UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 3171
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Archívum 

Karácsonyváró az iskolában és az óvodában

tovább >>

Betlehemi békeláng

A betlehemi békeláng története Ausztriában, Bécsben gyökerezik.
A háttérben az a tény állt, hogy az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy bécsi cserkészcsapat úgy gondolta, hogy méltóképpen fogja megünnepelni ezt az eseményt, és egy küldöttség keretében Betlehembe utaztak, ahol ellátogattak a Születés Bazilikájába.

tovább >>

Beszámoló a képviselő-testület december 17-i üléséről

tovább>>

Gratulálunk Rózsa Esztella 8. osztályos tanulónak, aki az itt látható rajzával a Hajdú-Bihari Napló által meghirdetett karácsonyi rajzpályázatának különdíjasa lett.

 

Tájékoztatás véradásról

Ebben az évben december 03-án került megrendezésre az utolsó véradás, idén már harmadik alkalommal. Összesen 31 fő jelentkezett és 27 személytől sikeresen le is tudták venni a vért, ami nagyon szép eredmény. Köszönjük, hogy Újtikosról is többen át tudtak jönni hozzánk.

tovább>>

Idősek napja

A Polgári Többcélú Kistérségi Társulás október 30-án idősek napját szervezett nálunk Tiszagyulaházán.

tovább >>

100 éves Tiszagyulaháza

Tiszagyulaháza 2008-ban ünnepli fennállásának 100-ik évfordulóját, e jeles alkalmat október 25-én ünnepeltük településünkön. Az ünneplés négy helyszínen zajlott. A művelődési házba délelőtt kilenc órára hívtuk a vendégeket, ahol település történeti kiállítást tekinthettek meg. A lakosságtól kapott fényképeken, nyomon követhettük főbb intézményeinek épülését, szépítését, falunk fejlődését.

tovább >>

Házasságkötés

Kövesdi Edina és Kánai Tamás 2008. szeptember 13-án kötött házasságot.

fotó>>

Pályázati felhívás

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete munkahelyteremtés céljára értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező Tiszagyulaháza  379. hrsz-ú, valóságban Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. szám alatti ingatlanát (Polgármesteri Hivatal épülete).

tovább>>

A sportnapról

2008. augusztus 10-én került megrendezésre az I. Tiszagyulaházi Sportnap. Úgy gondoltuk mi szervezők, hogy beszámozzuk a rendezvényt, mivel hagyományt szeretnénk teremteni, s jövőre is megrendezzük. Röviden leírjuk, mivel is töltötték el a sportolni vágyók az idejüket.

tovább>>

Tájékoztatás véradásról

Településünkön ismét véradást szerveztünk, 2008. július 24-én a Művelődési Házban.
Most is, mint legutóbb, jó hangulatban telt el az esemény. Ez nagyban köszönhető a debreceni Vérellátó Szolgálat kedves munkatársainak, és a helyi véradó közösségünknek is.

tovább>>

Tájékoztató a szemétszállításról és díjfizetésről

Az adóívekkel együtt több lakos részére kézbesítette a Hivatal a szemétszállítási díj befizetéséről szóló felszólítást.

tovább>>

Mi a teendő viharkárok esetén?

Napjainkban a globális klímaváltozás következtében kialakuló éghajlatváltozás miatt az időjárás és azok hatásai egyre kiszámíthatatlanabbak.

tovább>>

Házasságkötés

2008. augusztus 16-án kötött házasságot Török Emőke és Szép Attila, illetve Nagy Ivett és Czaga Csaba.

képek>>

* * * * *

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
A tiszagyulaházi Panda Sportegyesület és a tiszadobi Sportegyesület
közös szervezésében megrendezésre kerülő egész napos rendezvényre

AZ I. TISZAGYULAHÁZI SPORTNAPRA.

Időpont: 2008. augusztus 10. vasárnap
Helyszín: Sportpálya-Tiszagyulaháza

Programok:

Főzőverseny
Futballmérkőzések
Paintball lövészet
Gyerekeknek: sorversenyek,arcfestés
Önvédelmi és közelharc bemutató
Kutyaszépségverseny
A rendezvény idejére büfét biztosítunk.

Jöjjenek el és érezzék jól magukat!

* * * * *

Vöröskereszt és Véradó Világnap

Június 6-án került megrendezésre a Vöröskereszt Véradó világnapi kihelyezett, kibővített ünnepi ülés, melynek házigazdája Tiszagyulaháza volt.

tovább>>

Gyermeknap

A világ számos országában május utolsó vasárnapja a gyermekeké. Szerettük volna mi is emlékezetessé tenni számukra ezt a napot. Hogy ne ütközzenek a programjaink a környező városok gyermeknapi rendezvényeivel, május 24-én, szombatra hívtuk és vártuk a gyerekeket egy kis vidám összejövetelre.

részletes beszámoló>>

Pályzati felhívás!!!

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete munkahelyteremtés céljára értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező tiszagyulaháza  379. hrsz-ú, valóságban Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. szám alatti ingatlanát (Polgármesteri Hivatal épülete).

további információk>>

Tájékoztató a véradásról

2008. április 08-án tartottuk az év első véradását Tiszagyulaházán. A Vérellátó Központ most is közös véradást tervezett Újtikossal, így délelőtt 10 órától - délután 15 óráig jöhettek a donorok mindkét településről.

tovább >>

A Művelődési Ház hírei

tovább >>

A helyi vöröskereszt hírei

A vöröskereszt egyik, talán legfontosabb szerepe a véradások szervezése. Ilyenkor mindig a beteg, életveszélyben lévő emberek jutnak eszünkbe, akik legdrágábbat, az életüket köszönhetik a karjukat önként nyújtó véradóknak.

