UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 2981
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Iskolai hírek

Szeptember 3-án megkezdődött az új tanév. A tanév fő célkitűzése iskolánkban, hogy az év végére ne legyen bukás. Ehhez persze a három partner (diák, szülő és pedagógus) teljes együttműködése szükséges. Javult a szakos ellátás az iskolában. Hosszú évek óta először tanítja az ének-zenét szakos tanár Ledniczky Mónika óraadó tanárnő személyében.  Változott az angol és a rajztanár személye is. Az angolt Barkó Erika tanárnő tanítja, aki főállásban Görbeházán dolgozik, a rajzot pedig Csapó Noémi, aki szintén óraadó tanár és Tiszaújvárosból jár ki hozzánk.
Növekedett a tanulólétszámunk a 36 fős 5.a és 5.b osztály felső tagozatba érkezésével. Osztályfőnökeik: Bartháné Tamás Mária és Mizsák Fatime tanárnők.
Ebben a tanévben is folytatódik intézményünkben az egyéni fejlesztő foglalkozás a Nevelési Tanácsadó által kijelölt tanulók részére, illetve a gyógytorna, melyet szakorvosi javaslatra lehet igénybevenni. Ezen foglalkozásokra szerda délutánonként kerül sor. Felmenő rendszerben bevezetésre került 5. osztályban a mindennapos testnevelés, melyen a diákok részvétele kötelező. Életbe lépett az új Köznevelési terv. Ennek értelmében "a köznevelés középpontjában a gyermek, a  pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. A köznevelésben az nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele."
"A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,... megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások rendjét, az iskolai szabályzatok előírásait."
"A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait."
Erősödött a törvény a fegyelmi felelősségre vonás tekintetében is. A fegyelmi büntetés tanköteles tanulónál is lehet az iskolából való kizárás.
A tanítási napok száma ebben a tanévben 182 nap. Utolsó tanítási nap 2013. június 14.(péntek).
Az őszi szünet 2012. október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat).
A téli szünet 2012. december27-től 2013. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2.-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3.(szerda).
A sikeres együttműködés reményében kívánok minden tanulónak, szülőnek, pedagógusnak és fenntartónak sikeres tanévet, s mindehhez sok erőt, kitartást, jó egészséget!


Juhász Margit
tagintézmény vezető

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.