UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1640
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékoztató a Képviselő-testület  2009. október 21-én tartott üléséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete októberben az újtikosi testülettel együttes ülésen kezdte munkáját.

A két testület első napirendként az Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség éves munkájáról kapott tájékoztatást. A körjegyzőség a korábbi évek iratforgalmával azonos ügyiratforgalommal dolgozott az  adott időszak alatt. A Körjegyzőségen lefolytatott vizsgálatok, a jogorvoslatok elbírálásai törvényes működést tükröznek egyes ügymeneteknél kisebb eljárási hibákkal, vagy rosszul kialakított gyakorlattal.
A testületek a körjegyző tájékoztatóját a végzett munkáról elfogadták.

Ezt követően a tiszagyulaházi testület külön ülésen folytatta munkáját.

A következő napirendben elbírálta a védőnői álláspályázatra beérkezett pályázatokat. A testület az érvényesen pályázó Horváth Anikót meghallgatta, majd kinevezte a megüresedett álláshelyre.

A következő napirendben a kistérségi járóbeteg ellátó megépítésére és működtetésére az önkormányzatok által létrehozott PÉTEGISZ  Zrt. alapító okiratának módosításáról szavaztak a képviselők. A módosítást a felügyelő bizottság tagjainak változása és az ügyvezető foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos változások indokolták.


Maginé Dr. Csirke Erzsébet                                          Mikó Zoltán
körjegyző                                                                    polgármester

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.