Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Iskolai hírek

Szeptember 3-án megkezdõdött az új tanév. A tanév fõ célkitûzése iskolánkban, hogy az év végére ne legyen bukás. Ehhez persze a három partner (diák, szülõ és pedagógus) teljes együttmûködése szükséges. Javult a szakos ellátás az iskolában. Hosszú évek óta elõször tanítja az ének-zenét szakos tanár Ledniczky Mónika óraadó tanárnõ személyében.  Változott az angol és a rajztanár személye is. Az angolt Barkó Erika tanárnõ tanítja, aki fõállásban Görbeházán dolgozik, a rajzot pedig Csapó Noémi, aki szintén óraadó tanár és Tiszaújvárosból jár ki hozzánk.
Növekedett a tanulólétszámunk a 36 fõs 5.a és 5.b osztály felsõ tagozatba érkezésével. Osztályfõnökeik: Bartháné Tamás Mária és Mizsák Fatime tanárnõk.
Ebben a tanévben is folytatódik intézményünkben az egyéni fejlesztõ foglalkozás a Nevelési Tanácsadó által kijelölt tanulók részére, illetve a gyógytorna, melyet szakorvosi javaslatra lehet igénybevenni. Ezen foglalkozásokra szerda délutánonként kerül sor. Felmenõ rendszerben bevezetésre került 5. osztályban a mindennapos testnevelés, melyen a diákok részvétele kötelezõ. Életbe lépett az új Köznevelési terv. Ennek értelmében "a köznevelés középpontjában a gyermek, a  pedagógus és a szülõ áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. A köznevelésben az nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselõi megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele."
"A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelõen - tanulmányi kötelezettségének,... megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások rendjét, az iskolai szabályzatok elõírásait."
"A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait."
Erõsödött a törvény a fegyelmi felelõsségre vonás tekintetében is. A fegyelmi büntetés tanköteles tanulónál is lehet az iskolából való kizárás.
A tanítási napok száma ebben a tanévben 182 nap. Utolsó tanítási nap 2013. június 14.(péntek).
Az õszi szünet 2012. október 29-tõl november 4-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat).
A téli szünet 2012. december27-tõl 2013. január 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2.-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap március 27 (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap április 3.(szerda).
A sikeres együttmûködés reményében kívánok minden tanulónak, szülõnek, pedagógusnak és fenntartónak sikeres tanévet, s mindehhez sok erõt, kitartást, jó egészséget!


Juhász Margit
tagintézmény vezetõ

<< vissza