Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Önkormányzati hírek

A Képviselõtestület 2011. február 17-én tartott ülésén több fontos napirendi pontot  tárgyalt meg.

1. Elfogadta a 2011. március 01-tõl érvényes hulladékszállítási díjakat.

Ennek alapján 2011. március 01-tõl a hulladékszállítási díjak az alábbiak:

  • 120 l-es edényzet 1-szeri ürítése:                                       259,2 Ft + Áfa
  • 120 l-es gyûjtõ edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta:   1.102 Ft+Áfa/hó
  • 1100 l-es gyûjtõ edényzet egyszeri ürítése:                         2.344 Ft+Áfa
  • 1100 l-es gyûjtõ edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: 10.066 Ft+Áfa/hó
  • 110 l-es hulladékgyûjtõ zsák:                                             248 Ft/db+Áfa
  • díjbeszedési költség:                                                         135 Ft+Áfa/hó

2. Módosult a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet is, melynek indoka, hogy törvény január 1-tõl hatályon kívül helyezte a vállalkozók kommunális adóját. Ez az önkormányzat számára megközelítõleg 83.000 Ft kiesést eredményez az idei évben.

3. Módosította a Képviselõtestület az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát is.    

4. Elfogadta a Képviselõtestület a GÚT Általános iskola, Óvoda és Bölcsõde 2011. évi költségvetését. Ezen döntést az indokolja, hogy Tiszagyulaháza önkormányzata az óvodai és általános iskolai oktatást a Görbeháza - Újtikos - Tiszagyulaháza (GÚT)  intézményfenntartó társulás  keretében biztosítja.

5. Az ülés legfontosabb döntése az önkormányzat 2011. évi költségvetésének az elfogadása volt. A költségvetés elkészítésénél és megtárgyalásánál legfontosabb szempont a kötelezõ önkormányzati feladatok ellátása és a mûködés zavartalan biztosítása. Továbbra is fontos feladat azonban a hiány csökkentése. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a Képviselõtestület - ellentétben több településsel - úgy tudta elfogadni költségevetését, hogy nem tervezett létszámcsökkenést, s mindemellett 3 millió 800 ezer Ft-ot különített el pályázatokhoz szükséges saját erõ biztosítására.

6. A Képviselõtestület zárt ülésen döntött normatív lakásfenntartási támogatások odaítélésérõl.

<< vissza