Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Ballagás

"Most búcsúzunk és elmegyünk a mi idõnk lejárt"

Ezzel az idézettel búcsúztak az általános iskola 8. osztályos tanulói diáktársaiktól, tanáraiktól. Utoljára szólalt meg az óra kezdetét jelzõ csengõ 2010. június 12-én reggel 9 órakor a 26 elballagó diáknak. Kovács Józsefné osztályfõnök és Juhász Margit tagintézmény vezetõ kíséretében, még utoljára körbejárták az osztályokat, elköszöntek diáktársaktól, barátoktól, nevelõktõl, az iskolától.

Az intézmény  elõtt a szülõk, rokonok, ismerõsök várták a ballagási dalokat éneklõ osztályt, majd a templom és iskola közötti hûvös, fás területen elkezdõdött az ünnepség, melyen jelen volt Mikó Zoltán polgármester úr, Mezei József Újtikos alpolgármestere, Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyzõ, Dobos Lászlóné alpolgármester, Katona Ferencné a Tiszagyulaházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az igazgatónõ beszéde után a gyerekek ünnepi mûsora következett.  A 7. osztályos tanulók elköszöntek a ballagóktól, majd a 8. osztályosok megható búcsú mûsorát hallhattuk.

A 7. osztálytól a következõ sorokat kapták útravalóul a ballagók.
"Az élet egyetlen esély - vedd komolyan,
Az élet szépség - csodáld meg,
Az élet boldogság - ízleld meg,
Az élet álom - tedd valósággá,
az élet kihívás - fogadd el,
az élet kötelesség - teljesítsd,
az élet játék - játszd,
az élet érték - vigyázz rá,
az élet vagyon - használd fel,
az élet szeretet - add át magad,
az élet titok - fejtsd meg,
az élet szomorúság - gyõzd le,
az élet dal - énekeld,
az élet küzdelem - harcold meg,
az élet kaland - vállald,
az élet jutalom - érdemeld ki,
az élet élet - éljed!"

A búcsúzásról szóltak a beszédek, versek, majd a kiemelkedõ munkát végzõ ballagó tanulók dícséretben részesültek.
Jutalomkönyvet kaptak:
Kiváló tanulmány eredményéért: Budai Judit
Kiváló közösségi munkájáért: Bartha Boglárka, Kádas Klaudia, Szakácsi Mónika, Fazekas Dóra, Venczel Zsófia, Tóth Alexandra, Molnár Helga, Czaga Ádám, Varga Dorottya, Makrányi Csilla, Farkas Norbert, Kiss Balázs, Szincsák Péter.

AZ idén a Tiszagyulaházáért Alapítvány Talentum díját, /mely 5000 Ft / kiváló tanulmányi erdményéért és szorgalmáért Budai Judit kapta.

Ezen a napon nem csak a 8. osztálytól búcsúztunk, hanem osztályfõnöküktõl Kovács Józsefné Kati nénitõl is, aki 40 évi szolgálat után vonul nyugdíjba.
Mezei József Újtikos alpolgármestere, mint régi tanítványa köszönte meg munkáját, Juhász Margit igazgatónõ és Mikó Zoltán polgármester pedig kollégái nevében búcsúzott. Mindkét település polgármestere egy-egy csokor virággal köszöntötte.

<< vissza