Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Ballagás 2012

Ismét eltelt egy év, újra összegyûltünk, hogy búcsút vegyünk a tanévtõl, illetve az óvoda és az iskola legidõsebb diákjaitól.

Az óvodában június 8-án, pénteken tartották a ballagást, ahonnan két nagycsoportos legény búcsúzott. Hankó Áron és Burka Kevin 13 újtikosi, tiszadobi, és polgári    társukkal szeptemberben már az újtikosi iskolában kezdik meg tanulmányaikat

Június 16-án, szombaton pedig az iskolában gyûltek össze a diákok, szülõk, nagyszülõk és rokonok, hogy az általános iskola 8. osztályos tanulóit köszöntsék.

Elõször a 7.osztályosok köszöntek el a ballagóktól, majd a nyolcadikosok búcsúja következett. Juhász Margit tagintézmény vezetõ beszéde után a jutalomkönyvek és oklevelek kiosztására került sor.

Ballagók névsora:

Bandula Szabina
Baróczi Bence
Deák Zsanett
Hangó Fruzsina
Jónás Mihály
Juhász Gergõ
Kala Noémi
Kánai József
Karácsony Enikõ
Kovács Bence
Mézes Renáta
Tábori Béla
Tóth Adrienn
Tóth Melinda
Vass Richárd

Valamennyien felvételt nyertek a következõ iskolafokozatra. Igazgatónõ beszédében a következõkre figyelmeztette a diákokat: "Tudnotok kell, hogy a felvétellel, csak a lehetõséget kaptátok meg a középiskolától, a lehetõséget ahhoz, hogy újabb évek munkája, a tanulás révén közel jussatok életcélotokhoz, késõbbi munkátokhoz. Engedjétek magatokat tanítani, legyetek szorgalmasak, szerezzetek ismertséget és elismertséget magatoknak. Ezt várják tõletek szüleitek, ezt kérjük mi is."

Szomorú hír, hogy ebben a tanévben nem került kiosztásra sem a Ládi-Bártfay díj sem a Tiszagyulaházáért Alapítvány Talentum díja (mindkét díjat a legjobban tanuló tiszagyulaházi diák kaphatja). Az Újtikosért Alapítvány díját az idén Karácsony Enikõ újtikosi tanuló kapta.
 
Nem csak a diákok búcsúztak az idei tanévtõl, hanem két pedagógus is. Kékesi Istvánné és Katona Ferencné az idei évben megkezdik nyugdíjas éveik eltöltését. Mikó Zoltán polgármester köszöntötte õket ebbõl az alkalomból.

Juhász Margit tagintézmény vezetõ átadta a Nemzeti Erõforrás Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, melyet példamutató munkájukkal érdemeltek ki. Éva nénit természetesen az újtikosi iskolába járó alsós diákok is elbúcsúztatták, akik igazi meglepetéssel készültek, verssel, énekkel köszöntötték.

 
Kívánjuk, hogy erõben, egészségben, boldogságban teljenek az elkövetkezõ nyugdíjas évek

Az alsósok tanévzáró ünnepélyére június 21-én csütörtökön került sor. A harmadfokú hõségriadóra való tekintettel az ünnepség csak igen rövid ideig tartott.

Itt szeretnénk közölni azoknak a tiszagyulaházi diákoknak a névsorát, akik kitûnõ illetve jeles tanulmányi eredményük elismeréseként jutalomkönyvben és oklevélben részesültek.

2. osztály:
Deák Sarolta
Farkas Ferenc
Szabó Dominik


4./A osztály:
Budai Vanda
Luczi Róbert
Kós János
Mikó Zsófia
Tabi Zsófia
Volüm Fanni<< vissza