Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Önkormányzati hírek

Június utolsó hetén három ülést tartott a képviselõ testület. Június 22-én rendkívüli ülésen a képviselõknek rendkívüli sürgõsséggel kellett határozatot hozniuk a kistérségi Járóbeteg ellátó központ pályázatával kapcsolatban. Polgár város gesztorságával nyolc település összefogásával (Tiszadob, Tiszacsege, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos, Folyás, Újszentmargita, Görbeháza) valósul meg egy új járóbeteg ellátó Polgár központjában.

A létesítmény megvalósításához 980 millió Ft Uniós támogatást kapnak az önkormányzatok. A nyolc település polgármestereinek feltett szándéka, hogy jövõ év végére legalább mûszakilag átadásra kerüljön a létesítmény.
Június 25-én a testület Újtikos község képviselõivel közösen ülésezett.

Elsõ napirendben tájékoztatást kaptak Mikó Zoltán polgármestertõl az olcsóbb gáz lakosság részére történõ szerzõdésének megkötésérõl.

Második napirendben az iskola- és az óvoda vezetõk számoltak be a 2008/2009-es tanévben végzett munkáról. Intézményvezetõ asszony elmondta, hogy egyre több tanulóból hiányzik a kötelességtudat és a kitartás. Igen jelentõs az iskolában a mulasztott órák száma, több diáknál meghaladja a 250 órát is. Sajnos ennek jelentõs része igazolatlan hiányzás (970 óra). Ennek ellentételezéseként szép eredményekrõl is beszámolt. A 199 tanulóból 25 fõ kiválóan megfelelt, 5 jeles tanuló van.
Az új tanévet új szervezeti rendben, a görbeházi tárulásban kezdi majd az intézmény. Így utolsó alkalommal adtak tájékoztatást ebben a formában.

A harmadik napirendi pontban a GÚT (Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza) Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde Alapító Okiratát fogadták el a testületek.

Negyedik napirendben a kötelezõen ellátandó szociális feladatok további biztosításáról tárgyaltak a képviselõk. 2009. december 31-ig a jelenlegi feladatellátás marad a településen.

Az ötödik napirendi pontban a Körjegyzõség Alapító  Okiratának változtatásáról szavaztak a képviselõk.

Az együttes ülést követõen a tiszagyulaházi testület önállóan folytatta munkáját.

  1. Elfogadták  a képviselõk a 2009. évi költségvetési rendelet módosítását, melyre az elsõ félévi tényleges teljesítések miatt került sor.
  2. A Mûködésképtelen Önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázatról szavaztak a képviselõk.
  3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésérõl határozott a testület.

Megkezdõdött az iskola és óvoda épületének festése, javítása, amihez az anyagot, festéket, szerszámokat a közterületi díjakból és a Mûvelõdési ház bérleti díjából fedezi az Önkormányzat.

A testületi ülés végén  a polgármester és a képviselõk szerény ajándékkal köszöntötték a nyugdíjba vonuló Kovács Gézát. Kovács Géza 2005-tõl dolgozott a hivatalnál mint falugondnok. Az elmúlt években feladatát mindig megbízhatóan és közmegelégedéssel végezte.

Nyugdíjba vonulása alkalmából kívánunk neki jó egészséget és hosszú nyugodt életet!


   Mikó Zoltán                                                               Maginé dr. Csirke Erzsébet
  polgármester                                                                          körjegyzõ

<< vissza