Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

CSERKÉSZTALÁLKOZÓ NAGYBÖJTBEN


Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Cserkésztalálkozón vettünk részt, amely Debrecenben került megrendezésre.
A környezõ települések és városok cserkészei összegyűltek, kicsik és nagyok egyaránt, hogy találkozhassanak és a legközelebbi ilyen találkozón már ismerõsként esetleg barátként is üdvözölhessék egymást.

A Tanárképzõ Fõiskola egyik helységében kézmûves foglalkozásokon vehettünk részt, a másik szobában viszont filmvetítésre került sor. Az elmúlt évek legsikeresebb táboraiból kaptunk filmszerû összeállítást. Mindez jó példa volt arra, hogy láthassuk mi az, ami sikeressé tehet egy -egy összejövetelt. Közben teaház mûködött, de forró csokit is kaphatott az, aki éppen erre vágyott.

A harmadik lehetõség az idõ kitöltésére a közös játék volt. Ritkán láthatunk manapság játszó felnõtteket, de nekünk ebben is volt részünk.

A cserkészet 1907-ben egy élményekkel teli táborral kezdõdött el Brownsea szigetén, amelyet Lord Baden-Powell of Gilwell szervezett. A magyar cserkészet az egyik leghitelesebb, legmegbízhatóbb és egyben a legnagyobb ifjúsági szervezet Magyarországon. A cserkészet a világ 216 országában és felségterületén mûködik, egységes alapelvek alapján.


Amíg a gyermekeink lekötötték magukat, addig mi felnõttek is tudtunk véleményeket és meglátásokat egyeztetni.

  • Egyetértettünk abban, hogy nagyon fontos gyermekeink részére a személyes példaadásunk.
  • Ilyen találkozók által tudjuk biztosítani, és megmutatni a cserkészet egységét.
  • Összefogásunkkal elõsegíthetjük egy sokkal békésebb világ eljövetelét.
  • A gyermekek részére értékes és hasznos tapasztalatok átadására törekszünk.
  • Felhívjuk a figyelmet a természet és a környezetünk iránti elkötelezettségünkre.
  • Kifejezzük és megmutatjuk a társadalom minden tagja és közössége iránt megnyilvánuló érzékenységünket.

Az itthon eltöltött  hetenkénti órák jó lehetõséget biztosítanak a gyermekek jellemének fejlesztésében. A szellemük és ez által a személyiségük formálása személyes kapcsolatokkal, felelõsségteljes feladatok által történik. Fontosnak tarjuk azt, hogy távolabbi cserkészek programjaira is eljuthassunk, mert  ha hozzánk hasonló gyerekkel és felnõttel is találkozunk, akik ugyanúgy gondolkodnak és látnak dolgokat mint mi, az mindenképp megerõsítést jelent számunkra abban, hogy mindaz amit teszünk, és képviselünk értékké válik ebben a világban.

A hit megteremti az erényt, az erény a tudást, a tudás a magunk fölötti uralmat jelenti, a magunk fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet hozza magával.

Hamvazó szerdával elkezdõdött egy olyan idõszak, amelyben Jézus példát ad nekünk abban, hogyan kell testünket és lelkünket egyaránt Istenre hangolni. A testünk Istenre hangolása azt jelenti, hogy bizonyos ételektõl tartózkodunk,  mint például a  hús, édesség stb., vagy legalább kevesebbet fogyasztunk belõle ebben az idõben, mint általában. De a mulatozás területét is ebben az idõszakban visszafogottabban éljük meg.

Ha mindezt komolyan átéljük, megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten betölti egész életünket. Mindaz amit Õ ad nekünk, örökre szól nem pedig csak átmenetileg, hiszen minden öröm, amit ez a világ képes adni csak nagyon rövid idõre szól, és legfõbb jellemzõje az, hogy: mulandó. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása örök életet hozott nekünk, melyet senki, és semmi nem képes megadni rajta kívül.

Istenhez való odafordulásunkat mindenképp bûnbánattal kell elkezdenünk, és az újrakezdéssel kell folytatnunk. A napi jócselekedetek a gyerekek számára nagyon ismerõs fogalom, hiszen minden ünnepet ennek a gyakorlásával élünk meg. A tudatosan végzett napi jótett, késõbb már rutinná válhat, és egyre több lesz belõle. Segít a mindennapi önvizsgálatban is. Megtettem -e mindent, ami tõlem telhetõ volt? Ezt lehet egy emberre, közösségre, vagy pedig egy élethelyzetre is vonatkoztatni, a lényeg ugyanaz marad: megtettem-e…?

"Megfeledkezni önmagamról, kibontakoztatni, amit Isten adott nekem értelemben és tehetségben, szeretni erõsen, önmagam keresése nélkül, elvégezni minden nap és minden órában Isten kegyelmébõl azt a feladatot, amelyet a jelen hoz."

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék minden kedves olvasónak Istentõl megáldott, lelkiekben gyümölcsözõ Nagyböjti elõkészületeket kívánni!

<< vissza