Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy év, s a tavalyihoz hasonlóan most is szeretnék egy pár gondolatot megosztani Önökkel a Tiszagyulaháza Polgárõrség 2007. évi tevékenységével kapcsolatban.

2008. február 22-én tartottuk évzáró közgyûlésünket, ahol a tagság elfogadta az elmúlt évrõl szóló beszámolómat, a számviteli beszámolót, a 2008-as évi munkatervet és a költségvetési tervezetet. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dobos Lászlóné alpolgármester, Szabó Tiborné a polgári Polgárõr Egyesület alelnöke, Suhajda Gyula a polgári Polgárõr egyesület elnöke, valamint polgármesterünk Mikó Zoltán, aki egyben polgárõr tagunk is.

Egy ilyen évzáró közgyûlés nagyon jó alkalom arra, hogy kiértékeljük a mögöttünk álló évet, a beszámoló alapján teljes egészében átláthatjuk, mi is történt egy év alatt.
Sajnos nem tudom egész terjedelmében leírni Önöknek annak tartalmát, de egy rövidített, tömör változatban megpróbálok tájékoztatást adni.

 • Év elején a szolgálati gépkocsinktól meg kellett válnunk, hiszen a mûszaki állapota nem volt megfelelõ és a fenntartását nem bírtuk volna kigazdálkodni.
 • A felújított Mûvelõdési Házban végre helyet kapott a polgárõrségünk irodája.
 • Elkészültek az egyenruhánk hiányzó darabjai, a téli és tavaszi kabátjaink. Sajnos csak 8 db tavaszi kabátunk és 6 db téli kabátunk van. A pótlását tervezzük.
 • A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán nyertünk 100.000 Ft-ot, melyet szolgálatot segítõ eszközökre, pl. jó minõségû elemlámpákra, stb. fogunk költeni.
 • A Magyar Posta Zrt. hivatalos felkérésére évi három alkalommal kísértük a postai kézbesítõt összesen 33 napon át az emelt nyugdíjak kiosztásánál, kb. 150 óra szolgálattal.
 • A Föld Napja alkalmából településünkön közös szemétgyûjtési akción vettünk részt az iskolásokkal.
 • Két alkalommal forgalmat irányítottunk a gátlezárások idején, a környezetvédelmi delegáció vonulásakor és a Gyaloglók Világnapján.
 • Az iskolásoknak vízügyi elõadást szerveztünk a Mûvelõdési Házban.
 • Két illegális szemétlerakást elõztünk meg, a frissen kapott információ alapján. Köszönjük a lakosoknak.
 • Dobos Tamásné képviselõtõl 15.000- Ft támogatást kaptunk.
 • Júniusban részt vettünk a XVI. Megyei Polgárõr Napon Debrecenben. A fõzõversenyen pörkölt kategóriában I. helyezést értünk el.
 • Tisztújító közgyûlést tartottunk, mivel a közgyûlés által megállapított két év ciklusidõ letelt. Az elnökség tagjaiban nem történt változás, az ellenõrzõ bizottság egy tagja lemondott, s új személyt választottunk.
 • A Környezetvédelmi Világnap alkalmából "Vízkincskeresõ" kerékpáros túránvettek részt iskolánk tanulói, õket kísértük és vigyáztunk rájuk.
 • Vigyáztunk az üresen maradt lakásokra, amíg a tulajdonosok üdültek, elõzetes felkérések alapján.
 • Felkérésre polgárra mentünk segíteni az alábbi rendezvényekre: BELÁHAPI (4 napos), Archeopark átadása, István a Király rockopera, Nomád ételek fõzõversenye, Szent István napi ünnepi rendezvény, Republic koncert, Kistérségi Kulturális Fesztivál (2 napos) Strand-záró rendezvény.
 • Görbeházán is jártunk, szintén felkérésre a szüreti mulatságukon vettünk részt, mint segítõk.
 • Az iskolai rendezvényeknél is jelen voltunk, biztosítottuk a zavartalan parkolást, farsangon és fenyõünnepen.
 • A Falunapunk elõtt az elõkészületi munkákból vettük ki a részünket (sátorállítás, büfé pakolása, sátor õrzése éjszaka). A rendezvényen egész nap folyamatosan jelen voltunk, forgalmat irányítottunk.
 • Mindenszentekkor és már elõtte 5 nappal is váltott szolgálatban jártuk a falu utcáit, egész nap járõröztünk.
 • Húsvét és Pünkösd idején valamint, a karácsonyi szent mise ideje alatt is figyeltünk az üresen maradt lakásokra, s igyekeztünk megerõsített  szolgálattal jelen lenni.
 • Igyekeztük egész évben a házaló árusok jelenlétét csökkenteni a faluban. Nagyon sok csaló él vissza az idõsek bizalmával. Sajnos erre példa is volt.