>> tovább

Kistérségi versmondó verseny

2008. április 12 - én rendezte meg a polgári Ady Endre Művelődési Központ a Költészet napja alkalmából, a hagyományos Kistérségi versmondó versenyt.

tovább>>

Játszóház

Tojásfestésre invitáltam az iskolásokat és az ovisokat március 15-én, szombaton délután. El is jöttek szép számmal a Művelődési Házba, ahol különböző technikákkal készítettünk papírtojást, illetve tojásvirágot. A gyerekek jól érezték magukat, a kicsik egy kis tánccal is földobták a hangulatot.
Legközelebb Anyák napja előtt várom őket, meglepetés ajándék készítésével.

fotók itt >>

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató a képviselő testület május 22-i üléséről

tovább>>

Beszámoló az április 22-i rendkívüli üléséről

tovább>>

Beszámoló a képviselőtestület 2008. április 17-i üléséről

tovább>>

A szabadságharc 160. évfordulójára emlékeztünk

Az 1848-as forradalom és Szabadságharc 160. évfordulójára emlékeztünk március 14-én, délelőtt 11 órától a Művelődési Házban. Az ünnepi műsort az általános iskola 5. osztályos tanulói adták. Felkészítő tanáruk Bartháné Csuhai Ilona volt.

tovább>>

Beszámoló a Képviselő testület 2008. február 14-i üléséről

tovább>>

2008. január 22-én tartott közös Képviselő testületi ülésről

A két testület hosszas vita után elfogadta  a Körjegyzőség 2008. évi költségvetését, a körjegyzőség Alapító okiratát és Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Adórendeletek módosítása

2008. január 1-től a következő képpen módosul a magánszemélyek kommunális illetve iparűzési adója

bővebben>> 

Megszűnik Tiszagyulaháza-Folyás körjegyzősége

A képviselő testület határozatot hozott Tiszagyulaháza-Folyás községek körjegyzőségének megszűntetéséről.

Pályázat a szeméttelep rekultivációjára

A tiszagyulaházi képviselő testület megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta, miszerint az ISPA projektből kimaradt hét település /Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Folyás, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos/ régi szeméttelepeinek rekultivációjának támogatására a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulási Tanács pályázatot nyújt be.

Beszámoló a Képviselő testület 2007. december 21-én tartott üléséről

2008. január 1-től a két település Újtikos-Tiszagyulaháza körjegyzőségként működik. A körjegyző Maginé Csirke Erzsébet.
A körjegyző a székhelyen és a kirendeltségen az alábbiak szerint tart ügyfélfogadást.
Újtikoson: hétfő-szerda-péntek: 8-12 óráig
Tiszagyulaházán: kedd-csütörtök: 8-12 óráig

A polgári Többcélú Kistérségi Társulási tanács legutóbbi ülésén döntött arról, hogy 2008. január 1-től, az állati hulladékgyűjtési és ártalmatlanítással kapcsolatos feladatokat a balmazújvárosi Kistérséggel közösen látja el.

Nő a víz ára

A 2007. december 4-én tartott képviselőtestületi ülésen a Tiszamelléki Mélyépítő Kft bejelentette, hogy módosítani kívánja 2008. január 1-től a víz és csatorna szolgáltatás díjait. Hivatkozva az energiahordozók árainak jelentős emelésére, a bér és járulékos költségek emelkedésére a következő árakat szeretnék a szolgáltatásban érvényesíteni:
Víz: 169 Ft+ Áfa/m3
Szennyvíz: 161 Ft+Áfa/m3

A képviselőtestület miután tájékoztatást kapott a környező települések ivóvíz és szennyvíz árairól, elfogadta az áremelési javaslatot.

Változik a szemétszállítás díja

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2007. november 23-án tartotta tulajdonosi közgyűlését. Hivatkozva az inflációra az energiahordozók árának drasztikus emelésére, több árajánlatot tett a szemétszállítás árának növelésére. A tulajdonosi közgyűlés tájékoztatást kapott a környező megyék szemétszállítási díjairól, melyből kiderült, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodó Kft. árai a legalacsonyabbak.
A közgyűlés hosszas vita után a legkevesebb mértékű áremelést fogadta el.
A szemétszállítás díja 2008. január 1-től: 2270 Ft/ 2 hónap

Körjegyzőség alakul

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján 2008. január 1-től, az ezer fő alatti települések csak körjegyzőségben működhetnek. Tiszagyulaháza Újtikossal alakít új körjegyzőséget, újtikosi székhellyel. A két képviselőtestület kiírta a körjegyzői pályázatot, amelyre a jelentkezők közül december 18-án közös testületi ülésen, együtt választja ki az új körjegyzőség jegyzőjét.

További képek>>

* * * * *

Újszülötteink

Türk Erika 2008. szeptember 30-án született 3100 grammal és 55 cm-rel.

Fotó>>

Molnár Dóra 2008. augusztus 20-án született 4050 grammal és 58 cm-rel.

Tovább>>

Kovács Gyula július 15-én született 2350 gr-mal és 46 cm-rel, Zoltán pedig 2800 gr-mal és 47 cm-rel. Jónás Leila Nóra augusztus 7-én 3700 gr-mal és 57 cm-rel született.

Fotók>>

Májusban négy aprósággal is gyarapodott Tiszagyulaháza lakossága: megszületett Cziráki Marietta, Lukács Nikoletta, Kiss Csenge és Török Tímea.

Tovább>>

Megszületett Baróczi András 3200 grammal és 58 cm-rel.

Fotó>>

Ungvári Hanga Napsugár 2007.10.27-én született 3900 grammal és 59 cm-rel.

 Fotó>>

 
* * * * *

A POLGÁRŐRSÉG HÍREI

A polgárőrség március-április-májusi tevékenysége

tovább>>

Beszámoló a Tiszagyulaházi Polgárőrség 2007. évi tevékenységéről

tovább>>

1%

Kérem, hogy amennyiben lehetősége van rá, támogassa adója 1%-ával szervezetünket, a Tiszagyulaháza Polgárőrséget.

Adószámunk: 18991031-1-09

Köszönettel:
Kapus Istvánné

TISZAGYULAHÁZÁÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI

1%

Köszönettel vesszük ha adójuk 1%-át helyi Alapítványnak adják.
Adószám:
18540185-1-09
A kuratórium elnöksége

Tovább az Alapítvány oldalára>>

* * * * *

A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A SZÍV KARITÁSZ HÍREI

A Szív Karitász csoport beszámolója 2007-ben végzett munkájáról

bővebben>>

Beszámoló a Szív Karitász munkájáról

A Karitász idei legontosabb feladatai az EU-s támogatás szétosztása volt.

bővebben>>

 

Tájékoztatás a véradásokról
 
Szeretnék tájékoztatást adni 2007. utolsó véradásáról, s közeledve az év vége felé egy kis összefoglalót is készítettem az egész éves véradások számáról.

tovább >>

Októberi megemlékezések

Október 6-án az aradi vértanúkra, október 23-án az 1956-os eseményekre emlékeztünk településünkön.

tovább >>

Kristóf újra itthon

A napokban hazaérkezett gyermekük Németországi gyógykezeléséről a Sipos család. Augusztus 20-án utaztak ki a Kieli klinikára, ahol Kristóf állapota romlani kezdett, így a tervezettnél hamarabb került sor a transzplantációra. A kisfiú édesapjától kapott új májat. A műtét után szépen gyógyult, így már hazatérhettek Magyar-országra.  A baba jelenleg jól van, bár még hetente kell ellenőrzésre járniuk Budapestre.

