Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tiszagyulaháza község Polgármesterétõl
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. Tel./fax: 52/391-990;
E-mail:
onkormanyzat4097@gmail.com


MEGHÍVÓ

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján


2016. február 16-án (kedden) 13,00 órára összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Mûvelõdési Ház, 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 25.

NAPIRENDI PONTOK

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejû Képviselõ-testületi határozatok végrehajtásáról
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

2. Elõterjesztés Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 4/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletének módosítására
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

3. Elõterjesztés Tiszagyulaháza Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

4. Elõterjesztés a talajterhelési díjról szóló 3/2009. (II.5.) Önkormányzati Rendelet módosításáról.
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

5. Elõterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 16/2014 (X.22.) Önkormányzati Rendelet módosításáról.
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos
  
6. Elõterjesztés a hulladékgazdálkodásról helyi szabályairól szóló 11/2014. (V.30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról.
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

7. Elõterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetõjének visszahívásáról.
Elõad ó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

8. Elõterjesztés a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésérõl.
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

9. Különfélék
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: szóbeli


A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

 


Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a
 06-30/278-3941-es telefonszámon!

 


Tiszagyulaháza, 2016. február 9.

 

  Mikó Zoltán
  polgármester