Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékoztató a Képviselõ - testületi ülésérõl

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2011. június 30-án tartotta soron következõ ülését, ahol több fontos napirendi pontot is tárgyalt. A Polgármesteri jelentést követõen a testület hosszasan vitatta a GÚT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde 2010/2011-es tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót, melyet egyhangúan elfogadott. Ezt követõen a testület az óvoda nyári nyitvatartásáról döntött, mely szerint Tiszagyulaházán az Óvoda július 31-ig tart nyitva.

További fontos napirend volt a belterületi bel-és csapadékvíz-védelmi fejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtásának elõkészítésével kapcsolatos döntések meghozatala. A pályázat benyújtására 2011. november 30-ig van lehetõség, ezért már a geodéták a szükséges felméréseket megkezdték az utak és a csapadékvíz elvezetõ árkok mentén.

A pályázat, terveink szerint konzorciumi formában, Újtikos Község Önkormányzatával közösen kerülne benyújtásra.

A polgármester tájékoztatást adott többek között arról, hogy Tiszagyulaháza Község Önkormányzata parlagfûmentes település pályázaton 244 000 Ft támogatás nyert. A támogatásból 2 db motoros fûkasza vásárlása történt,  melyet Mikó Zoltán polgármester adott át Kós István falugondnoknak, és felhívta a figyelmet a balesetmentes és biztonságos üzemeltetésre.

 

<< vissza