Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Önkormányzati hírek

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az idei nyáron sem maradt munka nélkül, hiszen a munkatervben tervezett ülésen túl több képviselõ-testületi ülés megtartására kerül sor. Ennek alapvetõ indoka a Tiszagyulaháza Község önkormányzata és Újtikos község önkormányzata által közösen elnyert „Belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztések Tiszagyulaháza és Újtikos településeken elnevezésû pályázat volt, melyen a két település 313 millió Ft támogatásban részesült. Így a projekt megvalósítása miatt szükséges volt többek között a település közbeszerzési tervét módosítani, elfogadni a közbeszerzési szabályzatot, amelyek alapját jelentik a beruházás megvalósításának.
A Képviselõ-testület a nyári ülésszakban megtárgyalta többek között az óvoda 2011/2012-es nevelési évérõl, valamint az iskola 2011/2012-es tanítási évérõl szóló beszámolóját, amelyet egyhangúan elfogadott. Az óvoda a tavalyi nevelési évben 26-os létszámmal mûködött, a nyári nyitva tartást július 31-ig sikerült megoldani.   Elmondható, hogy annak ellenére, hogy az óvoda szûkös tárgyi feltételekkel rendelkezik, az óvónõk szakmai munkája mindenképpen említésre méltó. Nem szabad elfelejtkezni azokról az óvodai életet színesítõ programokról sem, melyen a szülõk, gyerekek, óvónõk együtt vettek részt, pl.. az ún. Bódi-tavon történt felejthetetlen kirándulás.   
Az iskolai beszámoló tárgyalása során az tagintézmény vezetõ elmondta, hogy azt tartja a legsikeresebbnek, hogy nagy probléma nélkül sikerült a tanévet végigvinni. Voltak sikerek és csalódások. Nagyon sikeres volt a Commenius projekt tiszagyulaházi találkozója, széles körû összefogás volt jellemzõ a településen a találkozó megszervezése kapcsán. Sikerként könyveli el azt is, hogy az iskolai rendezvények színvonalasabbak voltak az elmúlt éviekhez képest. A tanulmányi eredményeket sikerként és kudarcként is említi. Mikó Zoltán polgármester az elõterjesztés tárgyalásakor kiemelte, hogy az Önkormányzat minden évben több tízezer, esetleg százezer forintot költ az iskolára és az óvodára. Ilyen volt például a közelmúltban az óvoda vizesblokk cseréje, vagy az iskolai csõtörés, a burkolások, csempézések, vagy az ajtók, padok, javítása. Nyáron megtörtént az alsó szárnyat is kifestése, rendbetétele, így gond nélkül kezdte el szeptemberben a már két 5.osztály a tanévet. 
A településen a nyári idõszakban tovább folytatódott a villanyoszlopok cseréje, melyet az E-ON munkatársai végeztek, amely következtében idõszakos áramszünetek voltak. Ezért ismételten kéri a lakosság megértését az áramszolgáltató. 
Sajnálatos módon az elmúlt idõszakban történtek lopásos bûncselekmények a településünkön.
2012. szeptember 12-én civil kezdeményezésre közbiztonsági fórumot tartottunk, melyen az önkormányzat képviseletében részt vettünk, jelen voltak még helyi vállalkozók a polgárõrség képviselõi illetve a rendõrség képviseletében Monoki Viktor a polgári rendõr örs parancsnoka. A megbeszélésen ígéretet kaptunk a rendõri felügyelet megerõsítésérõl.
 Kérem a tisztelt lakosságot, hogy vigyázzanak egymásra és értékeikre, idegeneket semmiképpen ne engedjenek be házukba.

            Mikó Zoltán

Adorjániné dr. Szokol Ildikó

            polgármester

körjegyzõ

<< vissza