Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL

A Képviselõ-testület soron következõ rendes ülését 2010. május 27-re hívta össze a polgármester.

Elsõ napirendi pontként a gyermekvédelem helyi feladatellátásáról tárgyaltak a képviselõk. A 2009-ben ellátott feladatokról a Kistérségi Szolgáltató Központ vezetõje, Mohácsi Mónika és a körjegyzõ adott tájékoztatást. A beszámolókból megállapítható, hogy évek óta nincs változás az alapellátásban gondozott és védelembe vett gyermekek számát tekintve. Sajnos ez azt is jelenti, hogy a családok helyzete nem javult, a gondozott családok továbbra is a létminimum szintjén élnek. A válság hatására még többen kerültek hasonló helyzetbe, amely elõrevetíti, hogy a gyermekvédelem látószögébe ebben az évben még több gyermek kerülhet. A beszámolót a Képviselõ-testület elfogadta.

A következõ két napirendben két rendeletet módosított a Testület. A talajterhelési díj bevezetésérõl szóló rendeletben az önkormányzat új Talajterhelési díj számlájának a számát kellett módosítanunk, a szociális rendeletben a szociális alapellátások új díjtételeit vezettük át.
Polgári Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának módosításáról határozott a Társulási Tanács áprilisi ülésén. Ezt a módosítást hagyta jóvá a Testület a negyedik napirendben. A módosítás lényege, hogy iskolapszichológus foglalkoztatására nyílt lehetõség, mely feladat eddig az alapító okiratban nem szerepelt. A normatívaigénylés miatt ezt a feladatok között szerepeltetni kell. A másik módosítás az Állami Számvevõszék vizsgálatát követõ javaslatnak tesz eleget a belsõ ellenõrzés alapító okiratban történõ szabályozásával.

Ötödik napirendben a GÚT Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde esélyegyenlõségi tervét véleményezte a Testület, azt javasolja elfogadásra a gesztori jogokat gyakorló görbeházi Képviselõ-testületnek.

A Különfélék napirendben Dobos Lászlóné képviselõt megbízta a Testület, hogy képviselje az önkormányzatunkat a GÚT Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálására létrehozott szakmai bizottságban, majd a Kistérségi Szolgáltató Központ nyári táborozási ajánlatát tárgyalták a Képviselõk. Ez utóbbi programban a Központ által gondozott hátrányos helyzetû gyermekek egy hetes napközis táboroztatása valósul meg. A testület a támogatást biztosítja, de csak azon gyermekek számára, akik a tanévben tanulmányi kötelezettségüket teljesítik. Így községünkbõl várhatóan 4-5 gyermek vehet részt a színes programokon.

A Hajdú-Bihar megyei Vízmû Zrt.ben tulajdonos az önkormányzat, részvényeink eladására hatalmazta fel a Képviselõ-testület a polgármestert megfelelõ vételi ajánlat esetén. Részvényeink névértéke 411.000 Ft, az önkormányzat legalább ennyi összeget remél a részvényértékesítésbõl.

Ezt követõen a Testület zárt ülésen folytatta munkáját.

Maginé dr. Csirke Erzsébet
körjegyzõ

<< vissza