóképpen fogja megünnepelni ezt az eseményt, és egy küldöttség keretében Betlehembe utaztak, ahol ellátogattak a Születés Bazilikájába.

tovább >>

Beszámoló a képviselõ-testület december 17-i ülésérõl

tovább>>

Gratulálunk Rózsa Esztella 8. osztályos tanulónak, aki az itt látható rajzával a Hajdú-Bihari Napló által meghirdetett karácsonyi rajzpályázatának különdíjasa lett.

 

Tájékoztatás véradásról

Ebben az évben december 03-án került megrendezésre az utolsó véradás, idén már harmadik alkalommal. Összesen 31 fõ jelentkezett és 27 személytõl sikeresen le is tudták venni a vért, ami nagyon szép eredmény. Köszönjük, hogy Újtikosról is többen át tudtak jönni hozzánk.

tovább>>

Idõsek napja

A Polgári Többcélú Kistérségi Társulás október 30-án idõsek napját szervezett nálunk Tiszagyulaházán.

tovább >>

100 éves Tiszagyulaháza

Tiszagyulaháza 2008-ban ünnepli fennállásának 100-ik évfordulóját, e jeles alkalmat október 25-én ünnepeltük településünkön. Az ünneplés négy helyszínen zajlott. A mûvelõdési házba délelõtt kilenc órára hívtuk a vendégeket, ahol település történeti kiállítást tekinthettek meg. A lakosságtól kapott fényképeken, nyomon követhettük fõbb intézményeinek épülését, szépítését, falunk fejlõdését.

tovább >>

Házasságkötés

Kövesdi Edina és Kánai Tamás 2008. szeptember 13-án kötött házasságot.

fotó>>

Pályázati felhívás

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testülete munkahelyteremtés céljára értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ Tiszagyulaháza  379. hrsz-ú, valóságban Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. szám alatti ingatlanát (Polgármesteri Hivatal épülete).

tovább>>

A sportnapról

2008. augusztus 10-én került megrendezésre az I. Tiszagyulaházi Sportnap. Úgy gondoltuk mi szervezõk, hogy beszámozzuk a rendezvényt, mivel hagyományt szeretnénk teremteni, s jövõre is megrendezzük. Röviden leírjuk, mivel is töltötték el a sportolni vágyók az idejüket.

tovább>>

Tájékoztatás véradásról

Településünkön ismét véradást szerveztünk, 2008. július 24-én a Mûvelõdési Házban.
Most is, mint legutóbb, jó hangulatban telt el az esemény. Ez nagyban köszönhetõ a debreceni Vérellátó Szolgálat kedves munkatársainak, és a helyi véradó közösségünknek is.

tovább>>

Tájékoztató a szemétszállításról és díjfizetésrõl

Az adóívekkel együtt több lakos részére kézbesítette a Hivatal a szemétszállítási díj befizetésérõl szóló felszólítást.

tovább>>

Mi a teendõ viharkárok esetén?

Napjainkban a globális klímaváltozás következtében kialakuló éghajlatváltozás miatt az idõjárás és azok hatásai egyre kiszámíthatatlanabbak.

tovább>>

Házasságkötés

2008. augusztus 16-án kötött házasságot Török Emõke és Szép Attila, illetve Nagy Ivett és Czaga Csaba.

képek>>

* * * * *

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
A tiszagyulaházi Panda Sportegyesület és a tiszadobi Sportegyesület
közös szervezésében megrendezésre kerülõ egész napos rendezvényre

AZ I. TISZAGYULAHÁZI SPORTNAPRA.

Idõpont: 2008. augusztus 10. vasárnap
Helyszín: Sportpálya-Tiszagyulaháza

Programok:

Fõzõverseny
Futballmérkõzések
Paintball lövészet
Gyerekeknek: sorversenyek,arcfestés
Önvédelmi és közelharc bemutató
Kutyaszépségverseny
A rendezvény idejére büfét biztosítunk.

Jöjjenek el és érezzék jól magukat!

