Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Újévi köszöntõ 

 Amikor ránk köszönt az új esztendõ, még nem tudhatjuk, milyen lesz majd óévnek. Csak abban reménykedünk és kívánjuk, hogy hozzon egészséget, békességet, boldogságot, tisztességes megélhetést mindenkinek.

Nekem polgármesterként a település által bejárt utat kell értékelnem.

Mindig az mondtam Önöknek, hogy szerencsésnek és büszkének érzem magam, hogy harmadszor megválasztott polgármesterként szolgálhatom Tiszagyulaházát.
Ha visszatekintek a 2012-es évre, ugyanezek az érzések kerítenek hatalmukba. 

A szokásos csökkentett hivatali létszámmal dolgoztunk, sokszor erõn felül a település lakóinak érdekében történõ ügyintézés miatt, a Polgári Kistérségben és a GÚT Intézményfenntartó társulásban az iskola és óvoda mûködéséért, az idõs, beteg, rászorult emberek szociális ellátásáért, a könyvtár és a mûvelõdési ház mûködéséért, a Tiszagyulaházi Hírhozó megjelenéséért és fennmaradásáért, a Start munkaprogram szakszerû menetéért, a családok munkához juttatásáért, a háziorvosi és védõnõi ellátásért, és közben pályáztunk, pályáztunk és pályáztunk! 2012. az összefogás éve volt a pályázatok terén Újtikos Önkormányzatával, a Tiszagyulaházáért Alapítvánnyal, a Római Katolikus Egyházközösséggel és a Tiszagyulaházi Egyháztanáccsal.
Tárgyaltunk pályázatírókkal, fõépítészekkel, mérnökökkel, államtitkárokkal, minisztériumokkal, fõrendõrökkel, Kormányhivatallal, polgármesterekkel, jegyzõkkel, háziorvosokkal, és egyszerû emberekkel.

  • Több évtizedes álmunk válhat valóra a csatornázással - Tiszagyulaháza és Újtikos együtt, több mint 300 millió Ft-os "Belvizes" pályázatot nyert és tavasszal kezdõdnek a munkák. Az építkezés hatalmas felfordulással, rengeteg kellemetlenséggel jár majd, de jusson mindig eszünkbe az eredmény, a felújított befogadó, a Karádéfoki csatorna és azok az utcák belvíz elvezetõ árkai, ahol szivattyúzással éveken keresztül védekeztünk a belvíz ellen
  • A Tiszagyulaházáért Alapítvánnyal összefogva 15 millió Ft-ot nyertünk az önkormányzattal szemben lévõ területen megvalósuló fõtérre, 1,5 millió Ft-ot pedig Gólyafesztiválra!
  • A Katolikus Egyházközösségnek tevékeny segítséget nyújtva sikerült beadniuk egy 15 millió Ft támogatású pályázatot a templom és a sekrestye felújítására, a település templomának történetében ilyen értékben elõször
  • A Kistérségben Polgár-Újtikos-Tiszagyulaháza összefogásával a szociális alapszolgáltatásokra a ránk esõ 27 millió Ft-ot nyertünk, de ez a pályázat visszamondásra került, a Polgári Kistérség 2013. június 30-i megszûnése miatt (sok álmatlan éjszakát szerezve ezzel).
  • 60 millió Ft-os pályázatot adtunk be az orvosi rendelõ eszközeinek felújítására elsõsorban fûtés és világítás korszerûsítésére, de a terv szerint helyet kapna egy komplett fogorvosi rendelõ és egy hordozható defibrillátor (újraélesztõ készülék) is, amelyre mindkét településnek szüksége lehet. Ez a pályázat december közepén lett beadva, izgatottan várjuk, hogy támogatásban részesül-e?
  • Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Görbeháza és Újtikos óvodai és iskolai intézményei összefogásával, tiszagyulaházi Mûvelõdési ház gesztorságával sikerül beadni egy több, mint 20 millió Ft értékû pályázatot, amely pályázat eredményeként, ha kedvezõ elbírálásban részesül, a gyerekek részére ingyenes nyári táborozást, szakköröket, és egyéb foglalkozásokat lehet megtartani

És ennyi temérdek munka mellett alakultak ki a járások, szûntek meg a körjegyzõségek, intézményfenntartó társulások, kistérségek, kerültek állami kézbe az iskolák, és az önkormányzathoz vissza az óvodák.
Hát nem semmi egy év volt – mondhatnám kicsit pongyolán fogalmazva.
És még nincs vége a felsorolásnak! 2012-ben is sokan és sokat tettek azért, hogy Tiszagyulaháza ne csak egy község, hanem egy igazi közösség is legyen.
Gondoljunk a március 15-ei megemlékezésre, a gyermeknapra, a mûvelõdési ház rendszeres programjaira, az október 23-ai ünnepségre, a Karitászos élelmiszercsomagok osztására, a baptista egyház közösség újra feléledésére, a mikulásnapra és ünnepségre, arra, hogy évek óta minden 0-14 éves korig a településen lakó gyermek kap mikuláscsomagot független attól, hogy hova jár óvodába, iskolába. Ismét 1-1 karácsonyfát állítottunk, a mûvelõdési ház elõtt, a leendõ fõtéren, az óvodában és a templomban.
Tavaly a templom elõtt elõször állítottunk fel Betlehemet. Reméljük, 2013-ban csak bõvíteni tudjuk ezeket a programokat, amelyek azért vannak, hogy a Tiszagyulaháziak itthon érezzék magukat és érezzék, van értelme a jövõ Tiszagyulaházáját építeni.
Nem mondhatom azt, hogy 2013. könnyû lesz, de kívánom, hogy ne legyünk kevesebben, csak többen, aki pedig dolgozni szeretne, kapjon lehetõséget. Soha nem adjuk fel a reményt, legyünk optimisták.
Gondoljunk arra, mi mindent szeretnénk 2013-ban közösen megvalósítani. Legfontosabb talán a térfigyelõ kamerarendszer kiépítése és a körzeti megbízott állandó jelenléte.
Lassan 10 éve álmodunk egy kulturált piactérrõl, egy urnafallal, új kerítéssel, padokkal ellátott, felújított temetõrõl, az ivóvízhálózat felújításáról, a rossz útjaink újjá építésérõl, de minden pályázati lehetõség érdekel minket, ahol nincs, vagy nagyon kevés az önerõ, és amellyel a települést élhetõbbé, biztonságosabbá, szebbé tehetjük. Továbbra is célunk takarékosan és ésszerûen gazdálkodni, hogy mûködõképességünket megõrizzük, és olyan fejlesztéseket tudjunk megvalósítani, amelyek a település lakóinak életminõség javulását szolgálják.
Szeretném felsorolás nélkül mindenkinek megköszönni, akik bármilyen módon segítették a Képviselõ-testület és jó magam munkáját a település érdekében.
Ahhoz, hogy minden az eddigi megszokott rendben haladhasson községünkben, szövetséget kérek Önöktõl néhány fontos kérdésben, amely kihatással lehet saját családjaink és egész közösségünk jövõjére nézve. Kérem, hogy ne csak szemlélõi legyenek Tiszagyulaháza átalakulásának, hanem résztvevõi és részesei is.
Ez a legnagyobb újévi kívánságom, amit 2013-tól várok.

 
                                                                      Mikó Zoltán
                                         Hajdú-Bihar Megye egyik legszebb településének,
                                                     Tiszagyulaházának a polgármestere

 

<< vissza