Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékoztató februári képviselõ-testületi ülésrõl

A napirendek megállapítása után Mikó Zoltán polgármester kitüntetést adott át Kapus Istvánné képviselõ részére. A kitüntetést a Magyar Vöröskereszt adományozta Kapus Istvánné részére a hosszú idõn át, kimagasló színvonalon végzett véradásszervezõ tevékenységének elismeréseképpen.

Ezt követõen a polgármester beszámolt a két ülés között elõkészített és benyújtott pályázatokról és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
9 pályázat vált aktuálissá 2010. február-március hónapokban. Vannak közöttük, amelyeket kistérségi szinten, vagy több önkormányzattal közösen készítünk elõ és vannak saját pályázataink.
Január végén nyertünk a településõr foglalkoztatási pályázaton, február 1-tõl két fõ településõr teljesít szolgálatot a község közigazgatási területén.
A Kistérség kiegészítõ közmunkaprogram keretében már alkalmaz 4 fõt, most a tavaszi pályázatban újabb 3-4 fõ alkalmazására nyílik lehetõség.
A pályázati határidõ miatt legfontosabb az óvodára benyújtandó felújítási pályázat, illetve az iskolai infrastrukturális fejlesztési célú pályázat. Az óvoda épülete belülrõl teljesen megújulna a 23 millió Ft-os pályázat támogatása esetén. A legszükségesebb a vizesblokk cseréje, de új öltözõszekrények, ágyak, bútorok, játékok, szemléltetõ eszközök is beszerezhetõk a pályázat keretében. Sajnos az udvari játékok cseréje nem valósulhat meg ebben a pályázatban, pedig arra is nagy szükség lenne.
Az iskolába interaktív táblák, informatikai eszközök beszerzése pályázható mintegy 7,5 millió Ft összegben.
Folyamatban van egy egészséges életmódra nevelõ programok megvalósítására elõkészített pályázat, amely a 9 millió Ft megcélzott támogatás elnyerése esetén a lakosság széles körét érintené különbözõ rendezvények szervezésével.
Megjelent a falunapi rendezvények támogatására kiírt pályázat, ennek feltételeit megvizsgáljuk, ha a kiírásban foglaltaknak megfelelünk, a pályázatot elõkészítjük.
Az Országos Foglakoztatási Alap kiírta a pályázatot a közmunka irányítói munkakör betöltésére, a pályázati kiírást átnézzük, ha a feltételeknek megfelelünk, a pályázatunkat elõkészítjük.
Megjelent a vismaior igénybevételére vonatkozó rendelet. Ezt a támogatást akkor igényelhetjük, ha valamely rendkívüli, el nem hárítható katasztrófa helyzet alakul ki a településen. Sajnos a gyors hóolvadás és a Tisza szintjének emelkedése jelentõsen kihat a falu belvíz helyzetére. Szükség esetén a többletköltségeinkre a támogatási igényt be fogjuk nyújtani.

Tájékoztatta a polgármester a képviselõket, hogy a januárban kialakult rendkívüli hóhelyzetben az Útikostól kölcsönkért gréderrel Megyesi Elemér segítségével sikerült az utakat megtisztítani a nagy mennyiségû hótól.

A kistérség települései összefogtak egy nagy volumenû, minden települést valamely módon érintõ pályázat benyújtására svájci alapra. Ennek keretében energianövények termesztése valósulna meg a hozzá kapcsolódó felhasználási helyek kiépítésével. Gyakorlatilag munkahelyet teremtenénk a növényzet megtermelésével, majd a termelvényt a helyi intézmények fûtésére használhatnánk, kiváltva ezzel az egyébként jelentõs költségeket jelentõ gázfûtést. Ennek a pályázatnak az elbírálása hosszadalmas, többfordulós, az eredményrõl késõbb kapunk tájékoztatást.

A polgármesteri tájékoztatót követõen a Testület megkezdte a napirendek tárgyalását. Elsõ napirendként a 2010. évi költségvetést vitatta meg a testület. A normatívák csökkenése jelentõsen befolyásolja az idei év gazdálkodását, így a korábbi szigorú takarékossági intézkedéseket ebben az évben is fenn kell tartanunk. Pozitívan hat a költségvetésre a Görbeháza községgel létrehozott intézményfenntartó társulás, a gépjármûadó emelkedése és a munkáltatót terhelõ járulékok szintjének csökkenése. Az itt jelentkezõ bevétel növekedés, vagy kiadáscsökkenés azonban csak részben fedezi a normatíva csökkenésbõl eredõ hiányt.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése 19.888.000 Ft  hiányt mutat. A feladatunk ennek a hiánynak a kigazdálkodás az év végéig pályázati pénzek bevonásával, takarékossággal, többletbevételi lehetõségek feltárásával, kintlévõségeink, adóhátralékaink behajtásával.
A következõ napirendben jogszabályi kötelezettségünknek tettünk eleget, amikor az önkormányzati szakfeladat-rendet módosítottuk.
 A közfoglalkoztatási terv elfogadása szintén kötelezõ törvényi elõírás a képviselõ-testület számára. A tervben meghatároztuk azokat a feladatokat, amelyeket a közfoglalkoztatás keretében kívánunk elvégezni. Alapvetõen a kötelezõ önkormányzati feladatok közül választhatunk, a köztemetõ fenntartási, közterület rendbetételi, belvízelvezetõ rendszer karbantartási feladatok jelentkeznek a tervben.

2010-ben országgyûlési képviselõ és helyhatósági választás is lesz. Ennek elõkészítéseként a testület megválasztotta a választásokon közremûködõ Helyi Választási Bizottságot.

Tagjai:

1. Balogh Jánosné
Tiszagyulaháza, Nefelejcs u. 3.
2. Mezei Jánosné
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 38.
3. Tamás Antalné
Tiszagyulaháza, Petõfi u. 3.
4. Tóth Gyuláné
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 69.
5. Budainé Pázmándi Judit
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 37.
szám alatti lakosok.

Póttagok:

1. Czaga Imréné
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 66/A
2. Slezsák Endréné
Tiszagyulaháza, Hunyadi u. 11
szám alatti lakosok.

A választópolgárok velük találkozhatnak a választás napján a szavazóhelyiségben.

Ezt követõen a Képviselõ-testület két napirendben a Polgári Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását fogadta el.


Maginé dr. Csirke Erzsébet                                                Mikó Zoltán
            körjegyzõ                                                             polgármester

<< vissza