Gyalogló világnap

Az október 7-én megrendezett gyalogló napon a részvétel nem volt nagy, de az a 35 lelkes ember, aki eljött, nagyon jól érezte magát. A  rendezvény megnyitása után bemelegítés és séta következett, amely 5 km volt, és bő egy órát vett igénybe. Ezt követően életmód előadással folytatódott a program, amelyet a Fitomed munkatársa tartott meg.

bővebben >>

Leköszönt az utolsó kisbíró!

A Hortobágymenti Térségfejlesztő Társulás és Tiszagyulaháza  Község Önkormányzata 2007. szeptember 15-én rendezte meg a "A kisbírótól a Szélessávú Internetig" című rendezvényét.  

bővebben>>

Meghívó

A Hortobágymenti Térségfejlesztő Társulás és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt Internet és kábeltelevízió szolgáltatás beindítása "A kisbírótól a szélessávú Internetig" című rendezvényre, melyet 2007. szeptember 15-én (szombat) 11.00-órától rendezünk Tiszagyulaházán.

bővebben>>

In Memorien Mándoki András

Augusztus 14-én Komádiban helyezték örök nyugalomra Mándoki András nyugalmazott rendőr alezredest. 80 évet élt.

bővebben>>

660 000 Ft gyűlt össze Kristóf műtétjére

Mikó Zoltán polgármester átadta a Sipos Kristóf számára összegyűlt 500 000 Ft adományt, melyet Kristóf külföldi gyógykezelésére gyűjtöttek a tiszagyulaháziak és a környékbeli települések lakói.

bővebben>>

Erdélyben járt a tiszagyulaházi drámacsoport

A közelmúltban meghívást kaptunk  Újszentmargita erdélyi testvértelepülésétől, Korondtól abból a célból, hogy verses összeállításunkkal, valamint a  Kapuk és az Indul a bakterház című darabjainkkal lépjünk fel a XXX. Korondi Fazekasvásáron.

bővebben>>

Játszóház a művelődési házban

Augusztusban két alkalommal játszóházat tartottunk óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek a kultúrházban. A gyerekek festettek, gyöngyöt fűztek, ragasztottak, társasjátékoztak. Nagyon élvezték, hogy újra együtt játszhattak barátaikkal, társaikkal.


Segítsünk Kristófnak!

A Hírhozó tavaly októberi számában ezzel az idézettel köszöntöttük falunk új lakóját Sipos Kristófot, Deák Mónikának és Sipos Attilának első gyermekét.

Sajnos azóta kiderült, hogy a kisfiú egy veleszületett örökletes betegségben szenved.

bővebben>>

Újtikos és Tiszagyulaháza alsó tagozatának összevonása

Februári ülésén mind a két település képviselő testülete (Újtikos-Tiszagyulaháza) elfogadta  azt a döntést, miszerint az iskola továbbra is az eddigi mikrotársulási formában működik tovább.
A megváltozott normatív támogatás miatt azonban az alsós osztályokat is össze kell vonni a két településen. 2007 szeptembertől az alsós osztályok Újtikoson, a felsősök pedig Tiszagyulaházán tanulnak majd.


A Zrínyi úti nyárfákról

Keressük a lehetőséget, hogy a Zrínyi úton lévő nyárfákat, miképpen tudnánk eltávolítani. Ígéretet kaptunk, hogy még áprilisban kivágják őket, megszüntetve így a virágzáskor okozott allergiás kellemetlenségeket.


Tilos a szeméttelepen szemetet elhelyezni!

A napokban felkeresték a Polgármesteri hivatalt a Természet és Környezetvédelmi Zöld kommandó munkatársai, akiknek a feladata, hogy ellenőrizzék a települések szeméttelepeit. 2006-tól ezeket a szeméttelepeket tilos használni. A kommandósok bármikor felkereshetik településünket, és akit tetten érnek, hogy a szeméttelepen szemetet helyez el, jelentős pénzbüntetéssel sújtják. Felhívjuk tehát a figyelmüket, hogy a szeméttelepen szemetet elhelyezni tilos!
A tavaszi lomtalanítást a Hajdúsági Hulladékhasznosító Kft. május hónapra tervezi, a pontos időpontról tájékoztatjuk a lakosságot.


Szemétgyűjtési akció a Föld Napján

2007. április 21-én, szombaton, 8-14 óra között A Magyar Közút Kht. A Föld Napja alkalmából szemétgyűjtési akciót szervez. Minden csatlakozó önkormányzat, civil szervezet, iskolai osztály és egyéni jelentkező számára térítés nélkül biztosítanak védőkesztyűt, láthatósági mellényt illetve szemétgyűjtő zsákokat. Az akcióhoz településünkön csatlakozik a  polgárőrség és az általános iskola tanulói.

Falugyűlés áprilisban

Tiszagyulaháza képviselő testülete április hónapban falugyűlést tervez, a pontos időpontról később értesítjük a lakosságot.


Elkészült a Művelődési Ház

Elkészült végre a Művelődési Házunk, melynek átadására 2007. március 14-én a szabadságharc 159. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés keretei között került sor.

bővebben>>

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 159. évfordulóján

fotók>>

Megérkeztek a gólyák! József napjára megérkeztek hozzánk az első gólyák, akik a fészkükhöz közeli házak kertjében keresnek maguknak eleséget.

Az ivóvíz hálózat üzemeltetéséről

A decemberi számban közöltük, hogy a Képviselő testület határozatban fogadta el, hogy a polgári Városgondnokság legyen az ivóvíz hálózat üzemeltetője.
2007. február 14-én egy rendkívüli együttes ülésen (Újtikos-Tiszagyulaháza) a tiszagyulaházi képviselő testület visszavonta a decemberi döntését, és megalkotta a 10/2007. (II. 14.) számú, illetve az újtikosi testület pedig a 12/2007. (II. 14) számú határozatot, melyben a hálózat üzemeltetésével továbbra is a Tiszamelléki Mélyépítő Kft-t bízza meg.

 Bővebb információ >>

Megalakult a Pénzügyi Bizottság

A 2000 fő alatti településeken nem kötelező pénzügyi bizottság létrehozása, de a tiszagyulaházi Képviselő testület a 2007 januári ülésén úgy döntött, hogy létrehozza saját pénzügyi bizottságát, melynek elnöke Dobos Tamásné, tagjai pedig Katona Ferencné és Radics Zoltánné.

Bővebb információ >>


Tájékoztató a Képviselő testület 2007. január 24-i üléséről

Az ülés első napirendi pontja az intézmények átszervezésének megvitatása volt. Biztosan sokan értesültek már a médián keresztül arról, hogy 2007. szeptembertől változni fog a közoktatás finanszírozása.

