Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

"Ballagnak a nagyok
 Vajon hová mennek?"

"Miért szól nekik sok vers
 És búcsúzó ének?"

Június 5-én zajlott az évzáró és a ballagás. A szülõk kérésére, az óvodában kezdõdött az ünneplés, majd folytatódott a kultúrházban, ahová ballagási dalok éneklése közben sétáltunk át. Ezzel a ballagók jelképesen búcsút inthettek az óvodás éveknek.

E jeles nap mûsorainak lebonyolításához adott otthont a tágas, rendezett, és ápolt környezetérõl árulkodó kultúra háza. A gyerekek életkori sajátosságaikhoz igazodó szerepekkel készültek, izgalomtól, és szorgalomtól fûtve.

Az ünnepi hangulatot sugárzó környezetben kezdõdött a kicsik barangolós évzáró mûsora, melyet a tanult mondókákból, versekbõl, dalokból és állatmesébõl fûztek csokorba.
Bájosan kedvesen, és mosolygós arccal szerepelve keresték szüleik örömteli, elégedett, és biztató arcát.
Ezt követték a középsõsök és a nagyok  mûsora, melyben az évszakok köszöntése után a lakodalmas játék bemutatására kerülhetett sor. E mûsör tartalma  felöleli az idekapcsolódó korábban tanult verseket, mondókákat, népszokásokat, csúfolódókat, dalokat, és kedvenc játékokat a tréfa móka kacagás jegyében.

Ebbõl a játékos hangulatból dobszóra bontakozott ki a ballagás feledhetetlen pillanata. A csoportok köszöntik , és elköszönnek a ballagóktól.
Óvodánkból az idén öt gyermek ballagott el: Balogh Attila, Barna Ramóna Dzsenifer, Katonka Vivien, Kós Gábor, Oborzil Kristóf.

"Iskolába mennek betûket tanulni,
Sok tudománytól fognak okosodni."

Tisztelt Olvasóink!

Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni a szülõknek, nagyszülõknek, a Tiszagyulaházáért Alapítványnak, a Coop boltosainak, és a falu lakosainak akik segítségünkre siettek.

Az összefogás eredménye az udvari játékaink javítása, a papír gyûjtése, elszállítása, a pénzes perselyek kihelyezésének ötlete, a perselyekben az adakozás, az egyéni adományok biztosítása az ünnepekhez, jeles napokhoz.

Ezek a lehetõségek bõvítették a játékkészletünket, színesítették, gazdagították a foglalkozások lehetõségeit, otthonosabbá, családiasabbá tették az ünnepeket, és könnyítettek a kirándulás terheinek elviselésében.

Aprajafalva felhasználói nevében ismételten nagyon szépen köszönjük!
A továbbiakban kívánunk mindenkinek nagyon jó erõt, egészséget, és nektek gyerekek problémáktól mentes, kellemes nyári idõtöltést.

Szabó Sándorné

<< vissza