UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 2982
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Ballagás - Tanévzáró


"Egy életcélt követni nemes gondolat,
S mi kell hozzá, csupán akarat.
Mely minden ifjú szívében él,
Küzdeni bátran egy új életért."
/Tóth Árpád/

Az Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola, végzős diákjai 2009. június 13-án ballagtak el.

2005 szeptemberétől a két település közös Intézményt hozott létre, melynek következtében a párhuzamos osztályokat a kis létszám miatt összevonták. A most ballagó osztály tanulói, akkor ötödikbe jártak. Ők voltak az első olyan osztály, akik a felső tagozat mind a négy évét összevontan végezték el, és egyben az utolsó évfolyam is, amikor a két település közös iskolájából ballagnak el tanulók. Ugyanis szeptembertől újabb összevonásra kerül sor a görbeházi Általános Iskolával. GÚT Általános Iskola néven új intézményi társulás jön létre a három település között.

A Himnusz után a ballagtató osztályból Budai Judit Márai Sándortól idézett néhány gondolatot, majd Tóth Alexandra és Szakácsi Mónika búcsúzott a nyolcadikosoktól, felidézve a közös emlékeket.

A ballagó osztály műsorral köszönt el az iskolától, a tanároktól, a szülőktől, megköszönve nekik a sok törődést, áldozatot, amit hoztak az érvényesülésük érdekében.

Rózsa Esztella és Kalóz Balázs kötötték fel az iskola zászlajára a hagyománnyá váló emlékszalagot.

Juhász Margit igazgatónő köszöntötte a megjelent kedves vendégeket, szülőket, diákokat, pedagógusokat, Maginé dr. Csirke Erzsébet jegyzőnőt, Tóth Miklós és Mikó Zoltán polgármestereket. Ünnepi beszédében búcsúzott a nyolcadikos diákoktól. 

Az Újtikosért Alapítvány a legjobb tanulmányi eredményt elért újtikosi 8. osztályos tanulónak adományozott díjat. Az elismerést Tóth Miklós polgármester adta át Takács Ádám tanulónak.

A ballagással együtt a tanévzárás is megtörtént. Igazgatónő beszámolt a tanév legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, kiemelve a tanév végi szóbeli vizsgát a 6. és a 8. évfolyamon. Köszöntötte az elsősöket, akik először kaptak bizonyítványt. Kiemelte, hogy mindkét községben először fordult elő, hogy a nagy létszám miatt két első osztály indult.

A kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók oklevelet és jutalomkönyvet kaptak.

Emléklapot kaptak az év során megrendezett különböző versenyek helyezettjei.
Az ünnepség végén Mikó Zoltán polgármester köszöntötte a pedagógusokat és a tanulókat.

Az első és második osztály tanulói kötelezően vesznek részt a "Világ-Virága Alapfokú Művészetoktatási Intézmény" népi játék, néptánc oktatásán.
A másodikos diákok egy kis ízelítőt adtak az ott tanultakból.
A Szózat után az osztályfőnökök osztályonként kiadták a bizonyítványt.

Bartha Boglárka 7. osztályos tanuló nagyon ügyesen konferálta végig a műsort.
Köszönöm minden pedagógus, alkalmazott és közmunkás munkáját, akik segítettek az ünnepség előkészítésében és zavartalan lebonyolításában

Balogh Jánosné
8-os osztályfőnök

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.