Bővebb információ >>


Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2007. február 13-i üléséről

A pénzügyi bizottság 2007. február 13-án megtartott ülésén a költségvetés előterjesztés volt a napirend.

 Bővebb információ >>


 A 2007. évi költségvetés elfogadásáról

 A 2007 február 14-i ülésen a testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetését, ami a korábbi évekhez képest jelentős megszorításokat tartalmaz mind a személyi mind a dologi kiadások terén.


A polgárőrség támogatásáról

A képviselő testület 2007-es évre 200 000 Ft-tal támogatta a polgárőrséget.


A tévesen kipostázott gázszámlákról

A januárban tévesen kipostázott gázszámlák miatt levélben fordultunk a TIGAZ kirendeltségéhez, és kértük tájékoztassanak bennünket a felmerült hibákról és annak megoldási lehetőségeiről. Levelünkre a napokban a következő választ kaptuk.

Bővebb információ >>


Az étkezési díjak emelkedése

Decemberi számunkban már említettük, hogy az emelkedő energia árak és a szintén növekvő nyersanyagok és alapanyagok árai egyértelművé tették az étkezési díjak emelését.

Bővebb információ >>


A tavalyi év legvidámabb képei

 

Megyei Polgárőr Nap Debrecenben

Június 23-án a Tiszagyulaháza Polgárőrség részt vett a XVI. Megyei Polgárőr Napon Debrecenben, a Víg-Kend Majorban.

Bővebb információ és képek a Polgárőrség oldalán >>

"Vízkincskereső túrán"

Június 8-án a környezetvédelmi világnap alkalmából Tiszadobon "vízkincskereső kerékpáros túrán" vett részt iskolánk 5. és 6. osztályából 20 fő tanuló. A tiszagyulaházi Polgárőrség vállalta a gyerekek kísérését és felügyeletét Tiszagyulaházáról Tiszadobra.

Bővebb információ és képek a Polgárőrség oldalán >>

Polgárőrök az Archeopark átadásán

Júniusban a polgári Archeopark (Pihenőpark) került átadásra, ahová ismét meghívás alapján mentünk segíteni.  Tóth Gyuláné, Kapus Istvánné, Baróczi Tibor, Kékesi István és Csomós József polgárőrök adtak szolgálatot.

Tisztújító közgyűlés

Június 6-án tisztújító közgyűlésre került sor, hiszen a polgárőrség 2005. június 3-án alakult, s a közgyűlés akkor 2 éves ciklusidőt határozott meg.

Bővebb információ a Polgárőrség oldalán >>

Vízügyi előadás általános iskolásoknak

Május hónapban vízügyi előadást szerveztünk az általános iskolásoknak. Krejcsirik Károly Tiszaújvárosból a Tiszai Vízirendészet képviseletében a vízirendőrség munkájáról, a vízi közlekedésről, és a nyári vízibalesetek megelőzéséről beszélt a gyerekeknek.

Bővebb információ a Polgárőrség oldalán >>

Polgáron a polgárőrök

Április végén és május elején Polgáron, a 4 napon át tartó  BELÁHAPI rendezvényen voltak jelen a tiszagyulaházi polgárőrök, mint segítők a rendezvény lebonyolításában.

Bővebb információ a Polgárőrség oldalán >>

A Polgárőrség szolgálati gépkocsijáról

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszagyulaháza Polgárőrség közgyűlése 2007. január 10-én arról határozott, hogy a szolgálati gépkocsit vissza kell adni a tulajdonosnak.

Bővebb információ a Polgárőrség oldalán >>

 

Az önkormányzati támogatásról

Tiszagyulaháza Község Önkormányza-tának Képviselő-testülete legutóbbi ülésén 200.000.- Ft támogatást ítélt meg 2007. évre szervezetünknek.

Bővebb információ a Polgárőrség oldalán >>


Támogatóink

A Hírhozó előző számában tájékoztattam a lakosokat, hogy pártoló tagdíj befizetésével lehet támogatni az egyesületet. Nagy örömömre február hónapban az alábbi személyek kerestek meg személyesen és fizették be a pártoló tagdíjat.

Bővebb információ a Polgárőrség oldalán >>


Elhunyt Herpay Lajos

Hosszú, türelemmel viselt betegség után életének 60. évében elhunyt Herpay Lajos a Hajdú- Bihar megyei Polgárőr Szövetség elnöke, az OPSZ alelnöke.

Bővebb információ a Polgárőrség oldalán>>

 

Szív-díj átadás 2007.

Május 28-án a pünkösdi szentmise keretei között került sor az idei
Szív- díj átadására, amit az idén Szép Jánosné, Beruska néni kapott. 
Gratulálunk!

Cserkésztalálkozó Nagyböjtben

Cserkésztalálkozón vettünk részt, amely Debrecenben került megrendezésre.
A környező települések és városok cserkészei összegyűltek, kicsik és nagyok egyaránt, hogy találkozhassanak és a legközelebbi ilyen találkozón már ismerősként esetleg barátként is üdvözölhessék egymást.

Bővebb információ a katolikus egyház oldalán >>


A Szív Karitasz hírei, pályázatai

Bizonyára sokan tudnak róla, hogy 2007. Szent Erzsébet év. Erzsébet életéről az újságunk novemberi számában Székelyné Kata tollából olvashattak. Ebből az alkalomból a Magyar Katolikus Karitász rajz- és fotópályázatot hirdet. Helyi fordulóját mi is meghirdetjük.

Bővebb információ a Szív Karitász oldalán >>

 

M E G H Í V Ó !

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Művelődési Ház átadásával egybekötött ünnepi megemlékezésre, 2007. március 14-én.

Bővebb információ a programról>> 

* * * * *

Kéri János:
Nőnapi közsöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

  Hálánk szálljon
  Lányra, anyára,
  Ki a családot
  Összetartja.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
  Szépséges nők,
  Jó asszonyok,
  Kívánunk boldog,
  Víg nőnapot.

****2006. október 23.

ALAPÍTVÁNY TISZAGYULAHÁZÁÉRT
Falunk Emlékparkjába a Szabadság Kopjafája és a Millenniumi - emléktábla mellett helyet kapott az 56-osok tiszteletére állított emlékmű is. A korábban elkészült betontömböt fekete gránitlap fedi, rajta zászló alakú fehér gránitkő. A fekete gránitlapon Vörösmarty szavait olvashatjuk.

"Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar,
Bölcsőd az s majdan sírod is..."

