UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 4019
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékozató a Képviselő-testület üléséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 15-én tartotta idei évi utolsó soros ülését.

A polgármesteri jelentés keretében Mikó Zoltán polgármester tájékoztatást adott arról, hogy határidőben benyújtásra került a belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztés elnevezésű pályázat, valamint a Start munkaprogram pályázat is.

Fontos napirendi pontként szerepelt a 2012. évi hulladékszállítás díjra vonatkozó előterjesztés megtárgyalása, amelyet hosszas vita után szavazott meg a Képviselő-testület. Az évenkénti hulladékszállítási díjat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft Közgyűlése határozza meg, így  Képviselő – testületeknek úgymond tudomásulvételi joga van a díjemelés mértékének meghatározásában. Ez alapján a 2012. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díj lakásonként az alábbiak szerint alakulnak:

  • 120 literes edényzet egyszeri ürítése  270,- Ft + 27% Áfa
  • 120 literes gyűjtő edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta 1161,- Ft + 27% Áfa
  • 100 literes edényzet egyszeri ürítése 2442,- Ft + 27% Áfa
  • 100 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta  10490,- Ft + 27% Áfa
  • 110 literes hulladékgyűjtő  258,- Ft/db + 27% Áfa
  • díjbeszedési költség  141,- Ft /hó + 27% Áfa
  • 120 literes edényzet bérleti díja (2007. január 01. után vásárolt edényzetre):  156,- Ft/hó 

A Képviselő-testület döntött továbbá a KEOP "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése" konstrukcióra történő pályázat benyújtásához való hozzájárulásról, amelyet a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa fog benyújtani. Településünk esetén, amennyiben nyer a pályázat, akkor házi komposztáló edények kerülnek beszerzésre.  

Szintén kiemelt napirendi pont volt az Idősek Klub épületének pályázati támogatással történő felújítása, bővítése. A pályázat szerint,- mely a Polgári Kistérség településeivel együtt kerül benyújtásra -,felújításra kerülhet az épület, melyben terveink szerint helyet kapna többek között a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat is. 

Megválasztásra került az új Ügyrendi Bizottság, mivel Szép Jánosné halálával új tagot kellett választani. Egyhangú döntéssel az Ügyrendi Bizottság elnöke Megyesi Elemér, tagjai Tóth Péter Benjámin és Kapus József.

A Képviselő-testület elfogadta a jövő évi munkatervét.
A Képviselő-testület ezzel az üléssel azonban nem fejezte be idei évi munkáját, a jövő évi vízdíj mértékének meghatározásáról decemberben soron kívüli ülésen fognak tárgyalni.
  

Adorjániné dr. Szokol Ildikó                                                       Mikó Zoltán
körjegyző                                                                                 polgármester

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.