Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról


A Képviselõ-testület 2010. április 1-én tartotta soron következõrendes ülését.

Elsõ napirendként a védõnõi feladatellátásról szóló beszámolót tárgyalta meg a testület. A tavaly kinevezett védõnõ, Horváth Anikó részletesen tájékoztatta a képviselõket az elvégzett munkáról. Sajnos egyre kevesebb gyermek születik településünkön, a testületi ülés idõpontjában nem volt várandós kismama a védõnõi körzetben. Tavaly az önkormányzat pályázati pénz bevonásával beszerezte azokat az eszközöket a tanácsadó helyiségekbe, amelyek az úgynevezett minimumlistán szerepelnek, így a szakmai munka zavartalanul folyhat mindkét településen.

A következõ két napirendben a Körjegyzõséggel foglalkozott a testület. Elfogadta a 2009. évi pénzügyi beszámolót. A Körjegyzõség a tervezetthez képest megtakarítással zárta a tavalyi évet. A megtakarítások a munkáltatói terhek csökkenésébõl és egyéb dologi megtakarításokból erednek. Ezt követõen a Körjegyzõség alapító okiratán törvényi változásból eredõ módosítást fogadott el a Testület.

Az önkormányzat 2009. évi zárszámadását tárgyalta a Testület a következõ napirendi pontként. Megállapította, hogy a 2008 és 2009.évben tett megszorító intézkedések kezdik éreztetni a hatást az önkormányzat gazdálkodásában, de további szigorú takarékosság kell, hogy jellemezze a gazdálkodást a stabilitás megteremtése érdekében. Nagy segítséget kapott az önkormányzat 2009-ben az önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok támogatására benyújtott pályázatból, erre az igényét 2010-ben is be fogja nyújtani, melyrõl a Testület határozatot is hozott.

Ezt követõen két rendeletet alkotott a testület. Módosította a 2009.évi költségvetési rendeletét a teljesítésnek megfelelõen, majd a többszörös módosításon átesett szociális rendeletét foglalta egységes szerkezetbe a könnyebb kezelhetõség miatt.

Törvényi kötelessége az önkormányzatnak, hogy minden évben április 15-ig elfogadja a közbeszerzési tervét. Egy fejlesztést irányzott elõ a Testület, az óvoda épületének, udvarának felújítását. A fejlesztést pályázati úton kívánja a Testület megvalósítani mintegy 30 millió Ft értékben. A pályázat elõkészítés alatt van.

A Különfélék napirendben földeladásról döntött a Testület és tájékoztatót kapott a kistérségi járóbeteg ellátó projekt jelenlegi helyzetérõl.

A testületi ülést követõen derült ki, hogy az óvoda felújítására benyújtott pályázatunk nem nyert, de talán lehetõségünk nyílik egy másik pályázat beadására, mely szintén az óvoda épületének felújítását tenné lehetõvé.

Maginé Csirke Erzsébet                                                            Mikó Zoltán
          körjegyzõ                                                                      polgármester

<< vissza