A kőzászlón csak egy évszám van 1956.
Az emlékművet október 23-án, 16 órakor avattuk fel. Az ünnepségen a himnusz után ünnepi beszéd hangzott el, majd falunk óvodásai, iskolásai mondtak verseket a hazaszeretetről, a szabadságról.


Bővebb információ>>

Októberi sikerszüret

Ugye nem haragszanak, ha megosztom önökkel az elmúlt hónap sikereit. A művészeti csoportok nagyszerűen szerepeltek a különböző rendezvényeken.
Mivel a csoportok az újszentmargitai Művészeti Iskolához kapcsolódtak, felkérést kaptak az október 3-án induló korondi napok rendezvény sorozatában való részvételre.
Korond Erdély leghíresebb városa, Újszentmargitára látogatott 46 fő, gyermek és felnőtt. Az ottani középiskola igazgatója, polgármestere, több tanár, mester ember, diák. 

Bővebb információ>>

2006. október 1

Idősek napja

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek - önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.

Bővebb információ>>


2006. október 4.

ISKOLA ÁTADÁS

Ünnepélyes keretek között került sor szeptember 23-án a felújított általános iskola átadására. A beruházás költsége 49 millió forint volt, melyet a Területfejlesztési tanács ítélt meg településünk iskolájának.

Az  átadás vendégei voltak: Tóth József országgyűlési képviselő, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke, Vámosi Gábor a pályázat írója, Stébel Imre fővállalkozó, Herzku János alvállalkozó, Kissné Barta Piroska a beruházás műszaki ellenőre. Tóth Miklós, Újtikos polgármestere, Váliné Antal Mária Polgár város jegyzője. Újszentmargitáról: Csetneki Csaba polgármester, Hímer Gyuláné alpolgármester, Bertók Józsefné, az  iskola igazgatója, Dr. Ladányi Andrea jegyző, Lukács Balázs a HHT 98. ügyvezető igazgatója, a szélessávú Internet és kábel televízió megvalósítója Tiszagyulaházán.

Jelen voltak Tiszagyulaháza képviselő testületének tagjai, Mikó Zoltán polgármester, Kapitány Sándor körjegyző.

Természetesen az ünnepség résztvevője volt az intézmény vezetője Juhász Margit, valamint az iskola pedagógusai, diákjai és valamennyi dolgozója.

Külön öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat Ugrai Ferenc nyugalmazott altábornagy, iskolánk egykori diákja, akit mindig nagy szeretettel látunk itthon Tiszagyulaházán.

Az ünnepi műsort az első osztályosok fogadalom tétele nyitotta, majd Tóth József és Mikó Zoltán ünnepi köszöntője után a felsősök versei következtek.

Budai Judit és Tóth Alexandra 5.osztályos tanulók, Lukács Lívia és Radics Vivien 6. osztályos tanulók szavalatait hallhattuk. A katolikus egyház képviseletében Lengyel József káplán, a református egyház részéről Dr. Fábián Ildikó lelkésznő, megáldották az újonnan épült iskolát.

Juhász Margit intézményvezető ünnepi gondolatai után Tóth József országgyűlési képviselő átadta a felújított és kibővített iskolát.

további képek >> 

 

2006. szeptember 13.

FALUNAP

Az idén ötödik alkalommal rendeztük meg Tiszagyulaházán (augusztus 26.-án)  az immár hagyománnyá váló falunapunkat.
Szerettünk volna egy háromnapos "Gólya fesztivált" megrendezni (településünk főutcáján rengeteg gólya van) amelyre pályázatot nyújtottunk be. Terveztünk neves fellépőket, érdekes előadásokat, de sajnos pályázatunkat elutasították. Megpróbáltuk hát saját erőből megrendezni a fesztivált, melynek a "Kisgólya Fesztivál" nevet adtuk.
Korán reggel indult az élet a faluban, hiszen a horgászverseny már hat órakor  elkezdődött. A főzősátorban is idejében hozzáláttak az ebéd elkészítéséhez, hét üst ételt készítettek fel a szakácsok.

Nyolc órakor a kisbírónk végigjárta a település utcáit, és a délutáni programokra invitálta a falu lakóit.

A délelőtt folyamán benépesedett az újonnan felújított sportpálya. Jöttek fiatalok a kispályás labdarúgó bajnokságra, megérkezett a paintball csapat, beindult a körhinta és az ugrálóvár. Hozták a gyerekek és a felnőttek a rajzaikat az előzetesen meghirdetett rajzpályázatra, melynek fő témája természetesen a gólya volt. A rajzok kiállításra kerültek és a nézők pontozhattak, szavazhattak a legjobban sikerült alkotásra.

A gólya totó elkészítésében és lebonyolításában segítségünkre volt a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa.

Az ebéd elfogyasztása alatt, mely őzpörkölt, vaddisznópörkölt, babgulyás, birkapörkölt és rántott hal volt a görbeházi Cserfa a polgári Árvácska és Tiszavirág Népdalkör szórakoztatta a közönséget.

A Szív Karitász csoport egész nap friss meleg palacsintával, és bolhapiaccal várta az érdeklődőket.

Délután a  kulturális műsorok követték egymást, mely felvonulással kezdődött. A felvonulók között volt az újszentmargitai majorett csoport, a tiszagyulaházi Show Dance tánc és dráma csoport, az újtikosi Borockás néptánc együttes, valamint  a Hunyadi János cserkészcsapat és a polgári Hagyományörző Lovas egyesület huszárjai.

A műsorszámok között volt modern tánc, néptánc, mesejáték, vers és ének, lovas bemutató.

A délután fényét K-ROY előadó fényesítette aki örökzöld slágereket énekelt.

A késő délutánt játékos vetélkedők (házaspárbaj, szépségverseny, hastánc bajnokság) színesítették.

Az estét tűzijáték, tombola és éjszakába nyúló bál zárta.

 

 

2006. szeptember 11.

Fejlődésben a megye szeglete

Az idegeneknek vonzóbbá, a helyieknek lakhatóbbá teszik a falut Tiszagyulaháza vezetői.

Miután befejeződött az idősek klubjának kialakítása, áthelyezték a gyógyszertárat az orvosi rendelő épületébe. A mögötte lévő szabad területen a gyerekek örömére megtörtént az Uniós szabványnak is megfelelő játszótér kialakítása.

A pályázatok adta lehetőségeket igyekszik bőségesen kihasználni Tiszagyulaháza önkormányzata. Ennek köszönhetően látványos fejlődés tapasztalható a településen. A megvalósuló fejlesztések a lakosság minden rétegét érintik. Nem titkolt célja a testületnek, hogy egyre vonzóbbá váljon a falu az itt lakó és a beköltözni kívánók számára.

