UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 4019
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

A decemberi testületi munka a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzati hatáskörbe tartozó díjak emeléséről szól.

1. Ivóvíz és csatorna használati díj  10%-os emelését kérte a szolgáltató a megnövekedett  költségeire tekintettel.  A képviselő testület nem adott helyt ennek a kérésnek és a díjak két ütemben történő emeléséről alkotott rendeletet. Ennek alapján 2010. január 1-től az ivóvíz díja 213 Ft/m3 július 1-től  223 Ft/m3 összegben került meghatározásra, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza. A csatorna használati díj is két ütemben emelkedik, január 1-től 203 Ft/m3, július 1-től 212 Ft/m3 + Áfa-t kell fizetni.

A vízdíjat tovább terheli a havonta fogyasztási helyenként fizetendő 120 Ft alapdíj.

2. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosi taggyűlésen jelentősebb áremelést szeretett volna keresztül vinni , amelyet a jelenlévő polgármesterek nem fogadtak el. A leg minimálisabb emelést azonban el kellett fogadni. Ezek a térítési díjak kerekítési összegéről szólnak, azaz 1 db 120 literes gyűjtőedényzet heti gyakoriságú ürítése havonta 1145 Ft+Áfa.

3. Előterjesztés a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról.
Tekintettel arra , hogy alapjaiban minden drágul 2010-ben , így a polgármester javaslatára a képviselő testület elfogadta, hogy 2009-es szinten tartja a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adóját.

4. 2010. évi munkaterv volt a következő napirendi pont, amit a képviselő testület elfogadott.

5. A Polgári Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosításáról tárgyaltak.

6. A következő két napirendben az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról és bérleti díjak emeléséről döntött a testület.

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.