Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékozató a Képviselõ-testület ülésérõl

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2011. december 15-én tartotta idei évi utolsó soros ülését.

A polgármesteri jelentés keretében Mikó Zoltán polgármester tájékoztatást adott arról, hogy határidõben benyújtásra került a belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztés elnevezésû pályázat, valamint a Start munkaprogram pályázat is.

Fontos napirendi pontként szerepelt a 2012. évi hulladékszállítás díjra vonatkozó elõterjesztés megtárgyalása, amelyet hosszas vita után szavazott meg a Képviselõ-testület. Az évenkénti hulladékszállítási díjat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft Közgyûlése határozza meg, így  Képviselõ – testületeknek úgymond tudomásulvételi joga van a díjemelés mértékének meghatározásában. Ez alapján a 2012. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díj lakásonként az alábbiak szerint alakulnak:

  • 120 literes edényzet egyszeri ürítése  270,- Ft + 27% Áfa
  • 120 literes gyûjtõ edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta 1161,- Ft + 27% Áfa
  • 100 literes edényzet egyszeri ürítése 2442,- Ft + 27% Áfa
  • 100 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta  10490,- Ft + 27% Áfa
  • 110 literes hulladékgyûjtõ  258,- Ft/db + 27% Áfa
  • díjbeszedési költség  141,- Ft /hó + 27% Áfa
  • 120 literes edényzet bérleti díja (2007. január 01. után vásárolt edényzetre):  156,- Ft/hó 

A Képviselõ-testület döntött továbbá a KEOP "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése" konstrukcióra történõ pályázat benyújtásához való hozzájárulásról, amelyet a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa fog benyújtani. Településünk esetén, amennyiben nyer a pályázat, akkor házi komposztáló edények kerülnek beszerzésre.  

Szintén kiemelt napirendi pont volt az Idõsek Klub épületének pályázati támogatással történõ felújítása, bõvítése. A pályázat szerint,- mely a Polgári Kistérség településeivel együtt kerül benyújtásra -,felújításra kerülhet az épület, melyben terveink szerint helyet kapna többek között a családsegítõ-és gyermekjóléti szolgálat is. 

Megválasztásra került az új Ügyrendi Bizottság, mivel Szép Jánosné halálával új tagot kellett választani. Egyhangú döntéssel az Ügyrendi Bizottság elnöke Megyesi Elemér, tagjai Tóth Péter Benjámin és Kapus József.

A Képviselõ-testület elfogadta a jövõ évi munkatervét.
A Képviselõ-testület ezzel az üléssel azonban nem fejezte be idei évi munkáját, a jövõ évi vízdíj mértékének meghatározásáról decemberben soron kívüli ülésen fognak tárgyalni.
  

Adorjániné dr. Szokol Ildikó                                                       Mikó Zoltán
körjegyzõ                                                                                 polgármester

<< vissza