UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 2982
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékoztatás adózási határidőkről

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az első félévi helyi adót 2014. március 17-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen. Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától a befizetés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni, ennek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Tisztelt talajterhelési díj fizetésre kötelezettek!

A fizetésre kötelezettek megkapták a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 2014. évi talajterhelési díj megállapításához szükséges bevallási nyomtatványt. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás).

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 3600 Ft/m3

A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást az erre a célra rendszeresített bevallási nyomtatványon.
A kibocsátó a bevallást megelőző évre (tárgyévre) vonatkozó tényleges kibocsátás mennyiségéről, illetve a számlával igazolt elszállított szennyvíz mennyiségéről, illetve a számlával igazolt elszállított szennyvíz mennyiségéről köteles bevallásában adatot szolgáltatni.

Kérem, hogy aki a bevallási kötelezettségének még nem tett eleget, a határidőre tekintettel minél hamarabb pótolja!

Tájékoztatom, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172.§. alapján a magánszemély adózó 200.000 forintig, más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), adatszolgáltatási, továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti!

Tiszagyulaháza, 2014. február 28.

Dr. Kiss Imre
jegyző

 

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.