Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Hajdúnánás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

2 fõ fejlesztõpedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Polgári Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó települések intézményeiben tanulási nehézségekkel és magatartási zavarokkal rendelkezõ tanulók fejlesztése,nevelési tanácsadói feladatok, komplex vizsgálatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • fõiskola,
 • fejlesztõ pedagógus, 
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen elõélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, 
 • szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 29. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Albert igazgató nyújt. Cím: Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz. Telefon: 06 (52) 570-540

A pályázatok benyújtásának módja:
 - Postai úton, a pályázatnak a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat címére történõ megküldésével (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Folyás honlapja, helyi újságja
 • Görbeháza honlapja, helyi újságja
 • Hajdúnánás város honlapja, helyi újságja
 • Polgár város honlapja, helyi újságja
 • Tiszagyulaháza honlapja, helyi újságja
 • Újszentmargita honlapja, helyi újságja
 • Újtikos honlapja, helyi újságja

<< vissza