Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékoztató a Képviselõ-testület  2009. október 21-én tartott ülésérõl

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testülete októberben az újtikosi testülettel együttes ülésen kezdte munkáját.

A két testület elsõ napirendként az Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzõség éves munkájáról kapott tájékoztatást. A körjegyzõség a korábbi évek iratforgalmával azonos ügyiratforgalommal dolgozott az  adott idõszak alatt. A Körjegyzõségen lefolytatott vizsgálatok, a jogorvoslatok elbírálásai törvényes mûködést tükröznek egyes ügymeneteknél kisebb eljárási hibákkal, vagy rosszul kialakított gyakorlattal.
A testületek a körjegyzõ tájékoztatóját a végzett munkáról elfogadták.

Ezt követõen a tiszagyulaházi testület külön ülésen folytatta munkáját.

A következõ napirendben elbírálta a védõnõi álláspályázatra beérkezett pályázatokat. A testület az érvényesen pályázó Horváth Anikót meghallgatta, majd kinevezte a megüresedett álláshelyre.

A következõ napirendben a kistérségi járóbeteg ellátó megépítésére és mûködtetésére az önkormányzatok által létrehozott PÉTEGISZ  Zrt. alapító okiratának módosításáról szavaztak a képviselõk. A módosítást a felügyelõ bizottság tagjainak változása és az ügyvezetõ foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos változások indokolták.


Maginé Dr. Csirke Erzsébet                                          Mikó Zoltán
körjegyzõ                                                                    polgármester

<< vissza