Szolgálati idõ kimutatása:

 • Helyi viszonylatban: 2346 óra
 • Más településen: 1420 óra
 • Közös szolgálat a körzeti megbízottal: 120 óra

Összesen: 3886 óra szolgálatot teljesítettünk az elmúlt évben.

Tagsági létszáma:
2007. január 1-én 37 fõ polgárõrt tartottam nyilván. Az év során kilépett 6 fõ, belépett 3 fõ. Így 2007. december 31-én 34 fõvel zártuk az évet.
December hónapban Kovács Attila lemondott elnökhelyettesi tisztségérõl. Helyette a közgyûlés Kánai Istvánt választotta meg.

Akik anyagi vagy egyéb formában támogatóink voltak 2007-ben:

 • Önkormányzat, Tiszagyulaháza 
 • Mikó Zoltán, Tiszagyulaháza
 • Dobos Tamásné, Tiszagyulaháza 
 • Dobos Tamás, Tiszagyulaháza
 • MINI ABC, Tiszagyulaháza 
 • DU-MI vegyesbolt, Tiszagyulaháza
 • Megyesi Elemér, Tiszagyulaháza  
 • Dobos Lászlóné, Tiszagyulaháza
 • Kanyok Lajosné, Tiszagyulaháza
 • Katona Ferencné, Tiszagyulaháza
 • Óvoda, Tiszagyulaháza
 • Általános Iskola, Tiszagyulaháza
 • Kövesdi Sándorné, Újtikos   
 • Dobos Gyula és családja, Tiszagyulaháza
 • Béke Vadásztársaság, Újtikos  
 • Juhász Margit, Újtikos
 • Magyar Posta Zrt., Budapest  
 • Polgári Kistérség, Polgár 

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a helyi lakosoknak is, akik pártoló tagdíjjal támogatták szervezetünket.
Ebbõl 17.500- Ft gyûlt össze, amit még egyszer nagyon köszönünk az alábbi személyeknek: Juhász Istvánné, Szarka László, Szarka Szabolcs, Zsibók Józsefné, Steiberné Szarka Mária, Vitéz Istvánné, Zöldi Sándor, Dobos Georgina, + név nélkül 1 személy és 2 család.

Végül de nem utolsó sorban, köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítették a tiszagyulaházi Polgárõrség munkáját.

Anyagi helyzetünk sajnos nem túl jó. Igyekszünk beosztani a számlánkon lévõ nem túl nagy összeget. Továbbra is szükségünk van támogatókra és figyeljük a pályázatokat is.

2008. január 1-tõl már mi is elfogadhatjuk az adó 1%-át, s ezzel egy kicsit talán jobb lesz az anyagi helyzetünk. Legalábbis bízom benne. Ezért szívesen vesszük, ha szervezetünk részére felajánlják adójuk 1%-át, amit elõre is nagyon szépen megköszönünk.

Adószámunk: 18991031-1-09

Kapus Istvánné
     Tiszagyulaháza Polgárõrség
                   elnöke