UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 3171
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Mozgalmas hónap a testület mögött

Február hónapban 3 alkalommal is ülésezett a képviselő-testület. A terv szerinti testületi ülésen a február hónapban már hagyományos éves költségvetési rendelet megalkotására került sor. Igen takarékos gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a naptári év végén hitel nélkül tudjon az önkormányzat átfordulni a 2015. évre. A költségvetés sarokszámai lényegesen magasabbak a 2013. évinél, ennek oka, hogy ebben az évben több, már elnyert pályázat megvalósítására is sor kerül, melyeket bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetni kell. Ilyen pl az orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének, eszközparkjának megújítása, a belvízelvezető rendszer építése.
A testület döntött a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás Társulási megállapodásának módosításáról, melyre a Magyar Államkincstár jelzése miatt volt szükség.
Megalkotta a testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendeletet, melyről külön cikkben tájékoztatjuk a lakosságot.
Határozatot hozott a testület arról, hogy támogatja egy helyi szabadidő és sport szervezését felvállaló egyesületet létrejöttét, ennek szervezése hamarosan megindul.

Újtikos képviselő-testületével együttes rendkívüli ülésen döntött a testület a fent már említett belvízelvezető rendszer kivitelezésére kiírt közbeszerzés lezárásáról. Amennyiben jogorvoslat a döntés ellen nem érkezik, már márciusban megkezdődnek a munkálatok mindkét településen és augusztus hónapban a kivitelezés be is fejeződik.

Rendkívüli ülésen fogadta el a testület az orvosi rendelő, védőnői szolgálat, fogorvosi rendelő kialakítására nyert pályázat közbeszerzési kiírását. Eredményes eljárás esetén ez a beruházás is lezárul a nyár végére.

Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző


Hová kerülhet a szippantott szennyvíz?

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta rendeletét a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól. A rendeletalkotást a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása indokolta, amikor kötelezővé tette az önkormányzatok számára a szippantott szennyvíz elszállítása, kezelése tárgyában a helyi normák meghatározását.
A helyi rendelet szabályai szerint valamennyi ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá, vagy ingatlana előtt közcsatorna nem áll rendelkezésre, köteles nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást a rendeletben meghatározott szolgáltatónál igénybe venni. A testület a Nyírflop Kft-t (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) jelölte ki szolgáltatóként, ami azt jelenti, hogy községünkben kizárólag ez a szervezet jogosult a szennyvíz elszállítására. Kérjük tehát, hogy akinél a szippantás szükségessége felmerül, a Nyírflop Kft -t keresse a munka elvégzése céljából.
A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a rendelet hatálybelépést követő első alkalommal esedékes közszolgáltatás igénybevételekor létrejövő szerződés határozza meg. A díjat a képviselő-testület rendeletben állapította meg, eszerint a szippantás díja 4.460 Ft/m3 + ÁFA, mely díjat a szolgáltató részére a szennyvíz átvételekor számla ellenében azonnal meg kell fizetni. A szolgáltatás igénybevétele legalább évente egy alkalommal minden háztartás számára kötelező. Érdemes a szippantásról szóló számlát megőrizni, ugyanis nem kell talajterhelési díjat fizetni a számlával igazoltan elszállított szennyvíz után.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a
www.tiszagyulahaza.hu honlapon, valamint a Nemzeti Jogtár www.njt.hu oldalán.

Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző

 

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.