Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Kedves Olvasó!

A Tiszagyulaháza Polgárõrség 2010. február 13-án tartotta meg évzáró közgyûlését, melyen a tagság elfogadta a 2009. évi beszámolót és a költségvetést, valamint a 2010. évi munkatervet és a költségvetési tervezetet. Kiértékeltük az elmúlt évet, felelevenítettük, hogy milyen események történtek velünk egy év alatt.

Rövid formában, felsorolással tájékoztatást adunk a 2009. évben végzett tevékenységünkrõl:

 • Polgáron gázrobbanás történt egy családi házban. Éjszaka az üresen maradt szomszédos lakásokat figyeltük a polgári polgárõrökkel együtt.
 • Több alkalommal meghívás alapján segítettünk más település rendezvényeinek lebonyolításában, pl.: III. BELÁHAPI rendezvény Polgáron, AZTA fesztivál Polgáron, Anyósfesztivál - M3 Archeopark Polgáron, Augusztus 20.-i ünnepség, Neoton Família koncert Polgáron, II. Nemzetközi Ikarus és Veterán jármûvek találkozója Polgáron.
 • Településünk minden rendezvényén részt vettünk, mint segítõk és mint lebonyolítók (gyermeknap, idõsek napja, iskolai rendezvények, stb.)
 • Iskolakezdéskor 1 hónapig felügyeltük a tanulók biztonságos közlekedését, iskolába jutását 2 helyszínen.
 • Az általános iskolás tanulókat kísértük a "Vízkincskeresõ" kerékpáros versenyre Tiszadobra.
 • A Magyar Posta Zrt. felkérésére évi összes 11 napon átkísértük a postai kézbesítõt kimelet nyugdíj kifizetésekor.
 • Részt vettünk az országos "Õszi Nagytakarításban", ahol a mi is gyûjtöttük a hulladékot.
 • Az ünnepek ideje alatt (pl, húsvét, pünkösd, mindenszentek, karácsony) kiemelt szolgálatot adtunk.
 • Rendszeresen részt vettünk a Hajdú-Bihar Megyei Polgárõr Szövetség által szervezett rendezvényeken (pl,: fórumok, polgárõr nap).
 • A helyi véradásokat segítettük (meghívók kézbesítése, véradás szervezése, lebonyolítása).
 • Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a környezõ rendvédelmi szervekkel, a helyi önkormányzattal.
 • A polgári Polgárõr Egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre kaptunk meghívást.
 • December 12-én csatlakoztunk az Országos Polgárõr Szövetség (OPSZ) által meghirdetett országos karácsonyi akcióra, melynek célja a bûnmegelõzés, a lakosság biztonságérzetének javítása volt. Így mi is 14 fõvel, 14 és 20 óra között jártuk a település utcáit.
 • Nagyon örültünk, hogy tavaly 2 db pályázatot is nyertünk, s az adó 1%-ból is szép összeg folyt be. Így sikerült a láthatósági mellényeket lecserélnünk, pótoltuk az akkumulátoros lámpáinkat, vettünk 3 db feltöltõ kártyás szolgálati telefont, téli meleg sapkákat, esõkabátokat, forgalomirányítási jelzõtárcsákat.
  Jelenleg is vannak már beadott pályázataink, s ezután is minden lehetõséget meg fogunk ragadni, hiszen ezekbõl a támogatásokból, az adó 1%-ból és a helyi lakosság támogatásaiból tudjuk fenntartani magunkat.
 • Az évzáró közgyûlésen az önkormányzat és a képviselõ testület dicséretben (testületi határozat) részesítette szervezetünket, melyet egy szép oklevélbe foglaltak, s ezt egy nagy virágcsokor kíséretében adta át a polgármester úr és az alpolgármester asszony.

A munkánk nagy részét a községben történõ járõrszolgálat teszi ki. Önkéntességünkkel szeretnénk megelõzni településünkön a bûneseteket. Ez néha a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem sikerült. A polgárõr tevékenységünket kizárólag a szabadidõnkben végezzük, ezért van úgy, hogy néha több a szolgálat, néha pedig kevesebb. De azért vagyunk, s továbbra számíthatnak a polgárõrök munkájára, mi pedig számítunk a lakosság segítségére.
Jelenleg 38 fõ a polgárõrség létszáma. 2009-ben összesen 3846 óra szolgálatot adtunk.

Köszönetet mondunk támogatóinknak:

Akik pártoló tagdíjjal vagy készpénzzel támogatták egyesületünket 2009-ben:

 • Megyesi István és Megyesi Istvánné, Kovács Ferenc és Kovács Ferencné, Kernács Lászlóné, Hornyák István és családja,  Rausch Jánosné, Szarka László és a Névtelen támogatónk.

Akik egyéb módon támogattak bennünket 2009-ben:

 • Mikó Zoltán polgármester úr, Dobos Lászlóné alpolgármester asszony, az önkormányzat és a Képviselõ-testület, Tóth József és a polgári Kistérség Többcélú Társulása, Megyesi Elemér, Hímer Sándor és családja, Kapus József és Herbák Róbertné, Dobos Józsefné, Deák Zoltán, DU-MI bolt, a helyi COOP üzlet, az óvodai konyha dolgozói, Kanyok Lajosné, Juhász Margit.
 • Mindazok a személyek, akik az adó 1 %-át felajánlották szervezetünknek.
 • Végül köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik bármilyen formában segítették a tiszagyulaházi Polgárõrség munkáját.

Kapus Istvánné

* * * * *

Kedves Adózók!

Nagyon szépen köszönjük, hogy 2009-ben szervezetünknek ajánlották fel befizetett adójuk 1%-át, mely által összesen 366.133.- Ft-ban részesültünk. Ez egy nagyon szép összeg, és nagyon örültünk neki. Ez volt a második év, amikor igényelhettük ezt a fajta támogatást. Mivel a pénzt 3 évig lehet felhasználni, mi sem költjük el a teljes összeget, egy részébõl szeretnénk pótolni a még hiányzó formaruhánkat és a szolgálatot segítõ eszközeinket.
Most újra itt van az adóbevallás idõszaka, újra lehet rendelkezni az 1%-kal. Kérjük, amennyiben szándéka és lehetõsége van rá, támogassa újra szervezetünket, amit elõre is megköszönünk!

TISZAGYULAHÁZA POLGÁRÕRSÉG
Adószámunk: 1 8 9 9 1 0 3 1 - 1 - 0 9

FONTOS! Aki az egyesületünknek adja az 1%-ot, kérem, hogy jelezze majd Kapus Istvánnénak vagy Kánai Istvánnak, hogy a késõbbiek folyamán személyesen is meg tudjuk köszönni. (Sajnos olyan listát nem kaphatunk, amelyben név szerint szerepelnek a támogatók.)

Köszönettel: Tiszagyulaháza Polgárõrség tagjai

<< vissza