Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Ülésezett a testület

A képviselõ-testület 2013. október 29-én tartotta soron következõ rendes ülését.
Az elsõ két napirendben a község közrendjérõl, közbiztonságáról tárgyalt a testület a Hajdúnánási Rendõrkapitányság Polgári Rendõrõrse vezetõje, Monoki Viktor õrnagy, és a Tiszagyulaháza Polgárõrség vezetõjének, Kapus Istvánnénak írásos beszámolója alapján. Az ülésen részt vett Dr. Hraskó János alezredes, a Hajdúnánási Rendõrkapitányság vezetõje is. A napirend tárgyalása során elhangzott, hogy Tiszagyulaházán kevés a felderített bûncselekmények száma (a beszámolási idõszakban, 2012-ben összesen 3 db), amely csupán a felderített eseteket jelenti. Ennél sokkal több eset van, amelyek nem kerülnek a rendõrség látószögébe különbözõ okok miatt. A két beszámoló kapcsán a Rendõrség és a Polgárõrség képviselõi a kölcsönös jó kapcsolatról számoltak be, a Rendõrség elismeréssel szólt a helyi polgárõrök munkájáról.
Azt viszont mindkét érintett szervezet vezetõje hangsúlyozta, az áldozattá válásban mi magunk is felelõsek vagyunk, amikor hiszékenységünket, jószándékunkat  engedjük kihasználni.

Módosította a Képviselõ-testület a helyi adórendeleteket. Jó hír, hogy ez nem jelent adóemelést, a hatályos jogszabály szerkesztési elõírások miatt vált szükségessé a helyi rendeletek módosítása.

Tárgyalta a testület a helyi értéktár bizottság létrehozásáról szóló elõterjesztést is. A testület végül úgy döntött, hogy jelenleg nem hozza létre ezt a bizottságot, országosan védendõ értékkel településünk -sajnos- nem rendelkezik, de amennyiben ilyenrõl tudomást szerezne, akkor az értéktár bizottságot létre fogja hozni.

Döntött a testület az önkormányzat tulajdonában lévõ külterületi ingatlanok megközelítését szolgáló földút, valamint a köztemetõ tulajdoni helyzetének rendezésérõl.

 


Mikó Zoltán                                                                Maginé dr. Csirke Erzsébet  polgármester                                                                              aljegyzõ

 

 

<< vissza