Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékoztató a Képviselõ-testület ülésérõl

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2011. április 28-án tartotta soron következõ ülését, ahol több fontos napirendi pontot is tárgyalt.

A testület elsõként elfogadta az Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzõség 2010. évi beszámolóját, melyet az önkormányzat 2010. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása követett. Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó legfontosabb pénzügyi adatai a következõk: 91.523 ezer forint bevétel, 95.314 ezer forint kiadás, 3.791 ezer forint forráshiány.

Ehhez szorosan kapcsolódik az, hogy az önkormányzat mûködési hiányának csökkentésére benyújtásra került az Önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok támogatására irányuló pályázat, melynek elbírálása leghamarabb június végén várható.

A pénzügyi beszámoló elfogadását követõen az önkormányzat 2011-2014. közötti idõszakra vonatkozó gazdasági programját vitatta és fogadta el a Képviselõ-testület.

A gazdasági program a pénzügy-gazdálkodás területén prioritásként fogalmazza meg az alábbi célokat:

 • Mindenek ellõtt az önkormányzat hosszú távú költségvetési egyensúlyának megteremtése, fenntartása;
 • Takarékos gazdálkodás;
 • az önkormányzati kötelezõ feladatok biztosítása;
 • a nevelési- oktatási intézmények mûködésének fenntartása;
 • közszolgáltatások biztosítása;
 • az önkormányzati ingatlanvagyon hatékony kezelése, hasznosítása.

Az infrastruktúra területén a legfontosabb célok a következõk: 

 • piactér  megvalósítása,
 • a Dózsa utca, Széchenyi utca, Rákóczi utca megépítése,
 • a temetõ felújítása,
 • belvízelvezetõ árkok felújítása,
 • belterületi kerékpárút megépítése,
 • ivóvízhálózat felújítása,
 • belvíz befogadó csatornarendszerek felújítása,
 • esetleg záportározó építése,
 • hiányzó járdák megépítése, illetve a régiek felújítása
 • már beadott és második fordulóba lépett Megújuló energia alapú
 • vidékfejlesztési pályázat folytatása (brikettáló üzem),
 • kiemelt feladat a szerepvállalás a Tikövizig árvízvédelmi töltés felújítása pályázatban,

Egyéb fejlesztési elképzelések:

 • Egészségvédelem fokozottabb kiterjesztése (fogorvos, stb.);
 • Továbbra is jó kapcsolat megtartása a környezõ településekkel, összefogva közös pályázat beadása;

Fontos az egyház és az Önkormányzat további együttmûködése.

A Képviselõ-testület a bevételek növelése érdekében módosította a temetõkrõl és temetkezési tevékenységrõl szóló 17/2001. (XII.21.) rendeletét. A rendelet módosítással a temetõ területén síremlék állítását végzõ vállalkozók 2011. május 1-tõl  temetõ fenntartási díjat kötelesek fizetni, melynek összege 1000 Ft + Áfa/ síremlék.

 Képviselõ-testület kinyilvánította csatlakozási szándékát a Magyarok Szövetsége mozgalom által kezdeményezett Fõnix Projekt - Élelmiszer Önrendelkezés, Komplex Gazdaságfejlesztési Programmal kapcsolatban.

A gazdasági program a többi elõterjesztéssel együtt a település honlapján elérhetõ.

Adorjániné dr. Szokol Ildikó                              Mikó Zoltán
           körjegyzõ                                                polgármester

<< vissza