Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Érdekes laborórák

Iskolánk partnerintézményként részt vesz a hajdúnánási Kõrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium által irányított Öveges- projektben. A projekt fõ célja a természettudományok népszerûsítése és az oktatás szemléletesebbé tétele. Ennek érdekében Hajdúnánáson létrejött két, a mai igényeknek megfelelõ laboratórium. A laborok felszereltsége lehetõséget nyújt a kémia és biológia órák tananyagához kapcsolódó megfigyelések, kísérletek elvégzésére. Az elmúlt tanévtõl kezdve az elkövetkezendõ 5 éven át iskolánk diákjai is részt vehetnek ezeken a laboros órákon, amelyek alkalmával érdekes kísérletek és megfigyelések segítik a közvetlen tapasztalatszerzésen alapuló tanulást.
Diákjaink szakképzett laboránsok és szaktanáraik segítségével önmaguk is aktívan részt vesznek a kísérletek elvégzésében.
Az eddigi laborórák tapasztalatai azt bizonyítják, hogy tanulók szívesen vizsgálódnak, kísérleteznek és a természettudományok apró csodái iránt fogékony gyerekek ilyen módon sokkal könnyebben elsajátítják a kémia és biológia órák tananyagát.
A tanórákhoz kapcsolódó foglalkozásokon kívül szaktanárok továbbképzésére és szakköri foglalkozásokon való részvételre is lehetõséget nyújt a projekt.

Sándorné Mézes Viktória

 

 

<< vissza