* * * * *

Vöröskereszt és Véradó Világnap

Június 6-án került megrendezésre a Vöröskereszt Véradó világnapi kihelyezett, kibõvített ünnepi ülés, melynek házigazdája Tiszagyulaháza volt.

tovább>>

Gyermeknap

A világ számos országában május utolsó vasárnapja a gyermekeké. Szerettük volna mi is emlékezetessé tenni számukra ezt a napot. Hogy ne ütközzenek a programjaink a környezõ városok gyermeknapi rendezvényeivel, május 24-én, szombatra hívtuk és vártuk a gyerekeket egy kis vidám összejövetelre.

részletes beszámoló>>

Pályzati felhívás!!!

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testülete munkahelyteremtés céljára értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ tiszagyulaháza  379. hrsz-ú, valóságban Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. szám alatti ingatlanát (Polgármesteri Hivatal épülete).

további információk>>

Tájékoztató a véradásról

2008. április 08-án tartottuk az év elsõ véradását Tiszagyulaházán. A Vérellátó Központ most is közös véradást tervezett Újtikossal, így délelõtt 10 órától - délután 15 óráig jöhettek a donorok mindkét településrõl.

tovább >>

A Mûvelõdési Ház hírei

tovább >>

A helyi vöröskereszt hírei

A vöröskereszt egyik, talán legfontosabb szerepe a véradások szervezése. Ilyenkor mindig a beteg, életveszélyben lévõ emberek jutnak eszünkbe, akik legdrágábbat, az életüket köszönhetik a karjukat önként nyújtó véradóknak.

>> tovább

Kistérségi versmondó verseny

2008. április 12 - én rendezte meg a polgári Ady Endre Mûvelõdési Központ a Költészet napja alkalmából, a hagyományos Kistérségi versmondó versenyt.

tovább>>

Játszóház

Tojásfestésre invitáltam az iskolásokat és az ovisokat március 15-én, szombaton délután. El is jöttek szép számmal a Mûvelõdési Házba, ahol különbözõ technikákkal készítettünk papírtojást, illetve tojásvirágot. A gyerekek jól érezték magukat, a kicsik egy kis tánccal is földobták a hangulatot.
Legközelebb Anyák napja elõtt várom õket, meglepetés ajándék készítésével.

fotók itt >>

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató a képviselõ testület május 22-i ülésérõl

tovább>>

Beszámoló az április 22-i rendkívüli ülésérõl

tovább>>

Beszámoló a képviselõtestület 2008. április 17-i ülésérõl

tovább>>

A szabadságharc 160. évfordulójára emlékeztünk

Az 1848-as forradalom és Szabadságharc 160. évfordulójára emlékeztünk március 14-én, délelõtt 11 órától a Mûvelõdési Házban. Az ünnepi mûsort az általános iskola 5. osztályos tanulói adták. Felkészítõ tanáruk Bartháné Csuhai Ilona volt.

tovább>>

Beszámoló a Képviselõ testület 2008. február 14-i ülésérõl

tovább>>

2008. január 22-én tartott közös Képviselõ testületi ülésrõl

A két testület hosszas vita után elfogadta  a Körjegyzõség 2008. évi költségvetését, a körjegyzõség Alapító okiratát és Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

Adórendeletek módosítása

2008. január 1-tõl a következõ képpen módosul a magánszemélyek kommunális illetve iparûzési adója

bõvebben>> 

Megszûnik Tiszagyulaháza-Folyás körjegyzõsége

A képviselõ testület határozatot hozott Tiszagyulaháza-Folyás községek körjegyzõségének megszûntetésérõl.

Pályázat a szeméttelep rekultivációjára

A tiszagyulaházi képviselõ testület megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta, miszerint az ISPA projektbõl kimaradt hét település /Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Folyás, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos/ régi szeméttelepeinek rekultivációjának támogatására a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulási Tanács pályázatot nyújt be.

Beszámoló a Képviselõ testület 2007. december 21-én tartott ülésérõl

2008. január 1-tõl a két település Újtikos-Tiszagyulaháza körjegyzõségként mûködik. A körjegyzõ Maginé Csirke Erzsébet.
A körjegyzõ a székhelyen és a kirendeltségen az alábbiak szerint tart ügyfélfogadást.
Újtikoson: hétfõ-szerda-péntek: 8-12 óráig
Tiszagyulaházán: kedd-csütörtök: 8-12 óráig

A polgári Többcélú Kistérségi Társulási tanács legutóbbi ülésén döntött arról, hogy 2008. január 1-tõl, az állati hulladékgyûjtési és ártalmatlanítással kapcsolatos feladatokat a balmazújvárosi Kistérséggel közösen látja el.

