Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Felújítás a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvodában

Óvodánk épülete az 1960-as évek végén a 70-es évek elején épült. Jelentõsebb felújítás azóta nem történt
Évek óta kerestük a lehetõséget arra, hogyan lehetne az épületet felújítani, korszerûsíteni. Régóta készültünk lélekben és tettekben is azokra az idõkre, amikor egy szépen felújított épületben fogadhatjuk a gyermekeket, de a próbálkozások sorra kudarcba fulladtak.
A Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda egy osztatlan csoporttal mûködik, jelenleg 20 gyermekünk van.
Szülõként és pedagógusként irigykedve néztük a környezõ települések megújult, átépített óvodáit. Közben mindent megtettünk azért, hogy a gyermekek, szülõk ne érezzék úgy, hogy óvodánk elhanyagolt, korszerûtlen.
2015. június 9-én nyújtottuk be pályázatot a Magyar Államkincstárhoz.
 A pályázat címe: "Kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása" melynek összköltségvetése 31.578.947 Ft, melybõl a támogatás összege 30.000.000 Ft volt.
Fenntartónk, a település önkormányzata is szívügyének tekinti az óvodát, hiszen nagyon fontos, egy kistelepülésnek, hogy a gyermekek itt helyben járjanak óvodába és iskolába, mert akkor biztosan kialakul egyfajta érzelmi kötõdés a lakóhelyhez. Bizakodásunk nem volt hiába való, pályázatunk sikeres volt.
A felújítási munkálatok 2016. május végén kezdõdtek el. Megtörtént az épület külsõ szigetelése, színezése, külsõ nyílászárók cseréje, fûtéskorszerûsítés, elektromos hálózat, és a vizesblokk felújítása. A csoportszobák is új színeket kaptak, és új laminált padló burkolatot. Régi bútorainkat két új beépített szekrényre cseréltük.
A kivitelezõ cég a mezõtúri Túrszolg Kft volt. A mûszaki átadásra augusztus 12-én került sor.
Az ünnepélyes átadást szeptember 9-én rendeztük, melyre eljöttek a környezõ települések polgármesterei, óvoda vezetõi, képviselõ-testület tagjai, a kivitelezõ képviselõje, szülõk, gyerekek, településünk lakosai. Tiba István képviselõ úr köszöntõje után Mikó Zoltán polgármester úr szólt a jelenlévõkhöz, majd Budainé Pázmándi Judit óvodavezetõ beszéde következett. Az óvodások kedves kis mûsorral készültek, majd a kívánság lufik felengedése következett. Maga László esperes úr megáldotta az épületet, majd a szalag átvágás után a vendégek megtekinthették a felújított épületet. Az ünnepség hivatalos része itt véget ért, majd a vendégeket a polgármester úr álló fogadásra invitálta. Ez a pályázat is hozzájárult ahhoz, hogy egy olyan gyarapodó település legyen Tiszagyulaháza, amely megtartó-és itt tartó erõvel bír a fiatal családosok számára, olyan hely, ahol jó élni, és ahová a látogatók is szívesen térnek be. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a felújítási munkálatok elkészüljenek. Elsõként köszönjük Tiba István képviselõ Úrnak, hogy megértve problémánkat segítségünkre volt abban, hogy pályázatunk sikeres legyen.Köszönet a fenntartónknak, és polgármester Úrnak, hogy fontosnak tartották, hogy az óvodánk megújuljon. A Túrszolg Kft-nek a kivitelezési munkáért, és azért, hogy kikérték véleményünket, meghallgatták kéréseinket. Köszönöm a szülõknek, hogy türelmesek voltak a munkálatok során, és segítségünkre voltak a problémák megoldásában. Köszönöm az óvoda valamennyi dolgozójának munkáját, sokat dolgoztunk a nyárfolyamán, hogy idõben elkészüljünk a visszapakolással. A közmunkaprogramban dolgozóknak a segítségnyújtásért, külön köszönet az ideiglenes karbantartónknak, aki nélkül nehezen boldogultunk volna.A katolikus egyháznak, amiért a rendelkezésünkre bocsátotta a plébániát, amíg itt a munkálatok folytak. Szeptember elsején egy olyan új épületben kezdhettük meg nevelõ munkánkat, ahol a környezet, a tárgyi feltételek maximálisan kielégítik minden igényünket.

Budainé Pázmándi Judit          
         óvodavezetõ