Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékoztatás a testület januári ülésérõl

A képviselõ-testület 2014. január 28-án tartotta idei elsõ ülését. A napirenden 8 pont szerepelt, köztük három rendelet megalkotása. Elsõként az anyakönyvi események hivatali helyiségen és hivatali munkaidõn túli megtartásának engedélyezésérõl és díjairól alkotott rendeletet a testület. A rendelet kötelezõ jogalkotási tárgykör, vagyis minden önkormányzatnak rendeletet kell e témában alkotnia. Az esküvõk ezután is díjmentesek lesznek a házasulók részérõl, önkormányzatunk nem kér ellentételezést a munkaidõn túli, és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvvezetõi közremûködésért.
Módosította a testület a közterület használatról és a temetõrõl szóló helyi rendeleteinket. A közterület használatával kapcsolatosan díjat kellett megállapítania a testületnek a közterület filmforgatási célú igénybevétele estére, a temetõrendeletbõl pedig a decemberben szabályozott szociális temetésre vonatkozó szakaszokat kellett hatályon kívül helyezni, mivel a felhatalmazást adó jogszabály hatálybalépését az Országgyûlés 2015. január 1-re módosította.
A Testületismét kiírta az Aprajafalva Óvoda intézményvezetõi megbízására irányuló pályázatot. Tavaly a pályázatot eredménytelenné nyilvánította a testület, mivel érvényes pályázat nem érkezett, ezért szükséges a pályázat megismétlése.
A következõ két napirendben az "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán" pályázat közbeszerzési feladatainak, valamint ugyanezen pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásról döntött a testület. A program végrehajtásával megújul az orvosi rendelõ, a védõnõi szolgálat helyiségcsoportja, kialakításra kerül egy fogorvosi rendelõ.
A különfélék napirend elõtt a sport és szabadidõ szervezésre megalakítandó egyesület lehetõségérõl tárgyalt a testület. Az egyesület létrehozását a testület szükségesnek és támogatandónak tartja, azonban néhány kérdésben további információt kért a döntése meghozatalához.

Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyzõ

 

<< vissza