Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tisztelt Tiszagyulaházi Állampolgárok!


Tisztelettel tájékoztatom Önöket az Alapítvány Tiszagyulaházáért alapítvány 2009. évi tevékenységérõl.
Alapítványunk 2009-ben 280 E Ft-tal gazdálkodott. Ebbõl 230 E Ft pénzmaradvány volt 2008. évrõl. Mindössze 50 E Ft volt a SZJA 1%-ából befolyt összeg. A kuratórium döntése alapján az alábbi támogatásokat nyújtottuk.

5000 Ft - 4. osztályos tanulók erdei iskolai táborozás
5000 Ft - 3. osztályos tanulók Határon túli környezetvédelmi tanulmányi verseny döntõjén való részvétel.

15 000 Ft     - A községi Gyermeknap támogatása
15 000 Ft     - A tiszagyulaházi óvodások autóbuszos kirándulásának támogatása
20 000 Ft     - Magánszemély támogatása
100 000 Ft   - Közterületek parkosítása
                  - Orvosi rendelõ környezete
                  - Az Emlékpark zöldterületének bõvítése
                  - A Kultúrház melletti tujasor létesítése


2009. évrõl 100 E Ft pénzmaradványunk van.
Ezúton hálásan  megköszönöm annak a 12 közhasznú dolgozónak a munkáját, akik a 64 db dísznövényt elültették. Továbbá köszönetet mondok az ÖKO-PARK  Kft.-nek is, mert 20%-os engedménnyel 120 E Ft értékû dísznövényt 100 E Ft-ért kaptunk meg. Végül megköszönöm a FOUR-Partners Kft. dolgozóinak, hogy a növényeket hazaszállították.

Tisztelettel köszönetet mondok mindazoknak akik adójuk 1%-át falunk alapítványának adták. Mivel ezek anonym - befizetések, nem áll módunkban személyesen kifejezni köszönetünket. A mi alapítványunknak befizetett 1%-os támogatások összege évrõl-évre csökken. Ennek oka, hogy számtalan országos alapítvány van, amelyek különbözõ célokra gyûjtenek. Középiskolák, más intézmények javára is rendelkezhet az adózó.

Én mégis arra kérek minden tiszagyulaházi lakost, hogy a mi alapítványunkat támogassa. Mi helyi, települési civilszervezet vagyunk, és a befizetéseket is csak helyben költhetjük el. Ha minket támogat, biztos lehet benne, hogy pénzének értéke helyben marad.
Várjuk befizetéseiket:

Adószámunk: 18540185-1-09

Köszönettel: Katona Ferencné

<< vissza