Nõ a víz ára

A 2007. december 4-én tartott képviselõtestületi ülésen a Tiszamelléki Mélyépítõ Kft bejelentette, hogy módosítani kívánja 2008. január 1-tõl a víz és csatorna szolgáltatás díjait. Hivatkozva az energiahordozók árainak jelentõs emelésére, a bér és járulékos költségek emelkedésére a következõ árakat szeretnék a szolgáltatásban érvényesíteni:
Víz: 169 Ft+ Áfa/m3
Szennyvíz: 161 Ft+Áfa/m3

A képviselõtestület miután tájékoztatást kapott a környezõ települések ivóvíz és szennyvíz árairól, elfogadta az áremelési javaslatot.

Változik a szemétszállítás díja

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2007. november 23-án tartotta tulajdonosi közgyûlését. Hivatkozva az inflációra az energiahordozók árának drasztikus emelésére, több árajánlatot tett a szemétszállítás árának növelésére. A tulajdonosi közgyûlés tájékoztatást kapott a környezõ megyék szemétszállítási díjairól, melybõl kiderült, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodó Kft. árai a legalacsonyabbak.
A közgyûlés hosszas vita után a legkevesebb mértékû áremelést fogadta el.
A szemétszállítás díja 2008. január 1-tõl: 2270 Ft/ 2 hónap

Körjegyzõség alakul

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján 2008. január 1-tõl, az ezer fõ alatti települések csak körjegyzõségben mûködhetnek. Tiszagyulaháza Újtikossal alakít új körjegyzõséget, újtikosi székhellyel. A két képviselõtestület kiírta a körjegyzõi pályázatot, amelyre a jelentkezõk közül december 18-án közös testületi ülésen, együtt választja ki az új körjegyzõség jegyzõjét.

További képek>>

* * * * *

Újszülötteink

Türk Erika 2008. szeptember 30-án született 3100 grammal és 55 cm-rel.

Fotó>>

Molnár Dóra 2008. augusztus 20-án született 4050 grammal és 58 cm-rel.

Tovább>>

Kovács Gyula július 15-én született 2350 gr-mal és 46 cm-rel, Zoltán pedig 2800 gr-mal és 47 cm-rel. Jónás Leila Nóra augusztus 7-én 3700 gr-mal és 57 cm-rel született.

Fotók>>

Májusban négy aprósággal is gyarapodott Tiszagyulaháza lakossága: megszületett Cziráki Marietta, Lukács Nikoletta, Kiss Csenge és Török Tímea.

Tovább>>

Megszületett Baróczi András 3200 grammal és 58 cm-rel.

Fotó>>

Ungvári Hanga Napsugár 2007.10.27-én született 3900 grammal és 59 cm-rel.

 Fotó>>

 
* * * * *

A POLGÁRÕRSÉG HÍREI

A polgárõrség március-április-májusi tevékenysége

tovább>>

Beszámoló a Tiszagyulaházi Polgárõrség 2007. évi tevékenységérõl

tovább>>

1%

Kérem, hogy amennyiben lehetõsége van rá, támogassa adója 1%-ával szervezetünket, a Tiszagyulaháza Polgárõrséget.

Adószámunk: 18991031-1-09

Köszönettel:
Kapus Istvánné

TISZAGYULAHÁZÁÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI

1%

Köszönettel vesszük ha adójuk 1%-át helyi Alapítványnak adják.
Adószám:
18540185-1-09
A kuratórium elnöksége

Tovább az Alapítvány oldalára>>

* * * * *

A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A SZÍV KARITÁSZ HÍREI

A Szív Karitász csoport beszámolója 2007-ben végzett munkájáról

bõvebben>>

Beszámoló a Szív Karitász munkájáról

A Karitász idei legontosabb feladatai az EU-s támogatás szétosztása volt.

bõvebben>>

 

