Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Hirdetmény
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Hajdúnánási Tankerület illetékességi területén mûködõ általános iskolák elsõ évfolyamára történõ beiratkozásról, a 2014/2015. tanévre.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§. (8) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal meghatározta, és közzétette az iskolák felvételi körzetét, az iskolai beiratkozás idejét, a felvételrõl szóló döntés és jogorvoslati eljárás határidejét, ezáltal a Hajdúnánási Tankerület illetékességi területén mûködõ általános iskolák 2014/2015. tanév elsõ évfolyamára történõ beiratkozáskor az alábbi módon kell eljárni:

Tanköteles gyermekét a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

A beiratkozás idõpontjai:
2014. április 28- 2014. április 30-ig, naponta 8.00-18.00 óra
A beiratkozás helye:
A GÚT Általános Iskola Újtikosi Tagiskolájának székhelye:
4096 Újtikos Széchenyi tér 2.
Az tagiskola kötelezõ felvételi körzete: Újtikos, Tiszagyulaháza
közigazgatási területe

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kell a szülõnek/gondviselõnek benyújtani, bemutatni:

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolvány (lakcímkártya) vagy 

  • tartózkodási hely igazolása, (állandó bejelentett lakcím hiányában),
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ nem magyar állampolgár esetén be kell mutatni: regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idõvel), vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idõvel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT - állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

2. Nyilatkozat a közös szülõi felügyeleti jog gyakorlására. (kötelezõ melléklet)

3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(ok), amelyek az alábbiak lehetnek: óvodai szakvélemény, iskolaérettségi szakértõi vélemény, sajátos nevelési igényû gyermekek esetében Szakértõi Bizottság szakértõi véleménye.

Tájékoztatom a tisztelt Szülõket, abban az esetben, ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ennek a tényét az illetékes járási hivatalnak kell bejelenteni!

Görbeháza, 2014. március 28.

Molnár Lászlóné s.k.
intézményvezetõ

Szülõi nyilatkozat
(letölthetõ doc formátumban)

Tájékoztatás kérés az általános iskola elsõ osztályba való biratkozás közzétételéhez
(letölthetõ pdf formátumban)

 

<< vissza