Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékoztató vállalkozók részére

Tisztelt Vállalkozók!

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2012. november 29-én tartott ülésén döntött arról, hogy 2013. január 01-õl az iparûzési adó mértékét a jelenlegi 1%-ról 1,5 %-ra, az ideiglenes iparûzési adó tételét naptári naponként a jelenlegi 3000 Ft-ról 5000 Ft-ra emeli meg.
Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az iparûzési adóról szóló 9/2006.(XII. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 11/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet törvényi határidõn belül, 2012. november 30-án kihirdetésre került.
    
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37.§ -a szerint: „Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó
a) építõipari tevékenységet folytat, illetõleg természeti erõforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez,
ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel..

Az adóemelésrõl szóló döntés meghozatalát hosszas vita elõzte meg. Az elõterjesztés tárgyalásakor kiemelt hangsúlyt kapott az, hogy jövõre az önkormányzattól az államhoz történõ feladat átcsoportosítással egyidejûleg csökken az önkormányzatot megilletõ átengedett forrás is. A gépjármûadó átengedés mértéke 100%-ról 40%-ra csökken, a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés (8%) megszûnik, illetve 5 % az államhoz kerülõ szociális és köznevelési feladatokat fogja finanszírozni, míg a fennmaradó 3 % állami támogatássá konvertálódik. Az elvont gépjármûadó 45%-a is a szociális és köznevelési feladatokat fogja finanszírozni és a fennmaradó 15 % rész lesz az önkormányzatok mûködésének általános támogatásának egyik forrása.

 


    Adorjániné dr. Szokol Ildikó                                                      Mikó Zoltán
             Körjegyzõ                                                                     polgármester

 

 

<< vissza