UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 2982
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Önkormányzati hírek

A Képviselőtestület 2011. február 17-én tartott ülésén több fontos napirendi pontot  tárgyalt meg.

1. Elfogadta a 2011. március 01-től érvényes hulladékszállítási díjakat.

Ennek alapján 2011. március 01-től a hulladékszállítási díjak az alábbiak:

  • 120 l-es edényzet 1-szeri ürítése:                                       259,2 Ft + Áfa
  • 120 l-es gyűjtő edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta:   1.102 Ft+Áfa/hó
  • 1100 l-es gyűjtő edényzet egyszeri ürítése:                         2.344 Ft+Áfa
  • 1100 l-es gyűjtő edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: 10.066 Ft+Áfa/hó
  • 110 l-es hulladékgyűjtő zsák:                                             248 Ft/db+Áfa
  • díjbeszedési költség:                                                         135 Ft+Áfa/hó

2. Módosult a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet is, melynek indoka, hogy törvény január 1-től hatályon kívül helyezte a vállalkozók kommunális adóját. Ez az önkormányzat számára megközelítőleg 83.000 Ft kiesést eredményez az idei évben.

3. Módosította a Képviselőtestület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is.    

4. Elfogadta a Képviselőtestület a GÚT Általános iskola, Óvoda és Bölcsőde 2011. évi költségvetését. Ezen döntést az indokolja, hogy Tiszagyulaháza önkormányzata az óvodai és általános iskolai oktatást a Görbeháza - Újtikos - Tiszagyulaháza (GÚT)  intézményfenntartó társulás  keretében biztosítja.

5. Az ülés legfontosabb döntése az önkormányzat 2011. évi költségvetésének az elfogadása volt. A költségvetés elkészítésénél és megtárgyalásánál legfontosabb szempont a kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a működés zavartalan biztosítása. Továbbra is fontos feladat azonban a hiány csökkentése. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a Képviselőtestület - ellentétben több településsel - úgy tudta elfogadni költségevetését, hogy nem tervezett létszámcsökkenést, s mindemellett 3 millió 800 ezer Ft-ot különített el pályázatokhoz szükséges saját erő biztosítására.

6. A Képviselőtestület zárt ülésen döntött normatív lakásfenntartási támogatások odaítéléséről.

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.