Tájékoztatás a véradásokról
 
Szeretnék tájékoztatást adni 2007. utolsó véradásáról, s közeledve az év vége felé egy kis összefoglalót is készítettem az egész éves véradások számáról.

tovább >>

Októberi megemlékezések

Október 6-án az aradi vértanúkra, október 23-án az 1956-os eseményekre emlékeztünk településünkön.

tovább >>

Kristóf újra itthon

A napokban hazaérkezett gyermekük Németországi gyógykezelésérõl a Sipos család. Augusztus 20-án utaztak ki a Kieli klinikára, ahol Kristóf állapota romlani kezdett, így a tervezettnél hamarabb került sor a transzplantációra. A kisfiú édesapjától kapott új májat. A mûtét után szépen gyógyult, így már hazatérhettek Magyar-országra.  A baba jelenleg jól van, bár még hetente kell ellenõrzésre járniuk Budapestre.

Gyalogló világnap

Az október 7-én megrendezett gyalogló napon a részvétel nem volt nagy, de az a 35 lelkes ember, aki eljött, nagyon jól érezte magát. A  rendezvény megnyitása után bemelegítés és séta következett, amely 5 km volt, és bõ egy órát vett igénybe. Ezt követõen életmód elõadással folytatódott a program, amelyet a Fitomed munkatársa tartott meg.

bõvebben >>

Leköszönt az utolsó kisbíró!

A Hortobágymenti Térségfejlesztõ Társulás és Tiszagyulaháza  Község Önkormányzata 2007. szeptember 15-én rendezte meg a "A kisbírótól a Szélessávú Internetig" címû rendezvényét.  

bõvebben>>

Meghívó

A Hortobágymenti Térségfejlesztõ Társulás és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt Internet és kábeltelevízió szolgáltatás beindítása "A kisbírótól a szélessávú Internetig" címû rendezvényre, melyet 2007. szeptember 15-én (szombat) 11.00-órától rendezünk Tiszagyulaházán.

bõvebben>>

In Memorien Mándoki András

Augusztus 14-én Komádiban helyezték örök nyugalomra Mándoki András nyugalmazott rendõr alezredest. 80 évet élt.

bõvebben>>

660 000 Ft gyûlt össze Kristóf mûtétjére

Mikó Zoltán polgármester átadta a Sipos Kristóf számára összegyûlt 500 000 Ft adományt, melyet Kristóf külföldi gyógykezelésére gyûjtöttek a tiszagyulaháziak és a környékbeli települések lakói.

bõvebben>>

Erdélyben járt a tiszagyulaházi drámacsoport

A közelmúltban meghívást kaptunk  Újszentmargita erdélyi testvértelepülésétõl, Korondtól abból a célból, hogy verses összeállításunkkal, valamint a  Kapuk és az Indul a bakterház címû darabjainkkal lépjünk fel a XXX. Korondi Fazekasvásáron.

bõvebben>>

Játszóház a mûvelõdési házban

Augusztusban két alkalommal játszóházat tartottunk óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek a kultúrházban. A gyerekek festettek, gyöngyöt fûztek, ragasztottak, társasjátékoztak. Nagyon élvezték, hogy újra együtt játszhattak barátaikkal, társaikkal.


Segítsünk Kristófnak!

A Hírhozó tavaly októberi számában ezzel az idézettel köszöntöttük falunk új lakóját Sipos Kristófot, Deák Mónikának és Sipos Attilának elsõ gyermekét.

Sajnos azóta kiderült, hogy a kisfiú egy veleszületett örökletes betegségben szenved.

bõvebben>>

Újtikos és Tiszagyulaháza alsó tagozatának összevonása

Februári ülésén mind a két település képviselõ testülete (Újtikos-Tiszagyulaháza) elfogadta  azt a döntést, miszerint az iskola továbbra is az eddigi mikrotársulási formában mûködik tovább.
A megváltozott normatív támogatás miatt azonban az alsós osztályokat is össze kell vonni a két településen. 2007 szeptembertõl az alsós osztályok Újtikoson, a felsõsök pedig Tiszagyulaházán tanulnak majd.


