UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 3181
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Iskolai hírek

2012. év vége:
Sikeresen lezártuk a 2 éves, sok élményt adó nemzetközi Comenius projektet, melyben velünk együtt nyolc ország vett részt. Szakmai és pénzügyi beszámolónkat is elfogadták. Az elszámolás után még volt egy kis utófinanszírozás, mellyel gazdagítottuk iskolánkat. A legszükségesebb kisebb értékű tárgyi eszköz beszerzése mellett komoly hangosító berendezést vásároltunk, amit a fenyőünnepen fel is avattunk, úgy gondolom, hogy a jelenlévők örömére.
Itt szeretném megköszönni minden támogatónak, szülőknek, vendégeknek, nem utolsó sorban a Művelődéi ház vezetőjének hogy hozzájárultak a Diákönkormányzat e rendezvényének a sikeréhez.

2013.01.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 2013. január 1-jétől hatályos 74. § (1) bekezdése alapján "az állam gondoskodik - az óvodai nevelés kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról".
Az Óvoda 2013.01.01-jétől Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának fenntartásában működik tovább. A GÚT Általános Iskola pedig állami fenntartásba került. Fenntartói feladatait, mint az ország összes általános iskoláiét a Korm. rendelettel létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) látja el. A KIK szervezetén belül területi szervként tankerületek kialakítása zajlott le. A mi iskolánk a KIK Hajdúnánási Tankerületéhez tartozik. Településeink Önkormányzatai éltek azzal a lehetőséggel, hogy a KIK-nek a szakmai feladatok mellett a vagyongazdálkodást is átadják.
Az átadás-átvétel nagyon sokrétű tevékenység, mely folyamatosan zajlik, s április 30-ra fog befejeződni. A tanulók mindebből nem érzékelnek semmit. Ebben a tanévben minden változatlanul halad tovább a pedagógusokat tekintve is.
Az állami átvétel számunkra a sok plusz munka mellett pozitív változást is hozott, hiszen sikerült főállású dolgozókkal betölteni két takarítói és egy karbantartói állást, mely biztonságot és stabilitást jelent a kisegítői feladatok ellátásában.
Az iskolatitkári fél állás január elsejétől egész állásra változott, ami jelentős mértékben könnyíti az adminisztratív feladatok ellátását. Az iskolabusz is változatlanul ellátja feladatát.
Az eddigiek alapján a mi iskolánknak nincs oka panaszra.

2013. jan. 11-én lezártuk a tanév első félévét. A diákok 18-án, pénteken kapták meg eredményeikkel az ellenőrzőket.
Ezúton is megdicsérem azokat a tanulókat, akik kitartó szorgalmukkal példaként szolgálnak iskolaközösségünk számára: Kitűnő eredményt értek el: Nagy Cintia Nóra és Nagy Fanni Zsuzsanna 5. osztályos tanulók. Jeles tanulmányi eredményt értek el: Budai Vanda, Juhász Boglárka, Tabi Zsófia, Paluch Richard, Zöldi Dorina 5. osztályos, Daragó Fruzsina 6. osztályos, Sándor Flóra 6. osztályos tanulók.
Sajnos tőlük többen vannak azok a diákok, akik hanyagságuk miatt nem teljesítették a követelményeket. Szeretném, ha a tanév végére ők is erőt vennének magukon, s teljesíteni tudnánk azt az egyáltalán nem lehetetlen célt, hogy bukásmentes legyen az iskolánk.

Juhász Margit
Tagintézmény vezető

 

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.