Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

ALAPÍTVÁNY TISZAGYULAHÁZÁÉRT


Falunk Emlékparkjába a Szabadság Kopjafája és a Millenniumi - emléktábla mellett helyet kapott az 56-osok tiszteletére állított emlékmû is. A korábban elkészült betontömböt fekete gránitlap fedi, rajta zászló alakú fehér gránitkõ. A fekete gránitlapon Vörösmarty szavait olvashatjuk.

"Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar,
Bölcsõd az s majdan sírod is…"

A kõzászlón csak egy évszám van 1956.
Az emlékmûvet október 23-án, 16 órakor avattuk fel. Az ünnepségen a himnusz után ünnepi beszéd hangzott el, majd falunk óvodásai, iskolásai mondtak verseket a hazaszeretetrõl, a szabadságról.

Versmondók:

  • Volüm Fanni és Csillik Boglárka óvodások.
  • Székely Ákos 1. o., Aleva Mária 2. o.,
  • Jónás Mihály és Juhász Gergõ 3. o.,
  • Berkes Dalma és Herbák Helga 4. o.
  • Budai Judit, Váradi Nóra, Tóth Alexandra 5. o. 
  • Lukács Lívia 6. o. tanulók.

Taskó Zsuzsanna Petõfi Sándor: A nép nevében címû versét szavalta el.

A verses mûsor után a koszorúzás következett.

Koszorúztak:

Mikó Zoltán polgármester és Dobos Lászlóné alpolgármester az Önkormányzat képviseletében.

Balogh Jánosné igazgató helyettes, Rózsa Esztella 6. o. tanuló, Székely Anita 4. o. tanulók az Általános Iskola dolgozói és diákjai nevében.

Szabó Sándorné óvodavezetõ, Mezei Jánosné dajka, Volüm Fanni és Csillik Boglárka az óvodások és az óvodai dolgozók nevében.

Tamás Antalné - Szív Karitász csoport vezetõje - és Szabó Edina kántor a helyi Szív Karitasz csoport nevében.

Kapus Istvánné elnök és Kovács Attila helyettes a Tiszagyulaháza polgárõrség képviseletében.

Hímer Sándor az Alapítvány Tiszagyulaházáért kuratóriumának képviselõje. Az ünnepséget a Szózat zárta.

Az avatási ünnep résztvevõit közös beszélgetésre hívtuk, az önkormányzat tanács - termébe, ahol pogácsával, üdítõvel kínáltuk meg gyerekeket és felnõtteket.
Katona Ferencné

Fotógaléria:

 

<<vissza