UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1638
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékoztató februári képviselő-testületi ülésről

A napirendek megállapítása után Mikó Zoltán polgármester kitüntetést adott át Kapus Istvánné képviselő részére. A kitüntetést a Magyar Vöröskereszt adományozta Kapus Istvánné részére a hosszú időn át, kimagasló színvonalon végzett véradásszervező tevékenységének elismeréseképpen.

Ezt követően a polgármester beszámolt a két ülés között előkészített és benyújtott pályázatokról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
9 pályázat vált aktuálissá 2010. február-március hónapokban. Vannak közöttük, amelyeket kistérségi szinten, vagy több önkormányzattal közösen készítünk elő és vannak saját pályázataink.
Január végén nyertünk a településőr foglalkoztatási pályázaton, február 1-től két fő településőr teljesít szolgálatot a község közigazgatási területén.
A Kistérség kiegészítő közmunkaprogram keretében már alkalmaz 4 főt, most a tavaszi pályázatban újabb 3-4 fő alkalmazására nyílik lehetőség.
A pályázati határidő miatt legfontosabb az óvodára benyújtandó felújítási pályázat, illetve az iskolai infrastrukturális fejlesztési célú pályázat. Az óvoda épülete belülről teljesen megújulna a 23 millió Ft-os pályázat támogatása esetén. A legszükségesebb a vizesblokk cseréje, de új öltözőszekrények, ágyak, bútorok, játékok, szemléltető eszközök is beszerezhetők a pályázat keretében. Sajnos az udvari játékok cseréje nem valósulhat meg ebben a pályázatban, pedig arra is nagy szükség lenne.
Az iskolába interaktív táblák, informatikai eszközök beszerzése pályázható mintegy 7,5 millió Ft összegben.
Folyamatban van egy egészséges életmódra nevelő programok megvalósítására előkészített pályázat, amely a 9 millió Ft megcélzott támogatás elnyerése esetén a lakosság széles körét érintené különböző rendezvények szervezésével.
Megjelent a falunapi rendezvények támogatására kiírt pályázat, ennek feltételeit megvizsgáljuk, ha a kiírásban foglaltaknak megfelelünk, a pályázatot előkészítjük.
Az Országos Foglakoztatási Alap kiírta a pályázatot a közmunka irányítói munkakör betöltésére, a pályázati kiírást átnézzük, ha a feltételeknek megfelelünk, a pályázatunkat előkészítjük.
Megjelent a vismaior igénybevételére vonatkozó rendelet. Ezt a támogatást akkor igényelhetjük, ha valamely rendkívüli, el nem hárítható katasztrófa helyzet alakul ki a településen. Sajnos a gyors hóolvadás és a Tisza szintjének emelkedése jelentősen kihat a falu belvíz helyzetére. Szükség esetén a többletköltségeinkre a támogatási igényt be fogjuk nyújtani.

Tájékoztatta a polgármester a képviselőket, hogy a januárban kialakult rendkívüli hóhelyzetben az Útikostól kölcsönkért gréderrel Megyesi Elemér segítségével sikerült az utakat megtisztítani a nagy mennyiségű hótól.

A kistérség települései összefogtak egy nagy volumenű, minden települést valamely módon érintő pályázat benyújtására svájci alapra. Ennek keretében energianövények termesztése valósulna meg a hozzá kapcsolódó felhasználási helyek kiépítésével. Gyakorlatilag munkahelyet teremtenénk a növényzet megtermelésével, majd a termelvényt a helyi intézmények fűtésére használhatnánk, kiváltva ezzel az egyébként jelentős költségeket jelentő gázfűtést. Ennek a pályázatnak az elbírálása hosszadalmas, többfordulós, az eredményről később kapunk tájékoztatást.

A polgármesteri tájékoztatót követően a Testület megkezdte a napirendek tárgyalását. Első napirendként a 2010. évi költségvetést vitatta meg a testület. A normatívák csökkenése jelentősen befolyásolja az idei év gazdálkodását, így a korábbi szigorú takarékossági intézkedéseket ebben az évben is fenn kell tartanunk. Pozitívan hat a költségvetésre a Görbeháza községgel létrehozott intézményfenntartó társulás, a gépjárműadó emelkedése és a munkáltatót terhelő járulékok szintjének csökkenése. Az itt jelentkező bevétel növekedés, vagy kiadáscsökkenés azonban csak részben fedezi a normatíva csökkenésből eredő hiányt.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése 19.888.000 Ft  hiányt mutat. A feladatunk ennek a hiánynak a kigazdálkodás az év végéig pályázati pénzek bevonásával, takarékossággal, többletbevételi lehetőségek feltárásával, kintlévőségeink, adóhátralékaink behajtásával.
A következő napirendben jogszabályi kötelezettségünknek tettünk eleget, amikor az önkormányzati szakfeladat-rendet módosítottuk.
 A közfoglalkoztatási terv elfogadása szintén kötelező törvényi előírás a képviselő-testület számára. A tervben meghatároztuk azokat a feladatokat, amelyeket a közfoglalkoztatás keretében kívánunk elvégezni. Alapvetően a kötelező önkormányzati feladatok közül választhatunk, a köztemető fenntartási, közterület rendbetételi, belvízelvezető rendszer karbantartási feladatok jelentkeznek a tervben.

2010-ben országgyűlési képviselő és helyhatósági választás is lesz. Ennek előkészítéseként a testület megválasztotta a választásokon közreműködő Helyi Választási Bizottságot.

Tagjai:

1. Balogh Jánosné
Tiszagyulaháza, Nefelejcs u. 3.
2. Mezei Jánosné
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 38.
3. Tamás Antalné
Tiszagyulaháza, Petőfi u. 3.
4. Tóth Gyuláné
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 69.
5. Budainé Pázmándi Judit
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 37.
szám alatti lakosok.

Póttagok:

1. Czaga Imréné
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 66/A
2. Slezsák Endréné
Tiszagyulaháza, Hunyadi u. 11
szám alatti lakosok.

A választópolgárok velük találkozhatnak a választás napján a szavazóhelyiségben.

Ezt követően a Képviselő-testület két napirendben a Polgári Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását fogadta el.


Maginé dr. Csirke Erzsébet                                                Mikó Zoltán
            körjegyző                                                             polgármester

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.