Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Iskolai hírek

2012. év vége:
Sikeresen lezártuk a 2 éves, sok élményt adó nemzetközi Comenius projektet, melyben velünk együtt nyolc ország vett részt. Szakmai és pénzügyi beszámolónkat is elfogadták. Az elszámolás után még volt egy kis utófinanszírozás, mellyel gazdagítottuk iskolánkat. A legszükségesebb kisebb értékû tárgyi eszköz beszerzése mellett komoly hangosító berendezést vásároltunk, amit a fenyõünnepen fel is avattunk, úgy gondolom, hogy a jelenlévõk örömére.
Itt szeretném megköszönni minden támogatónak, szülõknek, vendégeknek, nem utolsó sorban a Mûvelõdéi ház vezetõjének hogy hozzájárultak a Diákönkormányzat e rendezvényének a sikeréhez.

2013.01.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 2013. január 1-jétõl hatályos 74. § (1) bekezdése alapján "az állam gondoskodik - az óvodai nevelés kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról".
Az Óvoda 2013.01.01-jétõl Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának fenntartásában mûködik tovább. A GÚT Általános Iskola pedig állami fenntartásba került. Fenntartói feladatait, mint az ország összes általános iskoláiét a Korm. rendelettel létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) látja el. A KIK szervezetén belül területi szervként tankerületek kialakítása zajlott le. A mi iskolánk a KIK Hajdúnánási Tankerületéhez tartozik. Településeink Önkormányzatai éltek azzal a lehetõséggel, hogy a KIK-nek a szakmai feladatok mellett a vagyongazdálkodást is átadják.
Az átadás-átvétel nagyon sokrétû tevékenység, mely folyamatosan zajlik, s április 30-ra fog befejezõdni. A tanulók mindebbõl nem érzékelnek semmit. Ebben a tanévben minden változatlanul halad tovább a pedagógusokat tekintve is.
Az állami átvétel számunkra a sok plusz munka mellett pozitív változást is hozott, hiszen sikerült fõállású dolgozókkal betölteni két takarítói és egy karbantartói állást, mely biztonságot és stabilitást jelent a kisegítõi feladatok ellátásában.
Az iskolatitkári fél állás január elsejétõl egész állásra változott, ami jelentõs mértékben könnyíti az adminisztratív feladatok ellátását. Az iskolabusz is változatlanul ellátja feladatát.
Az eddigiek alapján a mi iskolánknak nincs oka panaszra.

2013. jan. 11-én lezártuk a tanév elsõ félévét. A diákok 18-án, pénteken kapták meg eredményeikkel az ellenõrzõket.
Ezúton is megdicsérem azokat a tanulókat, akik kitartó szorgalmukkal példaként szolgálnak iskolaközösségünk számára: Kitûnõ eredményt értek el: Nagy Cintia Nóra és Nagy Fanni Zsuzsanna 5. osztályos tanulók. Jeles tanulmányi eredményt értek el: Budai Vanda, Juhász Boglárka, Tabi Zsófia, Paluch Richard, Zöldi Dorina 5. osztályos, Daragó Fruzsina 6. osztályos, Sándor Flóra 6. osztályos tanulók.
Sajnos tõlük többen vannak azok a diákok, akik hanyagságuk miatt nem teljesítették a követelményeket. Szeretném, ha a tanév végére õk is erõt vennének magukon, s teljesíteni tudnánk azt az egyáltalán nem lehetetlen célt, hogy bukásmentes legyen az iskolánk.

Juhász Margit
Tagintézmény vezetõ

 

<< vissza