Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

100 éves Tiszagyulaháza

Tiszagyulaháza 2008-ban ünnepli fennállásának 100-ik évfordulóját, e jeles alkalmat október 25-én ünnepeltük településünkön. Az ünneplés négy helyszínen zajlott. A mûvelõdési házba délelõtt kilenc órára hívtuk a vendégeket, ahol település történeti kiállítást tekinthettek meg. A lakosságtól kapott fényképeken, nyomon követhettük fõbb intézményeinek épülését, szépítését, falunk fejlõdését.

Mikó Zoltán polgármester ünnepélyes megnyitója után az óvodások vidám, õszi mûsorát láthattuk, majd a református és baptista egyházak köszöntõje következett.

   

A Római katolikus templomban 10 órától Bosák Nándor megyés püspök celebrálta az ünnepi szentmisét (közel húsz éve nem misézett püspök Tiszagyulaházán). A meghívott vendégek között voltak a falunkban szolgálatot teljesítõ plébánosok és káplánok. A mise után püspökatya megáldotta az újonnan felújított plébánia épületét.
A következõ helyszín a temetõ volt, ahol a világháborús emlékmûveket koszorúzták meg az alapítvány és az önkormányzat képviselõi.

Dél körül a sportpályán Tóth József országgyûlési képviselõ, a polgári Kistérségi Társulás elnöke, majd Dr. Tiba István a Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés tagja mondott ünnepi beszédet.
Rendezvényünket megtisztelték a környezõ települések polgármesterei: Dr. Pusztai Adél Görbeházáról, Csetneki Csaba Újszentmargitáról, Dr. Tiba István Balmazújvárosról, Tóth József Polgárról, Jónás Sándor Tiszacsegérõl.

   

Tóth József
(a Kistérség elnöke)

Dr. Tiba István


Utánuk Mikó Zoltán polgármester köszöntötte a jeles évforduló alkalmából a jelenlévõket. Majd egy kis meglepetés következett, az Önkormányzat csapatzászlót adományozott a Polgárõrségnek, megköszönve ezzel áldozatos munkájukat.

A délután a kulturális mûsoroké volt, hét település részvételével. 

Tisza színjátszó csoport     

Balmazújvárosi hastánc csoport

Tiszacsegei Hagyományõrzõk


A gyerekeket az egész nap folyamán ugrálóvár, lovaglási lehetõség várta, a fiatalok pedig painball és quad pályán kamatozhatták ügyességüket. Bemutatkozott az újtikosi Béke Vadásztársaság, akik fantasztikus kiállítással lepték meg az érdeklõdõket. Vendégünk volt a Miskolci gombász egyesület, akiktõl szintén érdekes dolgokat tudhattunk meg a mérgezõ és ehetõ gombákról egyaránt.
A szokásos ebéd az idén sem maradt el, összesen hat üst ételt osztottunk szét a kilátogató vendégeknek. Az est tombolahúzással folytatódott, majd bállal zárult.

Nem terveztünk költséges rendezvényt, hiszen a jelen pénzügyi helyzetünk ezt nem is tenné lehetõvé. Polgármester úr megpróbált minél több szponzort megkeresni, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezt a jeles évfordulót. Erõfeszítése sikerrel járt, hiszen a rendezvény teljes költségét szponzorok állták.
Mi csupán azt szerettük volna, hogy a falu lakossága és a hozzánk érkezõ vendégek jól érezzék magukat, és maradandó élményt nyújthassunk minden tisztelt jelenlévõ számára.

Támogatóink voltak: JABIL CIRCUIT, Fornetti, OTP. Polgári Takarékszövetkezet, Fõnix Patika, Reproprint Kft., Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Polgári Többcélú Kistérségi Társulás, Hortobágymenti Vízgazdálkodás, Tiszamelléki Mélyépítõ Kft., Polgár-Csege Coop. Zrt.,

Helyi vállalkozók: Szarka László, Kékesi István, Szilvási Ferenc, Török László, Deák Zoltán, Megyesi István, Megyesi Elemér, Tóth Benjámin, ELÍR BT. Tiszagyulaháza, DUMI élelmiszerbolt.

Tombola ajándékok: Mini Abc-Kapus József és Kapus Józsefné, Katona Ferencné.

Mindenféleképpen szeretnénk megköszönni azoknak az embereknek a munkáját, akik az elõkészületekben és a rendezvény lebonyolításában részt vettek.
Bereczki László és Kovács Attila - plébánia és temetõ rendbetétele.
Radics Zoltán, Budai Béla - fõzés, alapanyagok elõkészítése
Kékesi István, Baróczi Tibor, Dudás Károly, Megyesi Istvánné, Lénárt Lászlóné, Bereczki Lászlóné, Farkas Jánosné, Hegyiné Kókai Ilona, Varga Dánielnév- fõzés, nyersanyag elõkészítés, ebédkihordás.
A felszolgálóknak: Tarr Ildikónak és Barkaszi Katának.
Tabi Lászlónak és Balogh Péternek - a helytörténeti kiállítás megvalósításáért.
Balogh Jánosnak és Laczai Jánosnak, akik évek óta különbözõ technikai eszközöket biztosítanak a rendezvények lebonyolításához.
A polgárõrség valamennyi tagjának.
Azoknak a fellépõknek, akik a különbözõ helyszíneken verset mondtak, konferáltak: Kola László, Taskó Mária Zsuzsanna, Budai Judit, Barna Eszter.
Az óvodásoknak és felkészítõknek Szabó Sándornénak, Nagy Zoltánnémak, Mezei Jánosnénak és Jancsó Lászlónak.
Az Önkormányzati dolgozóknak: Kovács Géza, Tábori Béláné, Józsa Sándor, Elekes Zoltán.
Képviselõ testület tagjainak: Dobos Lászlóné, Dobos Tamásné, Kapus Istvánné, Megyesi Elemér, Szép Jánosné, Katona Ferencné.
Köszönet: Hímer Sándornak, Dobos Tamásnak, ifj. Megyesi Elemérnek, Megyesi Ákosnak, Dobos Nórának, Radics Zoltánnénak, Szabó Edinának, Székely Pálnénak, Tamás Antalnénak
Köszönet minden fellépõnek és felkészítõjüknek, hogy hozzájárultak rendezvényünk színvonalasabbá tételéhez!
                                                

Mikó Zoltán
Budainé P. Judit
Fotók: Polonkai Zoltán


<< vissza