Az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt pályázaton 1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat. A másik 1 millió forintot az önkormányzat tette hozzá. Az ezt követő pályázatot játszótéri játékok bővítésére adták be, amelynek segítségével ismét sikerült 1,5 millió forint támogatást elnyerni.

Ebből az összegből babaházat, láncos hintát, homokozót alkítanak ki a meglévő területen. Közben folyik a parkosítás is. A megyei területfejlesztési tanács belvízelvezető árkok, átereszek helyreállítására a vis-maior alap tartalékából 1,2 millió forintot utalt az önkormányzatnak. A megyei közgyűlés a Megye Egészséges Ifjúságért Ideiglenes Bizottsága által kiírt pályázaton 4 millió forinthoz jutottak a sportpálya füves részének felújítására.

Népesség megtartás

Folyik a művelődési ház külső-belső felújítása is, amelyre 18 millió forint támogatást nyert a falu. Reményeik szerint a nyáron birtokba vehetik a kultúra iránt érdeklődő lakosok.

Áprilisban az általános iskola felújítására, átalakítására, két tanteremmel való bővítésére 49 millió forintot sikerült elnyerni. A napokban befejeződött közbeszerzési eljárás után június elején megkezdődnek a munkálatok, hiszen a szeptemberi tanévnyitót megújult környezetben szeretnék megtartani a pedagógusok és a gyerekek- tájékozatott Mikó Zoltán, a település polgármestere.


 
2006. augusztus 30.

JÁTSZÓTÉR

Régi vágyuk teljesült az idén a tiszagyulaházi gyermekeknek, hiszen két pályázaton nyert 2,5millió forint és a további 1 millió forint önrésszel együtt egy új, modern az Uniós előírásoknak megfelelő játszótér épült a főutcán az Orvosi Rendelő mögött.

Május 12-én a játszótér használatba került. A telepített játszótéri eszközök az MSZ ÉN 1176 sz. szabványsorozat vonatkozó előírásainak megfelelnek.

Ezek az eszközök még az első pályázaton nyert összegből kerültek megvételre, folyamatban van a további bővítés, amely még babaházat, homokozót, lengőlovacska felállítását teszi lehetővé. Természetesen lesz kerítés, ivókút, és a parkosítás sem marad el.

Örömmel látjuk, hogy a gyermekek milyen lelkesedéssel vették birtokba a játszóteret.

 

2006. augusztus 30.

BESZTERCZEYS EST!

Május 20-án szombaton került sor a Beszterczey Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak a szokásos év végi kulturális estjére. Idén a helyszín az iskola tornaterme volt, hiszen a Kultúrházunk felújítás alatt van.

Az est vendége volt Tóth József országgyűlési képviselő, Mikó Zoltán polgármester,Tóth Gáborné a BAMI tiszaújvárosi tagintézményének igazgatója, Tóth Gábor a tagintézmény képzőművészeti tanszak szakágvezetője.

A rendezvényt a középső csoportos táncos lányok nyitották meg "Latin ritmusok" című számukkal. A pergő ritmusok után versek hangoztak el Radics Ferenc, Budai Judit és Radics Zoltánné előadásában.

Az aprókák tánca, majd ismét a középsős lányok után, a drámások kerültek sorra. Barna Eszter, Kola László, Radics Vivien a kistérségi versenyen szavalt verseiket adták elő, melyek a hazáról, hazaszeretetről szólnak, Radics Krisztián Varga László: Kapuk című darabjából énekelt részleteket.

A drámások nagy sikerrel játszották Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig c. regényéből a "Pakk" című jelenetet. Most ezt megtűzdelték egy kis bohóckodással, a kiscsoportos táncosok közreműködésével és a meglepetés táncossal, Jutka nénivel.

A fiúk tánca ismét elnyerte a közönség rokonszenvét, akrobata mutatványaikkal nagy sikert arattak.

Újra a középsős lányok következtek, akik felpörgették a hangulatot, majd a Rátóti csikótojás című mesejáték került színre.

Az estét a nagy lányok zárták a Vidám fiúk és lányok c. táncukkal.

A gyerekek a fináléval búcsúztak a közönségtől, és Jutka néninek egy csokor virággal köszönték meg egész éves munkáját.

Fotók: Balázs Attila


 

2006. augusztus 30.

80 éves a templomunk

Pünkösd vasárnapján megteltek a templom padjai, hiszen templomunk  alapításának 80-ik évfordulóját ünnepeltük. Érkeztek vendégek szép számmal a környező településekről Polgárról, Újtikosról. A szentmisén Levente és László atyán kívül jelen volt még Molnár Károly és Woutkovec Károly atyák is. A megemlékezést a cserkészcsapat nyitotta, majd Ferge Jánosné ünnepi köszöntője következett. E jeles alkalomra még kórus is alakult egyházközségünk tagjaiból, akik Szabó Edina és Béres Tamás kántorunkkal gyönyörű zsoltárokat énekeltek. Tasko Zsuzsanna szavalt, majd a meghívott vendégeket az óvodások köszöntötték egy szál virággal. Az ünneplés a mise után az általános iskola tornatermében folytatódott, ahol a dráma csoport tagjai verses összeállítással, és egy mese jelenettel kedveskedtek a megjelenteknek. Az ünneplés agapéval zárult.

A következő sorokban Ferge Jánosné ünnepi beszédéből, történelmi visszatekintéséből idézünk: 

Az 1920-as évek közepén a Tiszagyulaházán élő 79 családból - melynek 70%-a római katolikus volt -, eldöntötték, hogy templomot építenek.

Eldöntötték, hogy megépítik, bármilyen áldozattal is jár ez, elsősorban anyagi áldozattal.

Sok család jelzálogot vett fel kisbirtokára, veszélyeztetve ezzel családja létbiztonságát. A környékbeli nagybirtokosoktól, a dobi Andrássy gróftól anyagi segítséget kértek és kaptak. A falu összefogása megmutatkozott, példát mutatva ezzel az utókornak, és épült, épült, mert a falu népe nem kímélte erejét.

1926-ban a toronyban lévő évszám tanulsága szerint elkészült az Isten háza. Ennek immár 80 éve.

A felszentelés a gyóntatószék melletti márványtábla írása alapján 1927-ben történt meg, azóta mutatnak be szentmisét minden vasárnap és ünnepnapokon, eleinte a régi, majd az 1980-as években elkészült modern oltárnál.

Nem kellett már a megszületett gyermekeket Polgárra vinni a keresztvíz alá. A szülők, Isten segítségében bízva az elmúlt 80 évben 1038 gyermeket kereszteltettek meg, kérve az Isten támogatását és kegyelmét életükre.

