UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1640
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 27-én tartotta soron következő ülését. A testületi ülés rendhagyó módon vette kezdetét. A képviselők egy perces néma felállással emlékeztek meg az elhunyt Szép Jánosné önkormányzati képviselőről. Ezt követően a Helyi Választási Bizottság Elnöke ismertette határozatát, amely alapján a megüresedett mandátum Kapus Józsefnek került kiadásra. Az új képviselőtől Mikó Zoltán polgármester vette ki az esküt, majd a megbízólevél átadása következett.

Az ülésen jelen volt a Kapus Istvánné, a Polgárőrség helyi vezetője is, aki a Polgárőrség nevében vehette át a település közrend -és közbiztonsága érdekében végezett eredményes munkájáról szóló elismerő oklevelet.

A Képviselő-testület 5 fővel folytatta munkáját. A polgármesteri jelentés elfogadását követően az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervét tárgyalta meg a grénium. A döntés alapján a jövő évben a Körjegyzőségi Hivatal normatíva felhasználásnak ellenőrzésére és a közoktatási élelmezési térítési díjak rendszerének átvilágítására kerül sor.

Fontos napirendi pontként szerepelt az önkormányzat tulajdonában álló szennyvízcsatorna gerincvezeték és a hozzá tartozó műtárgyak állapot-és vagyonértékelésének elvégzésére  történő megbízás adása. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselő-testület a szeptemberi ülésén döntött arról,  hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképes szennyvíz-csatorna gerincvezeték és ivóvízhálózat gerincvezeték, valamint az ivóvízkút és a működtetéséhez kapcsolódó műtárgyak, valamint a szennyvízhálózat működéséhez szükséges szennyvízátemelők, szivattyúk és mérőórák vagyontárgyi kör vonatkozásában kijelöli a 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő, a közfeladatot átvállaló Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth l. u. 5. szám, cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001558) vagyonkezelőt.

Ezen döntés alapján az új ivóvízszolgáltató 2011. november 15. napjától a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság. Az átadás-átvétel folyamatban van, a változás ellenére a ivóvíz szolgáltatás folyamatos lesz.

Szintén kiemelt napirendi pont volt az Idősek Klub épületének pályázati támogatással történő felújítása, bővítése. A pályázat szerint, - mely a Polgári Kistérség településeivel együtt kerül benyújtásra-, felújításra kerülhet az épület, melyben terveink szerint helyet kapna többek között a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat is.

Mikó Zoltán polgármester a különfélék napirendi pont keretében szólt a folyamatban lévő pályázatokról is. Ezek közül fontos kiemelni a belvízrendezési rekonstrukciós pályázatot, melynek elnyerése esetén a település meghatározott részein felújításra kerülhet a csatornahálózat. Ugyancsak fontos szólni azokról a projektekről is, amelyek a Hortobágyi Leader felé kerülnek hamarosan benyújtásra. Az egyik a közösségi tér kialakítására vonatkozik,  mely a focipálya melletti területen kapna helyet, a másik szorosan kapcsolódva ehhez, a gólyafesztivál megrendezésére irányul. A pályázatokhoz a tervek elkészültek, az együttműködési megállapodások megkötésre kerülnek. Így bízunk abban, hogy a 2012. évben a megépített, színpaddal, sétánnyal és egyéb díszítő elemekkel kialakított helyen kerül megrendezésre a Tiszagyulaháza hírnevét erősítő gólyafesztivál.  

          Mikó Zoltán                                               Adorjániné dr. Szokol Ildikó
         polgármester                                                           körjegyző

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.