Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

A decemberi testületi munka a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az önkormányzati hatáskörbe tartozó díjak emelésérõl szól.

1. Ivóvíz és csatorna használati díj  10%-os emelését kérte a szolgáltató a megnövekedett  költségeire tekintettel.  A képviselõ testület nem adott helyt ennek a kérésnek és a díjak két ütemben történõ emelésérõl alkotott rendeletet. Ennek alapján 2010. január 1-tõl az ivóvíz díja 213 Ft/m3 július 1-tõl  223 Ft/m3 összegben került meghatározásra, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza. A csatorna használati díj is két ütemben emelkedik, január 1-tõl 203 Ft/m3, július 1-tõl 212 Ft/m3 + Áfa-t kell fizetni.

A vízdíjat tovább terheli a havonta fogyasztási helyenként fizetendõ 120 Ft alapdíj.

2. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosi taggyûlésen jelentõsebb áremelést szeretett volna keresztül vinni , amelyet a jelenlévõ polgármesterek nem fogadtak el. A leg minimálisabb emelést azonban el kellett fogadni. Ezek a térítési díjak kerekítési összegérõl szólnak, azaz 1 db 120 literes gyûjtõedényzet heti gyakoriságú ürítése havonta 1145 Ft+Áfa.

3. Elõterjesztés a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról.
Tekintettel arra , hogy alapjaiban minden drágul 2010-ben , így a polgármester javaslatára a képviselõ testület elfogadta, hogy 2009-es szinten tartja a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adóját.

4. 2010. évi munkaterv volt a következõ napirendi pont, amit a képviselõ testület elfogadott.

5. A Polgári Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosításáról tárgyaltak.

6. A következõ két napirendben az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról és bérleti díjak emelésérõl döntött a testület.

<< vissza