A Zrínyi úti nyárfákról

Keressük a lehetõséget, hogy a Zrínyi úton lévõ nyárfákat, miképpen tudnánk eltávolítani. Ígéretet kaptunk, hogy még áprilisban kivágják õket, megszüntetve így a virágzáskor okozott allergiás kellemetlenségeket.


Tilos a szeméttelepen szemetet elhelyezni!

A napokban felkeresték a Polgármesteri hivatalt a Természet és Környezetvédelmi Zöld kommandó munkatársai, akiknek a feladata, hogy ellenõrizzék a települések szeméttelepeit. 2006-tól ezeket a szeméttelepeket tilos használni. A kommandósok bármikor felkereshetik településünket, és akit tetten érnek, hogy a szeméttelepen szemetet helyez el, jelentõs pénzbüntetéssel sújtják. Felhívjuk tehát a figyelmüket, hogy a szeméttelepen szemetet elhelyezni tilos!
A tavaszi lomtalanítást a Hajdúsági Hulladékhasznosító Kft. május hónapra tervezi, a pontos idõpontról tájékoztatjuk a lakosságot.


Szemétgyûjtési akció a Föld Napján

2007. április 21-én, szombaton, 8-14 óra között A Magyar Közút Kht. A Föld Napja alkalmából szemétgyûjtési akciót szervez. Minden csatlakozó önkormányzat, civil szervezet, iskolai osztály és egyéni jelentkezõ számára térítés nélkül biztosítanak védõkesztyût, láthatósági mellényt illetve szemétgyûjtõ zsákokat. Az akcióhoz településünkön csatlakozik a  polgárõrség és az általános iskola tanulói.

Falugyûlés áprilisban

Tiszagyulaháza képviselõ testülete április hónapban falugyûlést tervez, a pontos idõpontról késõbb értesítjük a lakosságot.


Elkészült a Mûvelõdési Ház

Elkészült végre a Mûvelõdési Házunk, melynek átadására 2007. március 14-én a szabadságharc 159. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés keretei között került sor.

bõvebben>>

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 159. évfordulóján

fotók>>

Megérkeztek a gólyák! József napjára megérkeztek hozzánk az elsõ gólyák, akik a fészkükhöz közeli házak kertjében keresnek maguknak eleséget.

Az ivóvíz hálózat üzemeltetésérõl

A decemberi számban közöltük, hogy a Képviselõ testület határozatban fogadta el, hogy a polgári Városgondnokság legyen az ivóvíz hálózat üzemeltetõje.
2007. február 14-én egy rendkívüli együttes ülésen (Újtikos-Tiszagyulaháza) a tiszagyulaházi képviselõ testület visszavonta a decemberi döntését, és megalkotta a 10/2007. (II. 14.) számú, illetve az újtikosi testület pedig a 12/2007. (II. 14) számú határozatot, melyben a hálózat üzemeltetésével továbbra is a Tiszamelléki Mélyépítõ Kft-t bízza meg.

 Bõvebb információ >>

Megalakult a Pénzügyi Bizottság

A 2000 fõ alatti településeken nem kötelezõ pénzügyi bizottság létrehozása, de a tiszagyulaházi Képviselõ testület a 2007 januári ülésén úgy döntött, hogy létrehozza saját pénzügyi bizottságát, melynek elnöke Dobos Tamásné, tagjai pedig Katona Ferencné és Radics Zoltánné.

Bõvebb információ >>


Tájékoztató a Képviselõ testület 2007. január 24-i ülésérõl

Az ülés elsõ napirendi pontja az intézmények átszervezésének megvitatása volt. Biztosan sokan értesültek már a médián keresztül arról, hogy 2007. szeptembertõl változni fog a közoktatás finanszírozása.

Bõvebb információ >>


Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2007. február 13-i ülésérõl

A pénzügyi bizottság 2007. február 13-án megtartott ülésén a költségvetés elõterjesztés volt a napirend.

 Bõvebb információ >>


 A 2007. évi költségvetés elfogadásáról

 A 2007 február 14-i ülésen a testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetését, ami a korábbi évekhez képest jelentõs megszorításokat tartalmaz mind a személyi mind a dologi kiadások terén.


