Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Ballagás - Tanévzáró

"A legnagyobb cél pedig itt e földi létben:
 Ember lenni mindig, minden körülményben."

Az Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola végzõs diákjai 2006. június 17-én ballagtak el.

A 2005/2006-os tanév nagy változást hozott az iskola életében. 2005 szeptemberétõl a két település közös Intézményt hozott létre, melynek következtében a 7-8. osztályosok Újtikos Általános Iskolájában tanultak. A diákok kérése az volt, hogy a tiszagyulaházi Iskolától is szeretnének búcsút venni, ezért a ballagás két helyen zajlott. Fél 9-kor kezdõdött Újtikoson, 10 órakor pedig Tiszagyulaházán. Az iskola átalakítása miatt a tanulók csak a szépen feldíszített alsós osztályokat járták körbe, majd következett az ünnepség.

A Himnusz után a 7.-esek közös dallal, Megyesi Ágota verssel köszöntötte a ballagó diákokat. Kedves Andrea búcsúzott a nyolcadikosoktól, felidézve a közös emlékeket. A ballagók részérõl Szabó Erzsébet és Gulyás Rita verssel búcsúzott az iskolától. Hegyi Hajnalka és Nagy Zoltán kötötték fel az iskola zászlajára a hagyománnyá váló emlékszalagot.

A végzõsök nevében Kedves Piroska búcsúzott az iskolától, a diákoktól, megköszönte a pedagógusok lelkiismeretes munkáját, mellyel felkészítették õket a továbbtanulásra. Végül a szülõknek mondott köszönetet, akik mindig mellettük álltak, jóban és rosszban.

Juhász Margit Igazgatónő köszöntötte a megjelent kedves vendégeket, diákokat, pedagógusokat és Mikó Zoltán Polgármestert.

Ünnepi beszédében búcsúzott a nyolcadikos diákoktól. Minden végzõs tanuló emléklapot kapott valamilyen területen nyújtott kiemelkedõ teljesítményéért.

Tiszagyulaházán elsõ alkalommal adományozott az Alapítvány a legjobb tanulmányi eredményt elért 8. osztályos tanulónak díjat. Az elismerést Katona Ferencné a Kuratórium Elnöke adta át Kedves Piroska tanulónak.

Igazgatónõ a szülõi munkaközösség tagjai közül Kedves Erzsébetet köszöntötte egy szál virággal, megköszönve neki a nyolc év során végzett munkáját.

A ballagással együtt a tanévzárás is megtörtént. Igazgatónõ beszámolt a tanév legfontosabb eseményeirõl, kiemelve a tanév végi szóbeli vizsgát a 6. és a 8. évfolyamon. Köszöntötte az elsõsöket, akik elõször kaptak bizonyítványt.

A kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért tanulók oklevelet és jutalomkönyvet kaptak. Név szerint a következõ diákok:

  • 1. o.: Aleva Mária, Kanalas Márk, Szikora Dániel
  • 2. o.: Baróczi Bence, Juhász Gergõ, Kovács Bence
  • 3. o.: Herbák Helga, Székely Anita, Barkaszi Gabriella
  • 4. o.: Budai Judit, Tóth Alexandra, Székely Ádám
  • 5. o.: Takács Ádám, Kalóz Balázs
  • 6. o.: Radics Kitti

Emléklapot kaptak az év során megrendezett olvasási verseny helyezettjei:

  • Takács Ádám (5.o)
  • Szalka Julianna (7.o.)
  • Kedves  Andrea (7.o.)
  • Radics Vivien (5.o.)

A tanévzárással kapcsolatos szavalatok: Radics Vivien, Tóth Alexandra és Váradi Nóra tanulóktól hangzottak el. Az iskola pedagógusait Budai Judit köszöntötte verssel.

Az ünnepség végén Mikó Zoltán Polgármester köszöntötte a pedagógusokat és a tanulókat.

A Szózat után az osztályfõnökök osztályonként kiadták a bizonyítványt.

Takács Ádám 5. osztályos tanuló nagyon ügyesen konferálta végig a műsort.

Köszönöm minden pedagógus, és alkalmazott munkáját, akik segítettek az ünnepség elõkészítésében és zavartalan lebonyolításában.

Balogh Jánosné 
Igazgatóhelyettes

<< vissza