Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
            a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet

védõnõ

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
                           
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4097 Tiszagyulaháza, és Újtikos közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Újtikos és Tiszagyulaháza községek közigazgatási területén a védõnõi feladatok ellátása a területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                           
Pályázati feltételek:

  • Fõiskolai, egészségügyi fõiskolai karon szerzett védõnõi oklevél,
  • Büntetlen elõélet,
  • Cselekvõképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
  • Végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • Nyilatkozat a nyílt, vagy zárt ülés ülés tartásáról
  • Arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat-Tiszagyulaháza címére történõ megküldésével (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz.) 
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 291/2009/körj., valamint a munkakör megnevezését:  Védõnõ.
vagy
Személyesen: Mikó Zoltán polgármester részére, Hajdú-Bihar megye, Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A képviselõ-testület a pályázók nyilatkozata alapján nyílt, vagy zárt ülésen dönt a pályázatokról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Tiszagyulaháza Község Önkormányzat honlapja (
www.tiszagyulahaza.hu)   
2009. szeptember 21.
Önkormányzati hirdetõtábla (Újtikos és Tiszagyulaháza) 2009. szeptember 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikó Zoltán polgármester nyújt személyesen, vagy a 06-52-391-990 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.tiszagyulahaza.hu honlapon szerezhet.

<< vissza