A polgárõrség támogatásáról

A képviselõ testület 2007-es évre 200 000 Ft-tal támogatta a polgárõrséget.


A tévesen kipostázott gázszámlákról

A januárban tévesen kipostázott gázszámlák miatt levélben fordultunk a TIGAZ kirendeltségéhez, és kértük tájékoztassanak bennünket a felmerült hibákról és annak megoldási lehetõségeirõl. Levelünkre a napokban a következõ választ kaptuk.

Bõvebb információ >>


Az étkezési díjak emelkedése

Decemberi számunkban már említettük, hogy az emelkedõ energia árak és a szintén növekvõ nyersanyagok és alapanyagok árai egyértelmûvé tették az étkezési díjak emelését.

Bõvebb információ >>


A tavalyi év legvidámabb képei

 

Megyei Polgárõr Nap Debrecenben

Június 23-án a Tiszagyulaháza Polgárõrség részt vett a XVI. Megyei Polgárõr Napon Debrecenben, a Víg-Kend Majorban.

Bõvebb információ és képek a Polgárõrség oldalán >>

"Vízkincskeresõ túrán"

Június 8-án a környezetvédelmi világnap alkalmából Tiszadobon "vízkincskeresõ kerékpáros túrán" vett részt iskolánk 5. és 6. osztályából 20 fõ tanuló. A tiszagyulaházi Polgárõrség vállalta a gyerekek kísérését és felügyeletét Tiszagyulaházáról Tiszadobra.

Bõvebb információ és képek a Polgárõrség oldalán >>

Polgárõrök az Archeopark átadásán

Júniusban a polgári Archeopark (Pihenõpark) került átadásra, ahová ismét meghívás alapján mentünk segíteni.  Tóth Gyuláné, Kapus Istvánné, Baróczi Tibor, Kékesi István és Csomós József polgárõrök adtak szolgálatot.

Tisztújító közgyûlés

Június 6-án tisztújító közgyûlésre került sor, hiszen a polgárõrség 2005. június 3-án alakult, s a közgyûlés akkor 2 éves ciklusidõt határozott meg.

Bõvebb információ a Polgárõrség oldalán >>

Vízügyi elõadás általános iskolásoknak

Május hónapban vízügyi elõadást szerveztünk az általános iskolásoknak. Krejcsirik Károly Tiszaújvárosból a Tiszai Vízirendészet képviseletében a vízirendõrség munkájáról, a vízi közlekedésrõl, és a nyári vízibalesetek megelõzésérõl beszélt a gyerekeknek.

Bõvebb információ a Polgárõrség oldalán >>

Polgáron a polgárõrök

Április végén és május elején Polgáron, a 4 napon át tartó  BELÁHAPI rendezvényen voltak jelen a tiszagyulaházi polgárõrök, mint segítõk a rendezvény lebonyolításában.

Bõvebb információ a Polgárõrség oldalán >>

A Polgárõrség szolgálati gépkocsijáról

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszagyulaháza Polgárõrség közgyûlése 2007. január 10-én arról határozott, hogy a szolgálati gépkocsit vissza kell adni a tulajdonosnak.

Bõvebb információ a Polgárõrség oldalán >>

 

Az önkormányzati támogatásról

Tiszagyulaháza Község Önkormányza-tának Képviselõ-testülete legutóbbi ülésén 200.000.- Ft támogatást ítélt meg 2007. évre szervezetünknek.

Bõvebb információ a Polgárõrség oldalán >>


Támogatóink

A Hírhozó elõzõ számában tájékoztattam a lakosokat, hogy pártoló tagdíj befizetésével lehet támogatni az egyesületet. Nagy örömömre február hónapban az alábbi személyek kerestek meg személyesen és fizették be a pártoló tagdíjat.

Bõvebb információ a Polgárõrség oldalán >>


Elhunyt Herpay Lajos

Hosszú, türelemmel viselt betegség után életének 60. évében elhunyt Herpay Lajos a Hajdú- Bihar megyei Polgárõr Szövetség elnöke, az OPSZ alelnöke.

Bõvebb információ a Polgárõrség oldalán>>

 

Szív-díj átadás 2007.

