UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 4019
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Újévi köszöntő 

 Amikor ránk köszönt az új esztendő, még nem tudhatjuk, milyen lesz majd óévnek. Csak abban reménykedünk és kívánjuk, hogy hozzon egészséget, békességet, boldogságot, tisztességes megélhetést mindenkinek.

Nekem polgármesterként a település által bejárt utat kell értékelnem.

Mindig az mondtam Önöknek, hogy szerencsésnek és büszkének érzem magam, hogy harmadszor megválasztott polgármesterként szolgálhatom Tiszagyulaházát.
Ha visszatekintek a 2012-es évre, ugyanezek az érzések kerítenek hatalmukba. 

A szokásos csökkentett hivatali létszámmal dolgoztunk, sokszor erőn felül a település lakóinak érdekében történő ügyintézés miatt, a Polgári Kistérségben és a GÚT Intézményfenntartó társulásban az iskola és óvoda működéséért, az idős, beteg, rászorult emberek szociális ellátásáért, a könyvtár és a művelődési ház működéséért, a Tiszagyulaházi Hírhozó megjelenéséért és fennmaradásáért, a Start munkaprogram szakszerű menetéért, a családok munkához juttatásáért, a háziorvosi és védőnői ellátásért, és közben pályáztunk, pályáztunk és pályáztunk! 2012. az összefogás éve volt a pályázatok terén Újtikos Önkormányzatával, a Tiszagyulaházáért Alapítvánnyal, a Római Katolikus Egyházközösséggel és a Tiszagyulaházi Egyháztanáccsal.
Tárgyaltunk pályázatírókkal, főépítészekkel, mérnökökkel, államtitkárokkal, minisztériumokkal, főrendőrökkel, Kormányhivatallal, polgármesterekkel, jegyzőkkel, háziorvosokkal, és egyszerű emberekkel.

  • Több évtizedes álmunk válhat valóra a csatornázással - Tiszagyulaháza és Újtikos együtt, több mint 300 millió Ft-os "Belvizes" pályázatot nyert és tavasszal kezdődnek a munkák. Az építkezés hatalmas felfordulással, rengeteg kellemetlenséggel jár majd, de jusson mindig eszünkbe az eredmény, a felújított befogadó, a Karádéfoki csatorna és azok az utcák belvíz elvezető árkai, ahol szivattyúzással éveken keresztül védekeztünk a belvíz ellen
  • A Tiszagyulaházáért Alapítvánnyal összefogva 15 millió Ft-ot nyertünk az önkormányzattal szemben lévő területen megvalósuló főtérre, 1,5 millió Ft-ot pedig Gólyafesztiválra!
  • A Katolikus Egyházközösségnek tevékeny segítséget nyújtva sikerült beadniuk egy 15 millió Ft támogatású pályázatot a templom és a sekrestye felújítására, a település templomának történetében ilyen értékben először
  • A Kistérségben Polgár-Újtikos-Tiszagyulaháza összefogásával a szociális alapszolgáltatásokra a ránk eső 27 millió Ft-ot nyertünk, de ez a pályázat visszamondásra került, a Polgári Kistérség 2013. június 30-i megszűnése miatt (sok álmatlan éjszakát szerezve ezzel).
  • 60 millió Ft-os pályázatot adtunk be az orvosi rendelő eszközeinek felújítására elsősorban fűtés és világítás korszerűsítésére, de a terv szerint helyet kapna egy komplett fogorvosi rendelő és egy hordozható defibrillátor (újraélesztő készülék) is, amelyre mindkét településnek szüksége lehet. Ez a pályázat december közepén lett beadva, izgatottan várjuk, hogy támogatásban részesül-e?
  • Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Görbeháza és Újtikos óvodai és iskolai intézményei összefogásával, tiszagyulaházi Művelődési ház gesztorságával sikerül beadni egy több, mint 20 millió Ft értékű pályázatot, amely pályázat eredményeként, ha kedvező elbírálásban részesül, a gyerekek részére ingyenes nyári táborozást, szakköröket, és egyéb foglalkozásokat lehet megtartani

És ennyi temérdek munka mellett alakultak ki a járások, szűntek meg a körjegyzőségek, intézményfenntartó társulások, kistérségek, kerültek állami kézbe az iskolák, és az önkormányzathoz vissza az óvodák.
Hát nem semmi egy év volt – mondhatnám kicsit pongyolán fogalmazva.
És még nincs vége a felsorolásnak! 2012-ben is sokan és sokat tettek azért, hogy Tiszagyulaháza ne csak egy község, hanem egy igazi közösség is legyen.
Gondoljunk a március 15-ei megemlékezésre, a gyermeknapra, a művelődési ház rendszeres programjaira, az október 23-ai ünnepségre, a Karitászos élelmiszercsomagok osztására, a baptista egyház közösség újra feléledésére, a mikulásnapra és ünnepségre, arra, hogy évek óta minden 0-14 éves korig a településen lakó gyermek kap mikuláscsomagot független attól, hogy hova jár óvodába, iskolába. Ismét 1-1 karácsonyfát állítottunk, a művelődési ház előtt, a leendő főtéren, az óvodában és a templomban.
Tavaly a templom előtt először állítottunk fel Betlehemet. Reméljük, 2013-ban csak bővíteni tudjuk ezeket a programokat, amelyek azért vannak, hogy a Tiszagyulaháziak itthon érezzék magukat és érezzék, van értelme a jövő Tiszagyulaházáját építeni.
Nem mondhatom azt, hogy 2013. könnyű lesz, de kívánom, hogy ne legyünk kevesebben, csak többen, aki pedig dolgozni szeretne, kapjon lehetőséget. Soha nem adjuk fel a reményt, legyünk optimisták.
Gondoljunk arra, mi mindent szeretnénk 2013-ban közösen megvalósítani. Legfontosabb talán a térfigyelő kamerarendszer kiépítése és a körzeti megbízott állandó jelenléte.
Lassan 10 éve álmodunk egy kulturált piactérről, egy urnafallal, új kerítéssel, padokkal ellátott, felújított temetőről, az ivóvízhálózat felújításáról, a rossz útjaink újjá építéséről, de minden pályázati lehetőség érdekel minket, ahol nincs, vagy nagyon kevés az önerő, és amellyel a települést élhetőbbé, biztonságosabbá, szebbé tehetjük. Továbbra is célunk takarékosan és ésszerűen gazdálkodni, hogy működőképességünket megőrizzük, és olyan fejlesztéseket tudjunk megvalósítani, amelyek a település lakóinak életminőség javulását szolgálják.
Szeretném felsorolás nélkül mindenkinek megköszönni, akik bármilyen módon segítették a Képviselő-testület és jó magam munkáját a település érdekében.
Ahhoz, hogy minden az eddigi megszokott rendben haladhasson községünkben, szövetséget kérek Önöktől néhány fontos kérdésben, amely kihatással lehet saját családjaink és egész közösségünk jövőjére nézve. Kérem, hogy ne csak szemlélői legyenek Tiszagyulaháza átalakulásának, hanem résztvevői és részesei is.
Ez a legnagyobb újévi kívánságom, amit 2013-tól várok.

 
                                                                      Mikó Zoltán
                                         Hajdú-Bihar Megye egyik legszebb településének,
                                                     Tiszagyulaházának a polgármestere

 

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.