Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Ballagás - Tanévzáró


"Egy életcélt követni nemes gondolat,
S mi kell hozzá, csupán akarat.
Mely minden ifjú szívében él,
Küzdeni bátran egy új életért."
/Tóth Árpád/

Az Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola, végzõs diákjai 2009. június 13-án ballagtak el.

2005 szeptemberétõl a két település közös Intézményt hozott létre, melynek következtében a párhuzamos osztályokat a kis létszám miatt összevonták. A most ballagó osztály tanulói, akkor ötödikbe jártak. Õk voltak az elsõ olyan osztály, akik a felsõ tagozat mind a négy évét összevontan végezték el, és egyben az utolsó évfolyam is, amikor a két település közös iskolájából ballagnak el tanulók. Ugyanis szeptembertõl újabb összevonásra kerül sor a görbeházi Általános Iskolával. GÚT Általános Iskola néven új intézményi társulás jön létre a három település között.

A Himnusz után a ballagtató osztályból Budai Judit Márai Sándortól idézett néhány gondolatot, majd Tóth Alexandra és Szakácsi Mónika búcsúzott a nyolcadikosoktól, felidézve a közös emlékeket.

A ballagó osztály mûsorral köszönt el az iskolától, a tanároktól, a szülõktõl, megköszönve nekik a sok törõdést, áldozatot, amit hoztak az érvényesülésük érdekében.

Rózsa Esztella és Kalóz Balázs kötötték fel az iskola zászlajára a hagyománnyá váló emlékszalagot.

Juhász Margit igazgatónõ köszöntötte a megjelent kedves vendégeket, szülõket, diákokat, pedagógusokat, Maginé dr. Csirke Erzsébet jegyzõnõt, Tóth Miklós és Mikó Zoltán polgármestereket. Ünnepi beszédében búcsúzott a nyolcadikos diákoktól. 

Az Újtikosért Alapítvány a legjobb tanulmányi eredményt elért újtikosi 8. osztályos tanulónak adományozott díjat. Az elismerést Tóth Miklós polgármester adta át Takács Ádám tanulónak.

A ballagással együtt a tanévzárás is megtörtént. Igazgatónõ beszámolt a tanév legfontosabb eseményeirõl, eredményeirõl, kiemelve a tanév végi szóbeli vizsgát a 6. és a 8. évfolyamon. Köszöntötte az elsõsöket, akik elõször kaptak bizonyítványt. Kiemelte, hogy mindkét községben elõször fordult elõ, hogy a nagy létszám miatt két elsõ osztály indult.

A kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért tanulók oklevelet és jutalomkönyvet kaptak.

Emléklapot kaptak az év során megrendezett különbözõ versenyek helyezettjei.
Az ünnepség végén Mikó Zoltán polgármester köszöntötte a pedagógusokat és a tanulókat.

Az elsõ és második osztály tanulói kötelezõen vesznek részt a "Világ-Virága Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény" népi játék, néptánc oktatásán.
A másodikos diákok egy kis ízelítõt adtak az ott tanultakból.
A Szózat után az osztályfõnökök osztályonként kiadták a bizonyítványt.

Bartha Boglárka 7. osztályos tanuló nagyon ügyesen konferálta végig a mûsort.
Köszönöm minden pedagógus, alkalmazott és közmunkás munkáját, akik segítettek az ünnepség elõkészítésében és zavartalan lebonyolításában

Balogh Jánosné
8-os osztályfõnök

<< vissza