Az itt megkeresztelt gyermekek nagyszerű emberekké váltak, függetlenül attól, hogy a falunkban élték-e le életüket, vagy az élet elsodorta őket távol a településünktől. Bármilyen távol is kerültek falunktól, gyökereik itt maradtak, ide tartozónak érezték magukat. Ez az idetartozás nagyszerűen megmutatkozott már több alkalommal is, akár a most használatos orgonánkra, akár a felújításkor több helyről kapott támogatásokra gondolok.

Az itt született embereknek Isten-hite és tartása van. Ez úgy gondolom, nagyon fontos. A vallásosságot bizonyítja, hogy az elmúlt 80 évben 15 atya szolgálta az Istent, hosszabb-rövidebb ideig.

Szüleink, nagyszüleink elmondása alapján, minden vasárnap és ünnepnapokon zsúfolásig megtelt Isten háza. A szentélyhez legközelebb, a padok előtt, lócákon ültek a gyerekek, az eladósorba került lányok álltak a padok két oldalán, a bal oldalon ültek az asszonyok, jobb oldalon pedig a férfiak. A legények a kóruson álltak.

Reméljük, hogy nemcsak az ilyen ünnepen, hanem máskor is, ismét megtelnek a padok hívekkel.

Gyermekkorunkra visszaemlékezve, melyet fényképfelvételek is bizonyítanak, évente 25-30 gyermek volt elsőáldozó. Ez csodálatos és emlékezetes ünnepet jelentett a falu életében. A gyerekek, akik az elsőáldozásra hetekig tanultak, készülődtek a jeles eseményre. A szülők tejeskávéval, kaláccsal vendégelték meg az ünnepelteket.

A tisztaságért, a rendért, a harang megszólalásáért a 80 év alatt 13 sekrestyés felelt. Az oltárnál 408 házasulandó fogadott holtig tartó örök hűséget, kitartást egymás iránt a Jóatya színe előtt.

Emlékezzünk csak, hányszor énekelte el Tardi János bácsi és a többi kántor, hogy: "Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén..." - és átsegít a hitünk, hisz kapaszkodót jelent a bajunkban, hozzá fordulunk örömünkkel is.

A ma már közhelynek tűnő holtodiglan-holtomiglan kifejezést mifelénk még komolyan veszik, nem ritka az ezüst és arany esküvői fogadalom megerősítése sem. A most szolgálatot teljesítő atyák a hívek segítségével, kis ünnepség keretében megemlékeznek ezekről a szép kerek évfordulókról.

Életük befejezésével 1269  főt sirattak el a hozzátartozók az elmúlt 80 év alatt.

Az idők folyamán templomunkat többször felújították kívül és belül.

A jövőre nézve nagyon fontos, hogy kistelepülésünk fennmaradjon, a fiatalok ne költözzenek el és megteljenek a templom sorai a harang hívó szavára.

Ferge Jánosné

Bné

 

2006. augusztus 30.

Gyermeknap az iskolában és az óvodában

A Szociális, Egészségügyi és Művelődési bizottság május 27-én gyermeknapot szervezett a tiszagyulaházi gyermekek részére. Kilenc óra felé gyülekeztek a gyerekek az előre meghirdetett helyeken, az általános iskolások az iskola udvarán az óvodások az óvodában. Sajnos a középiskolások Sportpályára tervezett motoros illetve kerékpáros versenye a rossz idő miatt elmaradt, de amint lehetőség lesz rá  (falunapon) pótolni fogjuk.

Szép számmal gyülekeztek a lurkók mindkét helyszínen. Mivel az idő nem kedvezett, kénytelenek voltunk a tornateremben és az osztálytermekben megrendezni a különböző játékokat, vetélkedőket. Az ovisok kirándulása is elmaradt, ők a Bódi-tóhoz készültek, helyette a teremben játszottak, mókáztak.

Az iskolások sportversennyel nyitották a napot, amelynek lebonyolításában segítségünkre volt Lukács István a Panda sportegyesület elnöke. Amíg a gyermekek versenyeztek  a felnőttek szendvicset készítettek, amelynek a sorverseny szünetében igen nagy keletje lett. Az aprókák viszont az Óvónénikkel együtt saját maguknak készítették el a finom ennivalót. A szünet után újabb programok következtek, aki akart lufit csavargathatott, nagyon ötletes állatok készültek belőle, aki szeretett volna tovább versenyezni azt is megtehette a torneteremben, de nagyon sokan választották az arcfestést és a gipsz festést is. Csodálatos remekművek születtek, amit a gyerekek természetesen haza is vihettek.  A mulatozást szellemi vetélkedővel zártuk, "Fele sem igaz" játékot játszottunk. A nyertes csapat cukrot és csokoládét kapott, majd újabb falatozás következett, hiszen a Fornetti cégtől különböző ízesítésű süteményeket kaptak ajándékba.

Reméljük minden résztvevő gyermek jól érezte magát, hiszen mindannyian azt szerettük volna ha igazán maradandó élményekkel gazdagodnak.

Bné

 

 

2005. június

Mikó Zoltán lett a falu polgármestere

2005. február 21-én Kapus József polgármester beadta lemondását.
A Választási Bizottság május 22-re írta ki az idoközi polgármester választást.
Április 29-én délután 16:00-ig ketten adták le a megfelelo számú ajánlószelvényüket.

Katona Ferencné az általános iskola igazgatója és Mikó Zoltán megbízott polgármester.

Május 20-án, a Falugyulésen szót kapott mindkét jelölt. A lakosságnak kiküldött írásbeli tájékoztató után elmondták elképzeléseiket, s megválaszolták a hozzájuk intézett kérdéseket.

Május 22-én a 692 szavazásra jogosult tiszagyulaházi lakosból 423 fo szavazott.

Ez 61%, ami igen jó eredménynek mondható.

Az emberek fontosnak érezték, hogy érvényesíthessék akaratukat, s a legrátermettebb személyt válasszák meg. Este 19:00-kor zárult a szavazás.

A Szavazatszámláló Bizottság elnökhelyettesének - Balogh Jánosné - tájékoztatása szerint.

Mikó Zoltán 365 szavazatot, az érvényes szavazatok 86,5%-át, míg Katona Ferencné 57 szavazattal az érvényes szavazatok számának 13,5%-át szerezte meg.

Érvénytelen szavazat csak 1 db volt.

Az új polgármester - aki társadalmi megbízatásban látja el feladatát - május 25-én tette le az esküt.

 

2005. április 12.

100 Ft-os TELKEK TISZAGYULAHÁZÁN!

Tiszagyulaháza község Önkormányzata megvételre ajánlja fel az Önkormányzat tulajdonában lévo, közmuvesített, beépítheto építési telkeket.

