Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Ülésezett a Képviselõ-testület

A Képviselõ-testület soron következõ ülését 2013. április 29-én tartotta. Igen sok és sokféle elõterjesztést kellett a képviselõknek megvitatniuk.
A testületi anyag jelentõs részét a 2012. évi beszámolóhoz köthetõ elõterjesztések tették ki. Tárgyalta a testület az Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzõség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd a Körjegyzõség megszûnésére tekintettel annak záró elszámolását is. Megvitatták a képviselõk az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásáról rendeletet alkottak. Összességében az önkormányzat tavalyi gazdálkodása stabilnak mondható, nagy segítséget jelentett az adósságkonszolidáció, mely egyensúlyba hozta az önkormányzati költségvetést.

Elfogadta a testület az önkormányzat vagyonáról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló rendeletet, mely a korábbi rendelet felülvizsgálatából és a nemzeti vagyonról szóló törvénynek való megfelelésbõl adódó módosítások eredményeként került a testület elé.
Ugyanígy a hatályos jogszabályoknak való megfelelés miatt alkotta újra a testület a szociális rendeletét.

A Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvodát 2013. január 1-tõl alapította meg a testület, intézményvezetõi pályázatát ki kellett írni a jelenlegi  vezetõ, Szabó Sándorné határozott idejû megbízására tekintettel. (A pályázati kiírás a lapban teljes terjedelemben megtekinthetõ.) A testület, mint a fenntartói jogok gyakorlója elfogadta az Óvoda 2019-ig szóló továbbképzési tervét.  

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát tárgyalta meg a testület, elfogadva azt. Az SZMSZ szabályozza a hivatal szervezetén belül a Tiszagyulaházi Kirendeltség mûködését, az alapvetõ eljárási szabályokat.

Határozatot fogadott el a testület a Polgári Kistérség Többcélú Társulásának megszûnésére tekintettel a vagyoni megosztás szabályairól és azokról a szolgáltatásokról, amelyeket eddig a kistérségen belül kapott a község lakossága. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat szakemberei a hajdúnánási intézményhez tartoznak majd, a szociális feladatokról (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) késõbb születik döntés.

Tiszagyulaháza, 2013. május 7.


                                                                                       Mikó Zoltán
                                                                                       polgármester

 

<< vissza