Május 28-án a pünkösdi szentmise keretei között került sor az idei
Szív- díj átadására, amit az idén Szép Jánosné, Beruska néni kapott. 
Gratulálunk!

Cserkésztalálkozó Nagyböjtben

Cserkésztalálkozón vettünk részt, amely Debrecenben került megrendezésre.
A környezõ települések és városok cserkészei összegyûltek, kicsik és nagyok egyaránt, hogy találkozhassanak és a legközelebbi ilyen találkozón már ismerõsként esetleg barátként is üdvözölhessék egymást.

Bõvebb információ a katolikus egyház oldalán >>


A Szív Karitasz hírei, pályázatai

Bizonyára sokan tudnak róla, hogy 2007. Szent Erzsébet év. Erzsébet életérõl az újságunk novemberi számában Székelyné Kata tollából olvashattak. Ebbõl az alkalomból a Magyar Katolikus Karitász rajz- és fotópályázatot hirdet. Helyi fordulóját mi is meghirdetjük.

Bõvebb információ a Szív Karitász oldalán >>

 

M E G H Í V Ó !

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Mûvelõdési Ház átadásával egybekötött ünnepi megemlékezésre, 2007. március 14-én.

Bõvebb információ a programról>> 

* * * * *

Kéri János:
Nõnapi közsöntõ

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nõkrõl, kiknek
Életünk köszönhetjük.

  Hálánk szálljon
  Lányra, anyára,
  Ki a családot
  Összetartja.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,
Dajkál, ápol,
És felnevel õ.
  Szépséges nõk,
  Jó asszonyok,
  Kívánunk boldog,
  Víg nõnapot.

****2006. október 23.

ALAPÍTVÁNY TISZAGYULAHÁZÁÉRT
Falunk Emlékparkjába a Szabadság Kopjafája és a Millenniumi - emléktábla mellett helyet kapott az 56-osok tiszteletére állított emlékmû is. A korábban elkészült betontömböt fekete gránitlap fedi, rajta zászló alakú fehér gránitkõ. A fekete gránitlapon Vörösmarty szavait olvashatjuk.

"Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar,
Bölcsõd az s majdan sírod is..."

A kõzászlón csak egy évszám van 1956.
Az emlékmûvet október 23-án, 16 órakor avattuk fel. Az ünnepségen a himnusz után ünnepi beszéd hangzott el, majd falunk óvodásai, iskolásai mondtak verseket a hazaszeretetrõl, a szabadságról.


Bõvebb információ>>

Októberi sikerszüret

Ugye nem haragszanak, ha megosztom önökkel az elmúlt hónap sikereit. A mûvészeti csoportok nagyszerûen szerepeltek a különbözõ rendezvényeken.
Mivel a csoportok az újszentmargitai Mûvészeti Iskolához kapcsolódtak, felkérést kaptak az október 3-án induló korondi napok rendezvény sorozatában való részvételre.
Korond Erdély leghíresebb városa, Újszentmargitára látogatott 46 fõ, gyermek és felnõtt. Az ottani középiskola igazgatója, polgármestere, több tanár, mester ember, diák. 

Bõvebb információ>>

2006. október 1

Idõsek napja

Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDÕSEK VILÁGNAPJÁvá. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszerezõdhet, éppen ezért a gyorsan öregedõ világban az idõsek sokat segíthetnek - önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.

Bõvebb információ>>


2006. október 4.

ISKOLA ÁTADÁS

Ünnepélyes keretek között került sor szeptember 23-án a felújított általános iskola átadására. A beruházás költsége 49 millió forint volt, melyet a Területfejlesztési tanács ítélt meg településünk iskolájának.

Az  átadás vendégei voltak: Tóth József országgyûlési képviselõ, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés alelnöke, Vámosi Gábor a pályázat írója, Stébel Imre fõvállalkozó, Herzku János alvállalkozó, Kissné Barta Piroska a beruházás mûszaki ellenõre. Tóth Miklós, Újtikos polgármestere, Váliné Antal Mária Polgár város jegyzõje. Újszentmargitáról: Csetneki Csaba polgármester, Hímer Gyuláné alpolgármester, Bertók Józsefné, az  iskola igazgatója, Dr. Ladányi Andrea jegyzõ, Lukács Balázs a HHT 98. ügyvezetõ igazgatója, a szélessávú Internet és kábel televízió megvalósítója Tiszagyulaházán.

