UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 3194
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékoztató vállalkozók részére

Tisztelt Vállalkozók!

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 29-én tartott ülésén döntött arról, hogy 2013. január 01-ől az iparűzési adó mértékét a jelenlegi 1%-ról 1,5 %-ra, az ideiglenes iparűzési adó tételét naptári naponként a jelenlegi 3000 Ft-ról 5000 Ft-ra emeli meg.
Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 9/2006.(XII. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 11/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet törvényi határidőn belül, 2012. november 30-án kihirdetésre került.
    
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37.§ -a szerint: „Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez,
ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel..

Az adóemelésről szóló döntés meghozatalát hosszas vita előzte meg. Az előterjesztés tárgyalásakor kiemelt hangsúlyt kapott az, hogy jövőre az önkormányzattól az államhoz történő feladat átcsoportosítással egyidejűleg csökken az önkormányzatot megillető átengedett forrás is. A gépjárműadó átengedés mértéke 100%-ról 40%-ra csökken, a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés (8%) megszűnik, illetve 5 % az államhoz kerülő szociális és köznevelési feladatokat fogja finanszírozni, míg a fennmaradó 3 % állami támogatássá konvertálódik. Az elvont gépjárműadó 45%-a is a szociális és köznevelési feladatokat fogja finanszírozni és a fennmaradó 15 % rész lesz az önkormányzatok működésének általános támogatásának egyik forrása.

 


    Adorjániné dr. Szokol Ildikó                                                      Mikó Zoltán
             Körjegyző                                                                     polgármester

 

 

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.