UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1638
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 12.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva
Tiszagyulaháza Község Önkormányzati Képviselő- testületét
2011. június 30-án (csütörtökön) 08:00 órára nyílt ülésre összehívom,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Őszirózsa Idősek Klubja, Tiszagyulaháza

NAPIRENDI PONTOK

 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Mikó Zoltán polgármester
  Előterjesztés: írásos
 2. Beszámoló a GÚT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2010/2011-es tanévben végzett munkájáról
  Előadó: Mikó Zoltán polgármester
  Előterjesztés: írásos
 3. Javaslat a GÚT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Tiszagyulaháza Óvodai tagintézményének nyári nyitvatartására
  Előadó: Mikó Zoltán polgármester
  Előterjesztés: írásos
 4. Javaslat a belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések pályázat benyújtásához önkormányzati társulás létrehozására
  Előadó: Mikó Zoltán polgármester
  Előterjesztés: írásos
 5. Különfélék
  Előadó: Mikó Zoltán polgármester
  Előterjesztés: szóbeli

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok. Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni részemre a 06-30/278-3941-es telefonszámon.

Tiszagyulaháza, 2011. június 24.

Mikó Zoltán
polgármester

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.