Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Így készülõdtünk és ünnepeltünk Aprajafalván.

"Fény-Karácsony jöjj hozzánk, és itt maradj!"

"Álmodik a fenyõfácska, odakinn az erdõn.
Ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön."
                                            (Fésûs Éva)

Az advent a várakozás, a felkészülés, és a reménykedés idõszaka.

Feladatunk:
< A néphagyomány ápolása, a felelõsség tudat formálása, az összetartozás érzésének erõsítése, és a szeretet közvetítése a nagy családunkban, és az otthoni szûkebb családok felé.
Az otthon melege, a családhoz tartozás érzésének erõsítését szolgálja.
< Igyekeztünk tudatosítani gyermekeinkben, hogy az ünnep a Jézuska születésének, és szeretetének az ünnepe.
< Születésének emlékére állítjuk a karácsonyfát, ahol a fenyõ az életet jelképezi és jelenti.

Ezen gondolatok jegyébe zajlottak a hétköznap készülõdései.

 • Történetek, mesék megismerése, biblia képeinek nézegetése.
 • Karácsonyi versek, dalok elsajátítása.
 • Az ünnep jelképeinek elkészítése, és ezekkel helyiségeink díszítése.
  [Mézeskalács sütése-dekorálása, papír gyertyák kialakítása különbözõ technikákkal,
  jégvirágok festése, angyalkák vágása, barkácsolása díszítéshez és a gyermekek
  megajándékozásához, képeslapok készítése településünkön belül és kívül, az
  intézményekben dolgozóknak.]
 • A szentcsalád meglátogatása a templom elõtt felállított Betlehemben.
 • A fenyõfa, ünnepi ruhába öltöztetése, a hagyományok közvetítésével.
 • A betlehemi játék gyakorlása, elsajátítása. 


"Az erdõnek kedves lánya, a kicsi fenyõ,
Karácsonynak szép ünnepén, szobánkban eljõ."
                                           (Cser Magdolna)

Célunk: az ünneplés során a karácsonyi örömök megtapasztaltatása.
 
Ezek:
<,,Az arany csibe,, címmel bábjáték megtekintése közösen az óvodában.
< Az ünnep fényének,melegének közvetítése; a gyertyák gyújtásával és a nagycsoportosok
betlehemi játékával.
< Közösen a karácsonyi versek, dalok elmondása és eléneklése.
< Az ajándékbontás kíváncsiságának megtapasztalása.
< A megterített asztal íz világának megismerése, és fogyasztásával a kiteljesedése.
< A vendégvárás és ajándékozás szokásairól tapasztalatok gyûjtése.
< Gyermekeink szûkebb, és tágabb környezetében élõk megajándékozása, a figyelmesség és a
Jókívánságok közvetítésével.


A szülõk minden évben aktív részesei ünnepünknek. Finomabbnál finomabb süteményekkel,
üdítõkkel, gyümölcsökkel, szaloncukor csomagokkal  teszik különlegessé e napot.
Nagy megtiszteltetésben volt részük karácsony elõtt, mert a civil életbõl Tamás Antalné Gizike néni a természet szépségét hordozó, természetes anyagból; a csuhéból készített páratlan szépségû mester munkát a páros kicsengõk barkácsolásával, továbbá
Bódi Feri bácsi, és a Polgárõrség nevében Kapus Istvánné Bettike néni pénzadományaikkal támogatták meg ünnepünk színvonalát. Ezeket a figyelmes kedvességeket nagyon szépen köszönjük mindenkinek, Aprajafalva óvodásai és az õket körülvevõ Felnõttek nevében.

Nagyon jó érzés egy ilyen kistelepülésen élni és dolgozni, mint a miénk, mert figyelem övezi apróságainkat. Õk azok, akik felszabadult, örömteli, és önzetlen kedvességeikkel mosolyra, vidámságra sarkalnak, mindenki szívét bearanyozzák, és örömkönnyeket csalnak a szemekbe.


Bocsáss meg, ha megbántottalak!

"Könny ne hulljon, seb ne fájjon,
Minden házban öröm szálljon!
Legyen boldog szent Karácsony!"

 Szabó Sándorné

 

 << vissza