UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1639
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Pályázati felhívás

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. február 16-tól 2020. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4097 Tiszagyulaháza, Jókai utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a közoktatási vezető szakirányú végzettséggel, vezetői gyakorlattal rendelkező pályázó.

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, 6 eredeti példányban, a Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.).
Kérjük, a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. február 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2015. február  15.

Bővebb felvilágosítás:
az 52/391-990 telefonszámon kérhető.

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny (megjelenés szerint)
 • kozigallas.gov.hu - 2015. január 9.
 • a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyulaházi Kirendeltsége hirdetőtábláján - 2014. december 05.
 • www.tiszagyulahaza.hu - 2014. december 05.
 • Tiszagyulaházi Hírhozó - 2014. december 05.

 

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.