UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 47
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Beszámoló a képviselő testület 2008 április 17-i üléséről:

1. napirendi pont
A Testület elfogadta a 2007. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. Ugyanebben a napirendi pontban fogadta el a 2007. december 31-ével megszüntetett Tiszagyulaháza és Folyás körjegyzőség gazdálkodásáról szóló beszámolót is.
Az Önkormányzat 2007-ben költségvetési egyensúlyát csak úgy tudta fönntartani, hogy hitelt kellett fölvennie, melynek összege az év végén 20 millió forint volt.

2. napirendi pont
A 2008-as költségvetési hiány csökkentése érdekében döntött a testület az Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetű Önkormányzatok Kiegészítő támogatására /ÖNHIKI/ pályázat benyújtásáról. Ezt a pályázatot a Képviselő testület a 2008. április 22-i rendkívüli testületi ülésén visszamondta.
Oka: a pályázati anyag összeállítása során derült csak ki, hogy a 2007 évi költségvetési teljesítések alapján Önkormányzatunk nem jogosult a benyújtásra. /Intézmény fenntartó társulás székhely váltása, körjegyzőségi székhely megszűnése, hitel állomány megléte/

3. napirendi pont
A testület módosította a temetkezési rendeletet, és a sírhely megváltás díját megemelte.

Díjszabás
Sírhely 25 évre azonnali megváltás esetén

  • Egyes sírhely: 2000 Ft 2.000 Ft  
  • Kettős sírhely: 4000 Ft 4.000 Ft 

Sírhely 25 évre előre megváltás esetén  

  • Egyes sírhely:  6.000 Ft 
  • Kettős sírhely: 12.000 Ft 
  • Gyermek sírhely külön sírhelysoron: 1.500 Ft

Urnahelyek: 1.000 Ft

Sírbolt 60 évre történő megváltása

  • 3 személy részére: 60.000 Ft 
  • 6 személy részére:  80.000 Ft 
  • 9 személy részére: 100.000 Ft

4. napirendi pont
A testület újra tárgyalta és csökkentette az iparűzési adó mértékét 1%-ra.
Oka: Több nagyvárosból is érdeklődtek vállalkozók Tiszagyulaházán telephely létesítéséről. Az újonnan letelepedő vállalkozások várhatóan jelentős mértékű iparűzési adó megfizetésével az Önkormányzat költségvetés bevételi oldalát növelhetik.

5. napirendi pont
Elfogadta a testület az Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét.

6. napirendi pont
Előterjesztés Kovács Istvánné Polgár Hunyadi út 23. szám alatti lakos kérelméről.
Nagy vitát kavart az ülésen a beadvány megtárgyalása, mely a megemelt közterületi díjak mértékét sérelmezi.
Végül a testület 4 igen 3 nem 1 tartózkodással a korábban megállapított díjat fogadta el. A szavazásnál a polgármester érintettséget jelentett be, ezért tartózkodott.

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.