UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 2982
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Hirdetmény
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Hajdúnánási Tankerület illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról, a 2014/2015. tanévre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§. (8) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal meghatározta, és közzétette az iskolák felvételi körzetét, az iskolai beiratkozás idejét, a felvételről szóló döntés és jogorvoslati eljárás határidejét, ezáltal a Hajdúnánási Tankerület illetékességi területén működő általános iskolák 2014/2015. tanév első évfolyamára történő beiratkozáskor az alábbi módon kell eljárni:

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozás időpontjai:
2014. április 28- 2014. április 30-ig, naponta 8.00-18.00 óra
A beiratkozás helye:
A GÚT Általános Iskola Újtikosi Tagiskolájának székhelye:
4096 Újtikos Széchenyi tér 2.
Az tagiskola kötelező felvételi körzete: Újtikos, Tiszagyulaháza
közigazgatási területe

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kell a szülőnek/gondviselőnek benyújtani, bemutatni:

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolvány (lakcímkártya) vagy 

  • tartózkodási hely igazolása, (állandó bejelentett lakcím hiányában),
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén be kell mutatni: regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT - állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

2. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására. (kötelező melléklet)

3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(ok), amelyek az alábbiak lehetnek: óvodai szakvélemény, iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Tájékoztatom a tisztelt Szülőket, abban az esetben, ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ennek a tényét az illetékes járási hivatalnak kell bejelenteni!

Görbeháza, 2014. március 28.

Molnár Lászlóné s.k.
intézményvezető

Szülői nyilatkozat
(letölthető doc formátumban)

Tájékoztatás kérés az általános iskola első osztályba való biratkozás közzétételéhez
(letölthető pdf formátumban)

 

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.