UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 4018
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartotta soron következő ülését, ahol több fontos napirendi pontot is tárgyalt.

A testület elsőként elfogadta az Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség 2010. évi beszámolóját, melyet az önkormányzat 2010. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása követett. Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó legfontosabb pénzügyi adatai a következők: 91.523 ezer forint bevétel, 95.314 ezer forint kiadás, 3.791 ezer forint forráshiány.

Ehhez szorosan kapcsolódik az, hogy az önkormányzat működési hiányának csökkentésére benyújtásra került az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására irányuló pályázat, melynek elbírálása leghamarabb június végén várható.

A pénzügyi beszámoló elfogadását követően az önkormányzat 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját vitatta és fogadta el a Képviselő-testület.

A gazdasági program a pénzügy-gazdálkodás területén prioritásként fogalmazza meg az alábbi célokat:

 • Mindenek ellőtt az önkormányzat hosszú távú költségvetési egyensúlyának megteremtése, fenntartása;
 • Takarékos gazdálkodás;
 • az önkormányzati kötelező feladatok biztosítása;
 • a nevelési- oktatási intézmények működésének fenntartása;
 • közszolgáltatások biztosítása;
 • az önkormányzati ingatlanvagyon hatékony kezelése, hasznosítása.

Az infrastruktúra területén a legfontosabb célok a következők: 

 • piactér  megvalósítása,
 • a Dózsa utca, Széchenyi utca, Rákóczi utca megépítése,
 • a temető felújítása,
 • belvízelvezető árkok felújítása,
 • belterületi kerékpárút megépítése,
 • ivóvízhálózat felújítása,
 • belvíz befogadó csatornarendszerek felújítása,
 • esetleg záportározó építése,
 • hiányzó járdák megépítése, illetve a régiek felújítása
 • már beadott és második fordulóba lépett Megújuló energia alapú
 • vidékfejlesztési pályázat folytatása (brikettáló üzem),
 • kiemelt feladat a szerepvállalás a Tikövizig árvízvédelmi töltés felújítása pályázatban,

Egyéb fejlesztési elképzelések:

 • Egészségvédelem fokozottabb kiterjesztése (fogorvos, stb.);
 • Továbbra is jó kapcsolat megtartása a környező településekkel, összefogva közös pályázat beadása;

Fontos az egyház és az Önkormányzat további együttműködése.

A Képviselő-testület a bevételek növelése érdekében módosította a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 17/2001. (XII.21.) rendeletét. A rendelet módosítással a temető területén síremlék állítását végző vállalkozók 2011. május 1-től  temető fenntartási díjat kötelesek fizetni, melynek összege 1000 Ft + Áfa/ síremlék.

 Képviselő-testület kinyilvánította csatlakozási szándékát a Magyarok Szövetsége mozgalom által kezdeményezett Főnix Projekt - Élelmiszer Önrendelkezés, Komplex Gazdaságfejlesztési Programmal kapcsolatban.

A gazdasági program a többi előterjesztéssel együtt a település honlapján elérhető.

Adorjániné dr. Szokol Ildikó                              Mikó Zoltán
           körjegyző                                                polgármester

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.