UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 4015
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL

A Képviselő-testület soron következő rendes ülését 2010. május 27-re hívta össze a polgármester.

Első napirendi pontként a gyermekvédelem helyi feladatellátásáról tárgyaltak a képviselők. A 2009-ben ellátott feladatokról a Kistérségi Szolgáltató Központ vezetője, Mohácsi Mónika és a körjegyző adott tájékoztatást. A beszámolókból megállapítható, hogy évek óta nincs változás az alapellátásban gondozott és védelembe vett gyermekek számát tekintve. Sajnos ez azt is jelenti, hogy a családok helyzete nem javult, a gondozott családok továbbra is a létminimum szintjén élnek. A válság hatására még többen kerültek hasonló helyzetbe, amely előrevetíti, hogy a gyermekvédelem látószögébe ebben az évben még több gyermek kerülhet. A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta.

A következő két napirendben két rendeletet módosított a Testület. A talajterhelési díj bevezetéséről szóló rendeletben az önkormányzat új Talajterhelési díj számlájának a számát kellett módosítanunk, a szociális rendeletben a szociális alapellátások új díjtételeit vezettük át.
Polgári Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának módosításáról határozott a Társulási Tanács áprilisi ülésén. Ezt a módosítást hagyta jóvá a Testület a negyedik napirendben. A módosítás lényege, hogy iskolapszichológus foglalkoztatására nyílt lehetőség, mely feladat eddig az alapító okiratban nem szerepelt. A normatívaigénylés miatt ezt a feladatok között szerepeltetni kell. A másik módosítás az Állami Számvevőszék vizsgálatát követő javaslatnak tesz eleget a belső ellenőrzés alapító okiratban történő szabályozásával.

Ötödik napirendben a GÚT Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde esélyegyenlőségi tervét véleményezte a Testület, azt javasolja elfogadásra a gesztori jogokat gyakorló görbeházi Képviselő-testületnek.

A Különfélék napirendben Dobos Lászlóné képviselőt megbízta a Testület, hogy képviselje az önkormányzatunkat a GÚT Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálására létrehozott szakmai bizottságban, majd a Kistérségi Szolgáltató Központ nyári táborozási ajánlatát tárgyalták a Képviselők. Ez utóbbi programban a Központ által gondozott hátrányos helyzetű gyermekek egy hetes napközis táboroztatása valósul meg. A testület a támogatást biztosítja, de csak azon gyermekek számára, akik a tanévben tanulmányi kötelezettségüket teljesítik. Így községünkből várhatóan 4-5 gyermek vehet részt a színes programokon.

A Hajdú-Bihar megyei Vízmű Zrt.ben tulajdonos az önkormányzat, részvényeink eladására hatalmazta fel a Képviselő-testület a polgármestert megfelelő vételi ajánlat esetén. Részvényeink névértéke 411.000 Ft, az önkormányzat legalább ennyi összeget remél a részvényértékesítésből.

Ezt követően a Testület zárt ülésen folytatta munkáját.

Maginé dr. Csirke Erzsébet
körjegyző

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.