UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 4015
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról


A Képviselő-testület 2010. április 1-én tartotta soron következőrendes ülését.

Első napirendként a védőnői feladatellátásról szóló beszámolót tárgyalta meg a testület. A tavaly kinevezett védőnő, Horváth Anikó részletesen tájékoztatta a képviselőket az elvégzett munkáról. Sajnos egyre kevesebb gyermek születik településünkön, a testületi ülés időpontjában nem volt várandós kismama a védőnői körzetben. Tavaly az önkormányzat pályázati pénz bevonásával beszerezte azokat az eszközöket a tanácsadó helyiségekbe, amelyek az úgynevezett minimumlistán szerepelnek, így a szakmai munka zavartalanul folyhat mindkét településen.

A következő két napirendben a Körjegyzőséggel foglalkozott a testület. Elfogadta a 2009. évi pénzügyi beszámolót. A Körjegyzőség a tervezetthez képest megtakarítással zárta a tavalyi évet. A megtakarítások a munkáltatói terhek csökkenéséből és egyéb dologi megtakarításokból erednek. Ezt követően a Körjegyzőség alapító okiratán törvényi változásból eredő módosítást fogadott el a Testület.

Az önkormányzat 2009. évi zárszámadását tárgyalta a Testület a következő napirendi pontként. Megállapította, hogy a 2008 és 2009.évben tett megszorító intézkedések kezdik éreztetni a hatást az önkormányzat gazdálkodásában, de további szigorú takarékosság kell, hogy jellemezze a gazdálkodást a stabilitás megteremtése érdekében. Nagy segítséget kapott az önkormányzat 2009-ben az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására benyújtott pályázatból, erre az igényét 2010-ben is be fogja nyújtani, melyről a Testület határozatot is hozott.

Ezt követően két rendeletet alkotott a testület. Módosította a 2009.évi költségvetési rendeletét a teljesítésnek megfelelően, majd a többszörös módosításon átesett szociális rendeletét foglalta egységes szerkezetbe a könnyebb kezelhetőség miatt.

Törvényi kötelessége az önkormányzatnak, hogy minden évben április 15-ig elfogadja a közbeszerzési tervét. Egy fejlesztést irányzott elő a Testület, az óvoda épületének, udvarának felújítását. A fejlesztést pályázati úton kívánja a Testület megvalósítani mintegy 30 millió Ft értékben. A pályázat előkészítés alatt van.

A Különfélék napirendben földeladásról döntött a Testület és tájékoztatót kapott a kistérségi járóbeteg ellátó projekt jelenlegi helyzetéről.

A testületi ülést követően derült ki, hogy az óvoda felújítására benyújtott pályázatunk nem nyert, de talán lehetőségünk nyílik egy másik pályázat beadására, mely szintén az óvoda épületének felújítását tenné lehetővé.

Maginé Csirke Erzsébet                                                            Mikó Zoltán
          körjegyző                                                                      polgármester

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.