UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 4019
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Ülésezett a Képviselő-testület

A Képviselő-testület soron következő ülését 2013. április 29-én tartotta. Igen sok és sokféle előterjesztést kellett a képviselőknek megvitatniuk.
A testületi anyag jelentős részét a 2012. évi beszámolóhoz köthető előterjesztések tették ki. Tárgyalta a testület az Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd a Körjegyzőség megszűnésére tekintettel annak záró elszámolását is. Megvitatták a képviselők az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásáról rendeletet alkottak. Összességében az önkormányzat tavalyi gazdálkodása stabilnak mondható, nagy segítséget jelentett az adósságkonszolidáció, mely egyensúlyba hozta az önkormányzati költségvetést.

Elfogadta a testület az önkormányzat vagyonáról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló rendeletet, mely a korábbi rendelet felülvizsgálatából és a nemzeti vagyonról szóló törvénynek való megfelelésből adódó módosítások eredményeként került a testület elé.
Ugyanígy a hatályos jogszabályoknak való megfelelés miatt alkotta újra a testület a szociális rendeletét.

A Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvodát 2013. január 1-től alapította meg a testület, intézményvezetői pályázatát ki kellett írni a jelenlegi  vezető, Szabó Sándorné határozott idejű megbízására tekintettel. (A pályázati kiírás a lapban teljes terjedelemben megtekinthető.) A testület, mint a fenntartói jogok gyakorlója elfogadta az Óvoda 2019-ig szóló továbbképzési tervét.  

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát tárgyalta meg a testület, elfogadva azt. Az SZMSZ szabályozza a hivatal szervezetén belül a Tiszagyulaházi Kirendeltség működését, az alapvető eljárási szabályokat.

Határozatot fogadott el a testület a Polgári Kistérség Többcélú Társulásának megszűnésére tekintettel a vagyoni megosztás szabályairól és azokról a szolgáltatásokról, amelyeket eddig a kistérségen belül kapott a község lakossága. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakemberei a hajdúnánási intézményhez tartoznak majd, a szociális feladatokról (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) később születik döntés.

Tiszagyulaháza, 2013. május 7.


                                                                                       Mikó Zoltán
                                                                                       polgármester

 

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.