Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Felhívás  parlagfûirtásra

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a parlagfû visszaszorítása érdekében 2009-ben a hatályos jogszabályok jelentõs mértékben szigorodtak.

A helyileg illetékes földhivatalok az éves határszemléiket július, augusztus, szeptember hónapban végzik; a határszemlék egyik fõ prioritása a parlagfûvel szennyezett területek felkutatása.

A veszélyeztetettség megítélésének alapja a tavalyi adatok, mûholdas felderítések és lakossági bejelentések. Amennyiben a földhivatal a határszemlék során parlagfûvel szennyezett területet talál, jegyzõkönyvet készít, és a jegyzõkönyvet a tulajdonos, illetve földhasználó adataival együtt átadja a közérdekû védekezést elrendelõ hatóságnak, mely külterületen a mezõgazdasági szakigazgatási hivatal, belterületen pedig a körjegyzõ. A közérdekû védekezés költségeit az ingatlan tulajdonosának meg kell térítenie. Ezzel egyidejûleg a hatóság köteles a növénybírságot kiszabni, melynek mértéke 20.000-2.000.000 Ft-ig terjedhet. A költségek és bírság meg nem fizetése esetén az adók módjára behajtható. E körben a jegyzõ nem gyakorolhat még méltányosságot sem.

A törvény kimondja, hogy a földhasználó illetve tulajdonos köteles a parlagfû virágzását megakadályozni, és ezt az állapotot folyamatosan fenntartani a parlagfû virágzási periódusában. Ez azt jelenti, hogy mivel a parlagfû egyszeri kaszálás után ismét kihajt, és újra képes virágozni, hogy a virágzási periódusban többször is szükség van a kaszálásra. Amennyiben ezt a tulajdonos nem teszi meg, akkor közérdekû védekezés többször is elrendelhetõ!

A hatósági intézkedéshez nem szükséges a sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, a parlagfû virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történõ megállapítása. A jegyzõ jogosult helyszíni ellenõrzést tartani és arról az új szabályok értelmében már nem kell értesítenie a földhasználót. Az ingatlan ellenõrzése kapcsán a jegyzõ és a hivatal dolgozói jogosultak az ingatlanra engedély nélkül belépni, és megállapítani a parlagfû szennyezettség mértékét.

Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy a parlagfûmentesítési kötelezettségüknek szeptember végéig folyamatosan tegyenek eleget!

Maginé dr. Csirke Erzsébet
Körjegyzõ

<< vissza