Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tiszagyulaháza község Polgármesterétõl
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. Tel./fax: 52/391-990; E-mail:
onkormanyzat4097@gmail.com


MEGHÍVÓ

 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján


2014. december 16-án (kedden) 14,00 órára összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Õszirózsa Idõsek Klubja, Tiszagyulaháza, Hunyadi u. 1.

 

NAPIRENDI PONTOK


1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejû Képviselõ-testületi határozatok végrehajtásáról
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

2. Elõterjesztés az Önkormányzat 2014.évi költségvetésérõl szóló 4/2014. (II. 17.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

3. Elõterjesztés a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2014. (II. 17.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

4. Elõterjesztés a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérõl szóló 6/2002. (IV.11.) Önkormányzati Rendelet felülvizsgálatáról
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

5. Elõterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 11/2014. (V. 30.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

6. Elõterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

7. Elõterjesztés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 15/2013. (XII. 19.) Önkormányzati Rendelet módosításáról – késõbb kerül postázásra
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

8. Tájékoztató a Tiszagyulaháza Polgárõrség 2013. évi tevékenységérõl
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

9. Elõterjesztés a Tiszagyulaházi Szociális Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadására – késõbb kerül postázásra
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

10. Elõterjesztés a Tiszagyulaházi Szociális Szolgálat Szakmai Programjának elfogadására – késõbb kerül postázásra
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

11. Elõterjesztés a fogorvosi rendelõ bérlet útján történõ hasznosításáról
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

12. Elõterjesztés a 2015. évi munkaterv elfogadására
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: írásos

13. Különfélék
Elõadó: Mikó Zoltán polgármester
Elõterjesztés: szóbeli

 

A napirend pont fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.


Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a
 06-30/278-3941-es telefonszámon!

 

Tiszagyulaháza, 2014. december 9.

  Mikó Zoltán
  polgármester