Elsosorban fiatal, gyermekes családok jelentkezését várjuk, ahol legalább az egyik szülo munkahellyel rendelkezik. A kikötés oka, hogy a településen nincs munkalehetoség.

Vásárlás feltételei:

 • 2 éven belül beépítésre kerüljön a telek
 • A betelepülok állandó tiszagyulaházi lakosok legyenek

Jelentkezési határido: folyamatos

Jelentkezni lehet személyesen, az Önkormányzati Hivatalban Mikó Zoltán alpolgármesternél, minden hétfon 08:00 - 11:00 óra között

Vagy az alábbi telefonszámon a hét minden napján 08:00 - 16:00 között: 52/391-990

Elbírálási határido: folyamatos

Folyamatban van még egyéb önkormányzati tulajdonban lévo beépítheto építési telkek kiméretése, melyet szintén értékesít Önkormányzatunk, igen kedvezo áron. Ezen telkek megvásárlására a késobbiekben lesz lehetoség.

Képviselo-testület           
Tiszagyulaháza

 

2005. február 21.

Tisztelettel tájékoztatjuk önöket a településen történt Önkormányzati változásokról.

Kapos József Polgármester Úr . 2005 február 21-én, a képviselotestületi ülésen írásban lemondott polgármesteri tisztségérol. A képviselotestület elismerte a Polgármester eddig sikeresen elvégzett munkáját, és elfogadta lemondását.

Helyébe Mikó Zoltán Alpolgármester Úr lépett, az Önkormányzati Törvénynek megfeleloen.

 

2005.február 16. 

"Az  gyermek, ha felno, fölfelé törekszik,
a jobb élet reményében új lehetoséget keres.
Mi, akik itt maradtunk, megtaláltuk a jobb
élet reményét, mert lehetoséget kapunk
sorstól, hogy felemeljük törekvo falunkat!"

 

Tiszagyulaházát három megye határán, Hajdú-Bihar legészakibb csücskében, a Tisza bal partján, a Sajó torkolattal szemben találod meg a térképen és a valóságban is. 870 lelket számláló, kis, takaros településünket jó szándékú, szorgalmas emberek lakják.

Távol vagyunk a városok zajától, de  a három megye székhelyét egy órán belül elérhetjük.

Tiszagyulaháza lakossága büszke  a falujára, könnyen befogadja a dolgos, törekvo embereket.

"Térj be hozzánk idegen, s ha tetszik, maradj velünk!"


I S K O L A


Részletek a Pedagógia Programból:
"A mi iskolánk  egy olyan  kisiskola, amely tanulói számára biztonságérzetet, barátságos, szép  környezetet, személyes törodést, muvészeti és szabadidos  tevékenységek  lehetoségét nyújtja."
"Olyan humánus, normális értékeket igyekszünk iskolánkban meghonosítani, melyek képessé teszik az embert az életben való boldogulásra."
"Jóhíru faluban és jóhíru iskolában szeretnénk itt tanítani minden idevaló, ideköltözo és idejáró gyermeket."
"Ennek érdekében élünk, dolgozunk, teszünk, amit lelkiismeretünk megkövetel."

Elérhetoségeink:

Sikerlista 2001-2004

 • Továbbtanuló középiskolásaink 95%-a iskolaváltoztatás nélkül, eredményesen végzi tanulmányait. Diákjaink 30%-a gimnáziumban, 45%-a szakközépiskolában, 25%-a szakiskolában  tanul tovább.
 • Tanulóink tanulmányai átlaga 4,0 fölött van.
 • A kompetenciaméréseken tanulóink teljesítménye meghaladta az országos átlagot.
 • Intézményünkben három moderntánc-csoport, egy színjátszó-kör és egy képzomuvész-csoport muködik. Tanulóink 93%-a részesül muvészeti képzésben.
 • Tanulóink minden szabadidos programon, rendezvényen teljes létszámmal vesznek részt.
 • Nevelotestületünk elhivatott a tanítás-tanulás, a kooperatív módszerek és az erdei iskolai programok iránt.
 • A helyi, testületi és regionális tanulmányi versenyeken tanulóink 80%-a vesz részt.
 • Rendezvényeinkre szívesen jönnek a falu lakói, a szülok támogatnak minden jó kezdeményezést.
 • Eredményes pályázatokkal javítottunk az iskola tárgyi feltételein.
 • Minoségbiztosított intézmény vagyunk, hiszünk az islola-család-falu, illetve a gyerek-szülo-nevelo építo együttmuködésében.

Iskolánk hagyományos rendezvényei

 • Pályaválasztási találkozók
 • Egészségvédelmi , környezetvédelmi napok, hetek
 • Sportversenyek, vetélkedok, versenyek
 • Kerékpártúrák, gyalogtúrák
 • Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások
 • Tanulmányi versenyek
 • Szánkónapok
 • Színházlátogatások, Muvészei találkozók, Gálák
 • Jótékonysági bálok
 • Adventi-hét, Mikulásnap, Fenyoünnep, Farsangi karnevál
 • Suli-diszkók, Osztálybulik, Babazsúrok, Szülinapok
 • Kiállítások
 • Petofi-hét
 • Nyári táborok

CIVIL SZERVEZETEK a településen

 • Alapítvány Tiszagyulaházáért
 • SZÍV-Karitász Csoport
 • Szülok közössége-Szüloi Tanács
 • Ifjúsági közösség
 • Vöröskeresztes Alapszervezet
 • Mozgáskorlátozottak Egyesülete


Településünk 2008-ban ünnepli 100. születésnapját.
Az itt élo emberek 10 pontban határozták meg a falu értékeit:

 1. Önálló, biztonságot, nyugalmat sugárzó település vagyunk.
 2. Mindenki személyes ismerose mindenkinek.
 3. A faluközösség egy emberként támogat minden jó kezdeményezést.
 4. Nem dúlnak politikai harcok. Nincsenek elszakadó társadalmi különbségek.
 5. Itt egyszeru, dolgos, szorgalmas emberek élnek.
 6. Sok köztiszteletben álló, híres ember került ki ebbol  a faluból
 7. Infrastrukturális ellátásunk jó.
 8. A Tisza közelsége fontos az itt élo ember, gyermek számára. A Tisza-gáthoz vezeto út lerövidíti a 35-ös út elérését.
 9. Büszkék vagyunk óvodánkra, iskolánkra, orvosi rendelonkre és a temetonkre.
 10. Képviselo testületünk a civil szervezetek és a falu lakossága a település fejlodését szolgálja.


 
 
UniWeb Bt.