Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tisztelt Lakosság!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Tiszagyulaháza Polgárõrség 2007. január 10-én tartotta évzáró közgyűlését, melyen szó esett az elmúlt év eseményeirõl, tapasztalatairól. A közgyûlés elfogadta a beszámolómat, valamint a 2006. évi számviteli beszámolót és a 2007. évi költségvetést.

Röviden felsorolom a 2006-os eseményeket. Így tájékoztatom Önöket a sokrétû tevékenységünkrõl:

 • Pályázaton nyertünk 250.000. Ft-ot, melyet formaruha vásárlására fordítottunk.
 • A Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés 40.000.- Ft-tal támogatott minket, amibõl fényhidat és a polgárõr szabályzatnak megfelelõen dekorációt vásároltunk a szolgálati gépkocsira.
 • Zászlótartókat és virágtartókat készítettünk társadalmi munkában, melyeket ki is helyeztünk a fõ utcán lévõ villanyoszlopokra.
 • Kerítést készítettünk és betonoztunk az új játszótér elkészüléséhez.
 • Hivatalos felkérésre több alkalommal helyszínt biztosítottunk a pártok kampánygyûléseinek idõpontjain.
 • A Magyar Posta Zrt. hivatalos felkérésére évi két alkalommal kísértük a postai kézbesítõt összesen 22 napon át az emelt nyugdíjak kiosztásánál.
 • Az árvíz idején többször mentünk a gátra is szolgálat közben, figyeltük a vízállást.
 • Két alkalommal forgalmat irányítottunk a gátlezárás és a gátfeljáró felújításakor.
 • Az iskolai farsang rendezvényén is jelen voltunk, biztosítottuk a zavartalan parkolást.
 • A választások elõtti éjszaka különösen az önkormányzat épületét figyeltük, s a választások napján egész napos kiemelt szolgálatot adtunk reggel 6 órától este 9 óráig váltott járõrözéssel.
 • Az iskola felújítása májusban kezdõdött. Az éjszakai szolgálatok alatt többször is ellenõriztük az építési területet, szeptember hónap közepéig.
 • Júniusban részt vettünk a XV. Megyei Polgárõr Napon Újszentmargitán. A fõzõversenyen két kategóriában egy II. és III. helyezést is elhoztunk.
 • Augusztusban egy Tiszadobról érkezõ teherautóról leborult az õszibarack rakománya, pont a Szabó Sándorék elõtti kanyarban. Késõ estig irányítottuk a forgalmat.
 • Felkérésre a polgári Kulturális Fesztiválon is jelen voltunk, a rendezvény lebonyolítását segítettük.
 • Vigyáztunk az üresen maradt lakásokra, amíg a tulajdonosok üdültek, elõzetes felkérések alapján.
 • A Falunapunk elõtt az elõkészületi munkákból vettük ki a részünket (sátorállítás, büfé pakolása, sátor õrzése éjszaka). A rendezvényen egész nap folyamatosan jelen voltunk, váltott szolgálatban forgalmat irányítottunk. A polgári polgárõrök is eljöttek segíteni, jó kapcsolat alakult ki a két csapat között.
 • Az iskolában többször segítettünk abban, hogy a felújítás után a helyükre kerüljenek a padok, a szekrények, a könyvtár stb.
 • Mindenszentekkor és már elõtte 2 nappal is váltott szolgálatban jártuk a falu utcáit, egész nap járõröztünk.
 • Novemberben a 36-os számú úton baleset történt. A gát felé tudták csak kikerülni a helyszít a gépkocsik. Így a boltnál többen segítettük az idegeneket útbaigazítani több órán keresztül.
 • Az idõsek napján, az iskola avatásán, a falugyûlés ideje alatt, az iskolai fenyõünnep és a karácsonyi szent mise ideje alatt is figyeltünk az üresen maradt lakásokra, amíg a lakók ezeken a rendezvényeken voltak.
 • Igyekeztük egész évben a házaló árusok jelenlétét csökkenteni a faluban. Nagyon sok csaló él vissza az idõsek bizalmával.
 • Ezeken az eseményeken kívül egész évben összesen 3503 óra szolgálatot adtak a tiszagyulaházi Polgárõrség tagjai.

A lakosság nagy része is elfogadta már a polgárõrséget és kérik is a segítségünket. Köszönöm a bizalmat azok részérõl, akik erkölcsi és anyagi formában is támogatnak, segítenek bennünket.

* * * * *

Támogatóink 2006-ban: Köszönjük!

 • Megyesi István - Tiszagyulaháza
 • Megyesi Elemér - Tiszagyulaháza
 • Dobos Tamás - Tiszagyulaháza
 • Kosina Imre - Tiszagyulaháza
 • Önkormányzat - Tiszagyulaháza
 • Mezei József - Újtikos
 • Polgár Coop Rt. - Polgár
 • Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat - Debrecen
 • Magyar Posta Zrt. - Budapest
 • Mikó Zoltán - Tiszagyulaháza
 • Juhász Margit - Újtikos (iskolaigazgató)

* * * * *

Kedves Lakosság!

Lehetõség van rá, hogy a tiszagyulaházi Polgárőrséget támogassák oly módon, hogy 1.000.- Ft-ot (amit a polgárõrök is befizetnek éves tagdíjként) befizethetnek a polgárõrség pénztárába, így pártoló tagok lesznek. A pártoló tagságról igazolást készítünk és nyilvántartjuk azokat a személyeket, akik pártolnak minket és elismerik a tevékenységünket.

Érdeklõdni vagy jelentkezni lehet: Kapusné Bettinél.

Támogató szándékukat elõre is köszönjük!

Jelenleg 36 fõ polgárõr van Tiszagyulaházán. Ez a kis csapat - kinek tetszik, kinek nem - a mi falunk egy része, s én büszke vagyok minden egyes tagjának a munkájára. 

                                                                                    Kapus Istvánné
                                                                      Tiszagyulaháza Polgárőrség elnöke

 << vissza