UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1639
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Felhívás  parlagfűirtásra

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a parlagfű visszaszorítása érdekében 2009-ben a hatályos jogszabályok jelentős mértékben szigorodtak.

A helyileg illetékes földhivatalok az éves határszemléiket július, augusztus, szeptember hónapban végzik; a határszemlék egyik fő prioritása a parlagfűvel szennyezett területek felkutatása.

A veszélyeztetettség megítélésének alapja a tavalyi adatok, műholdas felderítések és lakossági bejelentések. Amennyiben a földhivatal a határszemlék során parlagfűvel szennyezett területet talál, jegyzőkönyvet készít, és a jegyzőkönyvet a tulajdonos, illetve földhasználó adataival együtt átadja a közérdekű védekezést elrendelő hatóságnak, mely külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal, belterületen pedig a körjegyző. A közérdekű védekezés költségeit az ingatlan tulajdonosának meg kell térítenie. Ezzel egyidejűleg a hatóság köteles a növénybírságot kiszabni, melynek mértéke 20.000-2.000.000 Ft-ig terjedhet. A költségek és bírság meg nem fizetése esetén az adók módjára behajtható. E körben a jegyző nem gyakorolhat még méltányosságot sem.

A törvény kimondja, hogy a földhasználó illetve tulajdonos köteles a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt az állapotot folyamatosan fenntartani a parlagfű virágzási periódusában. Ez azt jelenti, hogy mivel a parlagfű egyszeri kaszálás után ismét kihajt, és újra képes virágozni, hogy a virágzási periódusban többször is szükség van a kaszálásra. Amennyiben ezt a tulajdonos nem teszi meg, akkor közérdekű védekezés többször is elrendelhető!

A hatósági intézkedéshez nem szükséges a sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, a parlagfű virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása. A jegyző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani és arról az új szabályok értelmében már nem kell értesítenie a földhasználót. Az ingatlan ellenőrzése kapcsán a jegyző és a hivatal dolgozói jogosultak az ingatlanra engedély nélkül belépni, és megállapítani a parlagfű szennyezettség mértékét.

Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy a parlagfűmentesítési kötelezettségüknek szeptember végéig folyamatosan tegyenek eleget!

Maginé dr. Csirke Erzsébet
Körjegyző

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.