Jelen voltak Tiszagyulaháza képviselõ testületének tagjai, Mikó Zoltán polgármester, Kapitány Sándor körjegyzõ.

Természetesen az ünnepség résztvevõje volt az intézmény vezetõje Juhász Margit, valamint az iskola pedagógusai, diákjai és valamennyi dolgozója.

Külön öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat Ugrai Ferenc nyugalmazott altábornagy, iskolánk egykori diákja, akit mindig nagy szeretettel látunk itthon Tiszagyulaházán.

Az ünnepi mûsort az elsõ osztályosok fogadalom tétele nyitotta, majd Tóth József és Mikó Zoltán ünnepi köszöntõje után a felsõsök versei következtek.

Budai Judit és Tóth Alexandra 5.osztályos tanulók, Lukács Lívia és Radics Vivien 6. osztályos tanulók szavalatait hallhattuk. A katolikus egyház képviseletében Lengyel József káplán, a református egyház részérõl Dr. Fábián Ildikó lelkésznõ, megáldották az újonnan épült iskolát.

Juhász Margit intézményvezetõ ünnepi gondolatai után Tóth József országgyûlési képviselõ átadta a felújított és kibõvített iskolát.

további képek >> 

 

2006. szeptember 13.

FALUNAP

Az idén ötödik alkalommal rendeztük meg Tiszagyulaházán (augusztus 26.-án)  az immár hagyománnyá váló falunapunkat.
Szerettünk volna egy háromnapos "Gólya fesztivált" megrendezni (településünk fõutcáján rengeteg gólya van) amelyre pályázatot nyújtottunk be. Terveztünk neves fellépõket, érdekes elõadásokat, de sajnos pályázatunkat elutasították. Megpróbáltuk hát saját erõbõl megrendezni a fesztivált, melynek a "Kisgólya Fesztivál" nevet adtuk.
Korán reggel indult az élet a faluban, hiszen a horgászverseny már hat órakor  elkezdõdött. A fõzõsátorban is idejében hozzáláttak az ebéd elkészítéséhez, hét üst ételt készítettek fel a szakácsok.

Nyolc órakor a kisbírónk végigjárta a település utcáit, és a délutáni programokra invitálta a falu lakóit.

A délelõtt folyamán benépesedett az újonnan felújított sportpálya. Jöttek fiatalok a kispályás labdarúgó bajnokságra, megérkezett a paintball csapat, beindult a körhinta és az ugrálóvár. Hozták a gyerekek és a felnõttek a rajzaikat az elõzetesen meghirdetett rajzpályázatra, melynek fõ témája természetesen a gólya volt. A rajzok kiállításra kerültek és a nézõk pontozhattak, szavazhattak a legjobban sikerült alkotásra.

A gólya totó elkészítésében és lebonyolításában segítségünkre volt a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa.

Az ebéd elfogyasztása alatt, mely õzpörkölt, vaddisznópörkölt, babgulyás, birkapörkölt és rántott hal volt a görbeházi Cserfa a polgári Árvácska és Tiszavirág Népdalkör szórakoztatta a közönséget.

A Szív Karitász csoport egész nap friss meleg palacsintával, és bolhapiaccal várta az érdeklõdõket.

Délután a  kulturális mûsorok követték egymást, mely felvonulással kezdõdött. A felvonulók között volt az újszentmargitai majorett csoport, a tiszagyulaházi Show Dance tánc és dráma csoport, az újtikosi Borockás néptánc együttes, valamint  a Hunyadi János cserkészcsapat és a polgári Hagyományörzõ Lovas egyesület huszárjai.

A mûsorszámok között volt modern tánc, néptánc, mesejáték, vers és ének, lovas bemutató.

A délután fényét K-ROY elõadó fényesítette aki örökzöld slágereket énekelt.

A késõ délutánt játékos vetélkedõk (házaspárbaj, szépségverseny, hastánc bajnokság) színesítették.

Az estét tûzijáték, tombola és éjszakába nyúló bál zárta.