UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 3175
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Önkormányzati hírek

Június utolsó hetén három ülést tartott a képviselő testület. Június 22-én rendkívüli ülésen a képviselőknek rendkívüli sürgősséggel kellett határozatot hozniuk a kistérségi Járóbeteg ellátó központ pályázatával kapcsolatban. Polgár város gesztorságával nyolc település összefogásával (Tiszadob, Tiszacsege, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos, Folyás, Újszentmargita, Görbeháza) valósul meg egy új járóbeteg ellátó Polgár központjában.

A létesítmény megvalósításához 980 millió Ft Uniós támogatást kapnak az önkormányzatok. A nyolc település polgármestereinek feltett szándéka, hogy jövő év végére legalább műszakilag átadásra kerüljön a létesítmény.
Június 25-én a testület Újtikos község képviselőivel közösen ülésezett.

Első napirendben tájékoztatást kaptak Mikó Zoltán polgármestertől az olcsóbb gáz lakosság részére történő szerződésének megkötéséről.

Második napirendben az iskola- és az óvoda vezetők számoltak be a 2008/2009-es tanévben végzett munkáról. Intézményvezető asszony elmondta, hogy egyre több tanulóból hiányzik a kötelességtudat és a kitartás. Igen jelentős az iskolában a mulasztott órák száma, több diáknál meghaladja a 250 órát is. Sajnos ennek jelentős része igazolatlan hiányzás (970 óra). Ennek ellentételezéseként szép eredményekről is beszámolt. A 199 tanulóból 25 fő kiválóan megfelelt, 5 jeles tanuló van.
Az új tanévet új szervezeti rendben, a görbeházi tárulásban kezdi majd az intézmény. Így utolsó alkalommal adtak tájékoztatást ebben a formában.

A harmadik napirendi pontban a GÚT (Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza) Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát fogadták el a testületek.

Negyedik napirendben a kötelezően ellátandó szociális feladatok további biztosításáról tárgyaltak a képviselők. 2009. december 31-ig a jelenlegi feladatellátás marad a településen.

Az ötödik napirendi pontban a Körjegyzőség Alapító  Okiratának változtatásáról szavaztak a képviselők.

Az együttes ülést követően a tiszagyulaházi testület önállóan folytatta munkáját.

  1. Elfogadták  a képviselők a 2009. évi költségvetési rendelet módosítását, melyre az első félévi tényleges teljesítések miatt került sor.
  2. A Működésképtelen Önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázatról szavaztak a képviselők.
  3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről határozott a testület.

Megkezdődött az iskola és óvoda épületének festése, javítása, amihez az anyagot, festéket, szerszámokat a közterületi díjakból és a Művelődési ház bérleti díjából fedezi az Önkormányzat.

A testületi ülés végén  a polgármester és a képviselők szerény ajándékkal köszöntötték a nyugdíjba vonuló Kovács Gézát. Kovács Géza 2005-től dolgozott a hivatalnál mint falugondnok. Az elmúlt években feladatát mindig megbízhatóan és közmegelégedéssel végezte.

Nyugdíjba vonulása alkalmából kívánunk neki jó egészséget és hosszú nyugodt életet!


   Mikó Zoltán                                                               Maginé dr. Csirke Erzsébet
  polgármester                                                                          körjegyző

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.