UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 272
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Hajdúnánás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Logopédus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Polgári Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó települések intézményeiben logopédiai szűrés elvégzése és logopédiai fejlesztő foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • főiskola, logopédia szakos gyógypedagógus,
 • magyar állampolgárság, 
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Albert igazgató nyújt. Cím: Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz. Telefon: 06 (52) 570-540

A pályázatok benyújtásának módja:
 - Postai úton, a pályázatnak a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Folyás honlapja, helyi újságja
 • Görbeháza honlapja, helyi újságja
 • Hajdúnánás város honlapja, helyi újságja
 • Polgár város honlapja, helyi újságja
 • Tiszagyulaháza honlapja, helyi újságja
 • Újszentmargita honlapja, helyi újságja
 • Újtikos honlapja, helyi újságja

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.