Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Véradó ünnepség

2011.január 21-én 17 órától a Mûvelõdési házban tartotta éves taggyûlését a tiszagyulaházi vöröskereszt szervezete, melynek keretei között kerültek átadásra a tavalyi év véradós kitüntetései is.

Dobos Lászlóné a alapszervezetünk titkára  köszöntötte a vendégeket, majd elmondta beszámolóját a 2010-es évben végzett munkáról:
Településünkön két helyi szervezet mûködik:

  1. Tiszagyulaháza lakóterület helyi szervezete
  2. Ifjúsági Vöröskereszt (Általános Iskola)

Ha kis százalékban is de a tavalyi évben  növelni tudtuk a taglétszámot. Jelenleg az aktív dolgozók tagdíja 600 Ft, a nyugdíjasoké 300Ft.
2007. júniusa óta az alábbi felállású a vezetõség:

Vk. elnöke - Mikó Zoltán
Vk. titkár - Dobos Lászlóné
Véradásszervezõ - Kapus Istvánné
Gazdaságvezetõ - Tóth Gyuláné
Szociális, egészségnevelési, környezetvédelmi felelõs - Budainé Pázmándi Judit
Az ifjúsági Vöröskereszt titkára - Sándorné Mézes Viktória

A hajdúnánási területen különbözõ munkabizottságok ténykednek, melynek tagjai:
Környezetvédelmi: - Székely Pálné
Forrásbõvítési: - Katona Ferencné
Szervezési, módszertani: - Tóth Gyuláné
Szociális: - Budainé Pázmándi Judit
Véradásszervezési: - Kapus Istvánné
Egészségnevelési: - Szép Jánosné

Évente önkéntesek segítették munkánkat. Pl.: tagbélyeg árusítása, meghívók kézbesítése, meghívók készítése, perselyezés, sütemények készítése.

Az elmúlt évben sokat segítettek:

Varga Dánielné - tagbélyeg árusítás
Baróczi Tiborné - perselyes gyûjtés
Budai Béláné - sütemények véradásra
Mezei Józsefné - perselyezés
Kékesi István - slambucfõzés véradásra
Polgárõrség - rendezvények, véradások rendjének biztosítása

A szociális munkáról
2010-ben az alábbi adományokat kaptuk szétosztásra.
Április 27. - 10db melegítõ nadrág
Október 26. - 139 db konzerv, 28 család kapott belõle családonként 5 db-ot.
December 5. - 5 db játékcsomag
December 20. - 10 karácsonyi ajándékcsomag

Mitõl függ mennyit kapunk?
- a taglétszámtól
- a perselyes gyûjtés eredményétõl
- települési hozzájárulástól

Kik kaphatnak belõle?
Vezetõségi megbeszélés után történik meg az elosztás:
- szociális helyzet, rászorultság
- kihasználhatja, pl. ruhanemût, méret szerint
- ne mindig ugyanazok kapják, bõvítsük az adományt kapók körét

Vannak konkrét céllal érkezõ csomagok:
pl. : karácsony - idõs, egyedülálló
       játékadomány - alsótagozatos

Gazdasági munka:
A tagbélyegek 60 %-a az alapszervezetnél marad, illetve a megyei szervezet kezeli.
2010 június: 109.000 Ft-ja volt alapszervezetünknek. 2008. április 4-én egy hasonló ünnepségen köszöntöttük a 10, 20, 25, 30,-szoros véradókat. Mûsort szerveztünk, megajándékoztuk, megvendégeltük õket, és 20.000 Ft-ot költöttünk.
Ekkor 7 fõ kapott kitüntetést.

2010. évi tagbélyeg: 21. 780
                           + 89. 000
                            110. 780 Ft

Felhasználás: 15.000 Ft- 10.000Ft ajándék hozzájárulás, 5000 Ft reprezentációs költség. Természetesen a megvendégelés további költségeit az Önkormányzat fizeti.

Dobos Lászlóné beszámolója után Kapus Istvánné tájékoztatta a résztvevõket a véradásokról.
2010. évben három alkalommal volt véradás nálunk, a donorok Újtikosról is jöhettek, hiszen évek óta közös véradást szervez a Vérellátó Központ. Így mi addig leszünk helyzeti elõnyben, amíg a véradók száma helyben több mint a szomszéd településen.
2010-ben három véradáson 97 fõ jelent meg, ebbõl 75 fõ tudta sikeresen leadni a vért. 6 fõ elsõ véradót is köszönthettünk. Lehet, hogy ez a szám elsõ hallásra kevésnek tûnik,  de nagyon nehéz új véradókat toborozni.

A lakosság száma alapján elõkelõ helyen állunk a térségben a véradás szempontjából.

Minden  Kedves Véradónak köszönjük az elmúlt évi megjelenésüket és önzetlenségüket.

Természetesen az idei évben is várjuk õket, legközelebb február 10-én 13:00 - 16:30 óráig.

A beszámolók után Mikó Zoltán polgármester és Izsó László a hajdúnánási területi vöröskereszt vezetõje köszöntötte a vendégeket, majd átadták az idei év kitüntetéseit a véradóknak.

Ifj. Deák Ferenc - 10
Kapus Istvánné - 10
ifj. Tóth Miklós - 10
Madarász Lajos - 20
Szincsákné Gnauck Doris - 20, 25
Hajnal Lászlóné - 20, 25
Taskó Zsuzsanna Mária - 25, 30-szoros véradásáért vehetett át kitüntetést, illetve ajándékot.

Ezután következett ez ünnepi mûsor, melyben Budai Judit verssel, Radics Vivien egy novella részlettel, Radics Krisztián és Derzsényi Dénes egy-egy dallal köszöntötte a résztvevõket.

A mûsor után késõi uzsonnára vártuk a vendégeket, szendviccsel, üdítõvel kedveskedtünk nekik.

<< vissza                                                                                                                                      fotók >>