Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Pályázati felhívás

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda

óvodavezetõ (magasabb vezetõ)
beosztás ellátására


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2015. február 16-tól 2020. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4097 Tiszagyulaháza, Jókai utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes mûködtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsõfokú óvodapedagógus végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • cselekvõképesség,
 • büntetlen elõélet és
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül a közoktatási vezetõ szakirányú végzettséggel, vezetõi gyakorlattal rendelkezõ pályázó.

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, 6 eredeti példányban, a Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete címére történõ megküldésével (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.).
Kérjük, a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezetõ.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. február 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2015. február  15.

Bõvebb felvilágosítás:
az 52/391-990 telefonszámon kérhetõ.

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny (megjelenés szerint)
 • kozigallas.gov.hu - 2015. január 9.
 • a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyulaházi Kirendeltsége hirdetõtábláján - 2014. december 05.
 • www.tiszagyulahaza.hu - 2014. december 05.
 • Tiszagyulaházi Hírhozó - 2014. december 05.

 

<< vissza