Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Szeretnénk tisztán látást biztosítani az egyházi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban!

Az egyházi hozzájárulás, más néven "egyházi adó" minden jövedelemmel rendelkezõ hívõ számára önkéntes, de elvárt hozzájárulása az egyház mûködéséhez. Mértéke - 2011. évben - 3.500.- Ft/fõ/év.

Emellett van még lehetõség támogatni az Egyházközséget az adó 1%-nak felajánlásával. Ezen összeg teljes egészében a Magyar Katolikus Egyházhoz kerül, a nagy közösbe, és onnan osztják le a különbözõ egyházmegyéknek a római katolikus felekezethez való tartozók számának arányában. Ezen összeget a Püspökség az egyházi iskolákban folyó oktatásra, szociális intézményei mûködtetésére, papnevelésre, a templomok felújítására, stb. használják fel. Ilyen módon kaptunk anyagi segítséget a közeljövõben elõttünk álló, és megvalósításra váró villamossági hálózat felújítására is.

Tehát, ez nem azt jelenti, hogy közvetlenül a mi számlánkra folyik be az összeg! Közvetlenül támogatni Egyházközségünket csak az egyházi hozzájárulás befizetésével és adományokkal van mód és lehetõség.

Az adó 1%-nak felajánlása senkit sem mentesít az egyházi hozzájárulás megfizetése alól!!!

Szeretnénk, ha mindenki, aki római katolikus felekezethez tartozónak vallotta és vallja is magát, egy kicsit magáénak is érezné kicsiny templomunkat annak minden teendõjével együtt! Persze nem olyan módon, hogyha egyházi szolgáltatást kér – legyen az esküvõ vagy temetés -, fájdalmasan érinti az egyházi hozzájárulást nem fizetõt a dupla/emelt költség megfizetése:

TEMETÉS

30.000 Ft

Harangozás

1.600 Ft

Mise

2.500 Ft

Orgonás esketés

30.000 Ft

Új sírkõ megáldása

3.000 Ft

A még további félreértések elkerülése érdekében azok, akik a közeljövõben kérik a Római Katolikus Egyház szolgáltatásait, azok az egyházi hozzájárulás megfizetése hiányában, a fenti táblázatban szereplõ összegeket vegyék figyelembe majdani fizetési kötelezettségük teljesítése esetén!!!

Gondolkodjunk csak egy kicsit józan paraszt ésszel: nem jogos ez azokkal szemben, akik rendszeresen, évrõl-évre támogatják ilyen módon egyházukat?!?

Éppen ezért kérjük a kedves Lakosokat, hogy akik szeretnék támogatni ily módon a vallási felekezethez való tartozásuknak megfelelõen egyházukat, akkor azt rendezni szíveskedjenek!

Római Katolikus Egyházközség

<< vissza