UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 2981
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
            a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                           
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4097 Tiszagyulaháza, és Újtikos közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Újtikos és Tiszagyulaháza községek közigazgatási területén a védőnői feladatok ellátása a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                           
Pályázati feltételek:

  • Főiskolai, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
  • Büntetlen előélet,
  • Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
  • Végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • Nyilatkozat a nyílt, vagy zárt ülés ülés tartásáról
  • Arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat-Tiszagyulaháza címére történő megküldésével (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz.) 
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 291/2009/körj., valamint a munkakör megnevezését:  Védőnő.
vagy
Személyesen: Mikó Zoltán polgármester részére, Hajdú-Bihar megye, Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A képviselő-testület a pályázók nyilatkozata alapján nyílt, vagy zárt ülésen dönt a pályázatokról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Tiszagyulaháza Község Önkormányzat honlapja (
www.tiszagyulahaza.hu)   
2009. szeptember 21.
Önkormányzati hirdetőtábla (Újtikos és Tiszagyulaháza) 2009. szeptember 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikó Zoltán polgármester nyújt személyesen, vagy a 06-52-391-990 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.tiszagyulahaza.hu honlapon szerezhet.

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.